SupCon 2000

Lördag; Strandhugg
[Lördag] Vissa personer badade i nattmörkret. Andra valde att bara titta på. (Detta utspelar sig alltså på stranden, om det inte framgår av den extremt tydliga bilden).