Re: forwarded message from Karl Eichwalder

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-12-13 22:37:32

On Thu, 13 Dec 2001, Tommy Pettersson wrote:
> > Just det ja, det finns flera delar i binutils än binutils och bfd.  Ni
> > kanske vill resonera er samman om vem som skall ta hand om vilka
> > delar?  Jag förmodar att det är rimligt att inte sprida dessa
> > relaterade paket på alltför många översättare.
>
> Jag hade ingen aning om att olika delar satt ihop sådär.  Jag hade bara
> tänkt mig själva binutils till att börja med.  Men jag kan fortsätta med
> de andra delarna när jag är klar med själva binutils, så de kan stå kvar
> på mig om alla andra är nöjda med de filer de har att översätta och inte
> behöver sitta sysslolösa.
>
> Jag har laddat ner ld-2.11.sv.po och opcodes2-11.sv.po så jag kan jämföra
> med översättningarna där.  Om jag har synpunkter på dem, ska jag mejla
> dessa till listan eller till dig Christian?

Vi kan ta det på listan, så får alla som har synpunkter kommentera.


> Jag kommer inte börja med bfd, gprof eller gas förrän jag är klar med
> binutils och har skickat in den till listan för synpunkter, så om du
> Christian vill ta något, några eller alla av dem så gör så.

Jag ska se om jag kan ta något eller några av dessa.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.