SupCon 2000

Lördag; Man kan åka släde
[Lördag] Första tävlingsgrenen var slädåkning på bärbar (släpbar) dator. Här är första laget på väg i mål.