SupCon 2000

Lördag; Pang pang
[Lördag] Elöd visar hur duktig han är att hantera skjutvapen. Edward tittar förundrat på.