SupCon 2000

Lördag; Vår nya samlingsplats
[Lördag] När tävlingarna var färdiga återsamlades SupCongänget på en ny plats, vilken trevligt nog var mer avskild än den första.