Re: gprof-2.11.sv.po

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-12-14 19:27:40

fre 2001-12-14 klockan 19.08 skrev Jan D.:
> > #: cg_print.c:59 hist.c:391
> > #, c-format
> > msgid ""
> > "\n"
> > "granularity: each sample hit covers %ld byte(s)"
> > msgstr ""
> > "\n"
> > "granularitet: varje provträff täcker %ld byte"
> 
> Ersätta provträff med sampel eller stickprov?

Okej, ersatt med "stickprov".


> > #: cg_print.c:570
> > msgid ""
> > "Index by function name\n"
> > "\n"
> > msgstr ""
> > "Indexera efter funktionsnamn\n"
> > "\n"
> 
> Det här är titeln på en tabell som skrivs ut.  Det borde vara "Indexerad 
> ...".

Minsann! Tack!


> > #: gmon_io.c:117 gmon_io.c:233
> > #, c-format
> > msgid "%s: file `%s' has bad magic cookie\n"
> > msgstr "%s: filen \"%s\" har en felaktig magisk kaka\n"
> 
> Har vi inte sagt magiskt tal/värde en gång?

Det har vi kanske. Jag ändrar till "felaktigt magiskt tal".


> > #: gmon_io.c:158
> > #, c-format
> > msgid "%s: %s: found bad tag %d (file corrupted?)\n"
> > msgstr "%s: %s: hittade felaktig tagg %d (är filen skadad?)\n"
> 
> "felaktig markör" kanske.

Är jag inte så säker på. Rekommenderar inte Datatermgruppen "tagg"? Jag
låter bli att ändra för tillfället i alla fall.


> > # Antar att "bins" är "binaries"? Eller?
> > #
> > #: gmon_io.c:299
> > #, c-format
> > msgid "%s: unexpected EOF after reading %d/%d bins\n"
> > msgstr "%s: oväntat filslut efter läsning av %d/%d binärer\n"
> 
> Man brukar tala om "bins" i hashtabeller, det skulle kunna vara nåt sådant.

Okej. Förslag på översättning?


> > #: gprof.c:396
> > msgid "This program is free software.  This program has absolutely no warranty.\n"
> > msgstr "Detta program är fri programvara. Detta program har ingen som helst granti.\n"
> 
> gAranti.

Minsann! Tack!


> > #: hist.c:174
> > #, c-format
> > msgid "%s: %s: unexpected EOF after reading %d of %d samples\n"
> > msgstr "%s: %s: oväntat filslut efter läsning av %d av %d prov\n"
> 
> sampel, stickprov?

"Stickprov" blir det.


> > #: hist.c:401
> > #, c-format
> > msgid ""
> > "\n"
> > "Each sample counts as %g %s.\n"
> > msgstr ""
> > "\n"
> > "Varje prov räknas som %g %s.\n"
> 
> Dito.

Mmm, ändrat. Tack för granskningen! Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/tp/gprof-2.11.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.