SupCon 2000

Fredag; Mer folk
[Fredag] Till och med stigen var dyblöt på sina ställen. I förgrunden ser vi Martin Evald.