SupCon 2000

Fredag; Man kan tälta
[Fredag] Dan Karlsson och Henrik "Klykan" Nyquist sätter upp tältet på motsatt sida av Sannabadet jämfört med alla andra.