Re: evolution än en gång

From: Martin Norbäck (d95mback_at_dtek.chalmers.se)
Date: 2001-12-19 10:05:48

ons 2001-12-19 klockan 04.30 skrev Christian Rose:
> Här är en stor uppdatering av Evolution. Det som har tillkommit är i 
> huvudsak tidszoner och namn på orter/flygplatser (metrologiska stationer) 
> världen över. Det finns ungefär 2800 sådana nya meddelanden, och 
> sammanlagt är po-filen nu på 5906 meddelanden. Jag vill passa på att tacka 
> zilch för att han översatte V-Z bland väderstationerna.

norpan säger: ni är galna.

God jul!

-- 
[ http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/ ] [ PGP: 0x453504F1 ] [ UIN:
4439498 ]
    Opinions expressed above are mine, and not those of my future
employees.
SIGBORE: Signature boring error, core dumped

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.