SupCon 2000

Lördag; Irländsk julafton
[Lördag] Elöd Fulöp roterar efter att ha inmundigat - men inte svalt - tequilaglaset.