Re: indent-2.2.7

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-12-29 16:45:35

lör 2001-12-29 klockan 16.27 skrev Jan D.:
> >   #: src/wildexp.c:86
> > N msgid "CANNOT FIND '@' FILE!"
> > N msgstr "KAN INTE HITTA FILEN \"@\"!"
> 
> Det här används bara på DOS-baserade system.  Där har man en 
> kompensation får att man inte har bakåtfnuttsexekvering, som innebär att 
> om man ger "@fil" på kommandoraden så innehåller fil ytterligare 
> flaggor.  På Unix motsvaras det av
> 
> % indent `cat fil`
> 
> Meddelandet är alltså att man inte hittar filen som @ anger, så det 
> torde bli nåt i stil med
> 
>    "KAN INTE HITTA \"@\"-FIL!"
> 
> eller liknande.  Konstigt att indent inte skriver ut filnamnet också.

Ser man på. Tack för förklaringen, jag ändrar till ditt förslag.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.