SupCon 2000

Lördag; Under ett träd i Jönköping
[Lördag] Efter att ha blivit bortkörda från Sannabadet samlades folket vid parkeringen. De ljusskygga letade genast upp en skuggig plats under ett träd.