Re: ogle_gui

From: Gudmund Areskoug (fta_at_algonet.se)
Date: 2001-12-05 17:52:22

Hej,

Martin Norbäck wrote:
> 
> Här är en översättning av ogle_gui. Jag är ju lite inblandad i det
> projektet som ni vet, så jag tänkte jag kunde översätta till svenska. En
> del är oöversatt, en massa konstiga språk till exempel.

Allmänt: 
- vet ej om (other) bör vara (övriga) eller (andra), eftersom jag
inte sett sammanhanget riktigt. Skriver övriga så länge
- en hel del (other) och languages (språk/-språk) borde kunna tas
mer eller mindre "i ett stycke", så ser det bättre ut
- många av språken heter nog samma sak som i msgid

#: src/language.c:40
msgid "Afro-Asiatic (Other)"
msgstr ""

Afro-asiatiska (övriga)

#: src/language.c:42
msgid "Akkadian"
msgstr ""

Akkadiska

#: src/language.c:44
msgid "Aleut"
msgstr ""

Aleutiska

#: src/language.c:45
msgid "Algonquian languages"
msgstr ""

Algonquin-språk

#: src/language.c:46
msgid "Altaic (Other)"
msgstr ""

Altaiska (övriga)

#: src/language.c:48
msgid "Apache languages"
msgstr ""

Apache-språk

#: src/language.c:50
msgid "Aramaic"
msgstr ""

Arameiska

#: src/language.c:51
msgid "Arapaho"
msgstr ""

Arapaho

#: src/language.c:52
msgid "Araucanian"
msgstr ""

Araucanska

#: src/language.c:53
msgid "Arawak"
msgstr ""

Arawak

#: src/language.c:55
msgid "Artificial (Other)"
msgstr ""

§

#: src/language.c:57
msgid "Athapascan languages"
msgstr ""

Athabasca-språk (tror jag)

#: src/language.c:58
msgid "Australian languages"
msgstr ""

Australiska språk

#: src/language.c:60
msgid "Avaric"
msgstr ""

Avariska

#: src/language.c:65
msgid "Balinese"
msgstr ""

Balinesiska

#: src/language.c:66
msgid "Baltic (Other)"
msgstr ""

Baltiska språk (övriga)

... som prutziska (vet ej om det är rättstavat), som det folk som
gav namn åt Preussen talade. De lär ha varit europas sista
hedningar, fram till ca. 1700-talet har jag hört.

#: src/language.c:67
msgid "Baluchi"
msgstr ""

Baluchiska

Ej säker på stavningen, uttalas "balutjiska"

#: src/language.c:71
msgid "Bantu (Other)"
msgstr ""

Bantu-språk (övriga)
eller bara
Bantu (övriga)

om det ändå ingår i en uppräkningslista över språk och språkgrupper.
Här är det ju en hel grupp.

#: src/language.c:78
msgid "Bemba"
msgstr ""

Bemba

#: src/language.c:80
msgid "Berber (Other)"
msgstr ""

Berbiska (övriga)

#: src/language.c:96
msgid "Caucasian (Other)"
msgstr ""

Kaukasiska språk (övriga)

#: src/language.c:98
msgid "Celtic (Other)"
msgstr ""

Keltiska (övriga)

#: src/language.c:99
msgid "Central American Indian (Other)"
msgstr ""

Centralamerikanska indianspråk (övriga)

#: src/language.c:112
msgid "Church Slavic"
msgstr "Fornkyrkoslaviska"

Hm... borde det inte enbart heta Kyrkslaviska? Även den har ju
utvecklats.

#: src/language.c:115
msgid "Coptic"
msgstr ""

Koptiska

#: src/language.c:120
msgid "Creoles and pidgins (Other)"
msgstr ""

Kreol- och pidginspråk (övriga)

#: src/language.c:121
msgid "Creoles and pidgins, English-based (Other)"
msgstr ""

Kreol- och pidginspråk, engelskbaserade (övriga)

#: src/language.c:122
msgid "Creoles and pidgins, French-based (Other)"
msgstr ""

Kreol- och pidginspråk, franskbaserade (övriga)

#: src/language.c:123
msgid "Creoles and pidgins, Portuguese-based (Other)"
msgstr ""

Kreol- och pidginspråk, portugisiskbaserade (övriga)

#: src/language.c:129
msgid "Dayak"
msgstr ""

Dajakiska

#: src/language.c:135
msgid "Dravidian (Other)"
msgstr ""

Dravidaspråk (övriga)

#: src/language.c:142
msgid "Egyptian (Ancient)"
msgstr ""

Egyptiska (fornegyptiska)

#: src/language.c:144
msgid "Elamite"
msgstr ""

Elamitiska

#: src/language.c:147
msgid "English, Old (ca. 450-1100)"
msgstr ""

Fornengelska (ca.450-1100)
(jag kan ha fel här... har inte Beowulf till hands f. n. ;))

#: src/language.c:157
msgid "Finno-Ugrian (Other)"
msgstr ""

Finsk-ugriska (övriga)

#: src/language.c:163
msgid "Friulian"
msgstr ""

Friulanska
(osäker)

#: src/language.c:174
msgid "German, Low; Saxon, Low; Low German; Low Saxon"
msgstr ""

Lågtyska; lågsachsiska

eller (se längre ned):

Tyska, låg-; sachsiska, låg-; lågtyska; lågsachsiska

#: src/language.c:175
msgid "German, Middle High (ca.1050-1500)"
msgstr ""

Medelhögtyska (ca. 1050-1500)

#: src/language.c:176
msgid "German, Old High (ca.750-1050)"
msgstr ""

Gammalhögtyska (ca. 750-1050)

(inte helt säker på att det inte skall heta fornhögtyska)

#: src/language.c:177
msgid "Germanic (Other)"
msgstr ""

Germanska språk (övriga)

#: src/language.c:181
msgid "Gothic"
msgstr ""

Gotiska

#: src/language.c:183
msgid "Greek, Ancient (to 1453)"
msgstr "Gammalgrekiska"

#: src/language.c:184
msgid "Greek, Modern (1453-)"
msgstr "Grekiska"

Vilket av dem kallas Grekiska koiné nu igen?

#: src/language.c:190
msgid "Hawaiian"
msgstr ""

Hawaiiska
(tror jag)

#: src/language.c:198
msgid "Hittite"
msgstr ""

Hettitiska

#: src/language.c:202
msgid "Iban"
msgstr ""

Ibanska

#: src/language.c:207
msgid "Indic (Other)"
msgstr ""

Indiska språk (övriga)

#: src/language.c:208
msgid "Indo-European (Other)"
msgstr ""

Indo-europeiska (övriga)

#: src/language.c:216
msgid "Iranian (Other)"
msgstr ""

Iranska språk (övriga)

#: src/language.c:217
msgid "Irish"
msgstr "Irländska"

Inte Iriska?

#: src/language.c:218
msgid "Irish, Middle (900-1200)"
msgstr ""

#: src/language.c:219
msgid "Irish, Old (to 900)"
msgstr ""

Gammaliriska?

#: src/language.c:220
msgid "Iroquoian languages"
msgstr ""

Irokesspråk?

#: src/language.c:227
msgid "Kabyle"
msgstr ""

Kabyliska

#: src/language.c:231
msgid "Kannada"
msgstr "Kanaresiska"

Heter det inte Kannada?

#: src/language.c:234
msgid "Karen"
msgstr ""

Karenska

#: src/language.c:239
msgid "Khmer"
msgstr "Kambodjanska"

Säkert? Jag trodde språket hette så(?)

#: src/language.c:240
msgid "Khoisan (Other)"
msgstr ""

Khoisan-språk (övriga)

#: src/language.c:258
msgid "Ladino"
msgstr ""

Ladino

#: src/language.c:268
msgid "Low German; Low Saxon; German, Low; Saxon, Low"
msgstr ""

Lågtyska; lågsachsiska; tyska, låg-; sachsiska, låg-

(se högre upp, de vill visst ha sökbegrepp (?))

#: src/language.c:269
msgid "Low Saxon; Low German; Saxon, Low; German, Low"
msgstr ""

Lågsachsiska; lågtyska; sachsiska, låg-; tyska, låg-

#: src/language.c:286
msgid "Manchu"
msgstr ""

Manchuriska

#: src/language.c:287
msgid "Mandar"
msgstr "Mandarin"

Säkert? Jag tror mandarin heter så på engelska oxå. Det här är nog
något annat.

#: src/language.c:298
msgid "Mayan languages"
msgstr ""

Maya-språk

#: src/language.c:302
msgid "Miscellaneous languages"
msgstr ""

Diverse språk

#: src/language.c:309
msgid "Multiple languages"
msgstr ""

Flera språk?

#: src/language.c:311
msgid "Nahuatl"
msgstr ""

Nahuatl

#: src/language.c:323
msgid "Norse, Old"
msgstr ""

Fornnordiska
...menar de troligen

#: src/language.c:324
msgid "North American Indian (Other)"
msgstr ""

Nordamerikanska indianspråk

#: src/language.c:329
msgid "Nubian languages"
msgstr ""

Nubiska språk

#: src/language.c:342
msgid "Pahlavi"
msgstr ""

Pahlavi

#: src/language.c:343
msgid "Palauan"
msgstr ""

Palauiska

#: src/language.c:349
msgid "Papuan (Other)"
msgstr ""

Papuanska (övriga)

de lär visst ha över 300 språk där... som inte är släkt med
varann...

#: src/language.c:351
msgid "Persian, Old (ca.600-400 B.C.)"
msgstr ""

Persiska, gammal- (ca. 600-400 f. kr.)

#: src/language.c:352
msgid "Philippine (Other)"
msgstr ""

Filippinska (övriga)

#: src/language.c:353
msgid "Phoenician"
msgstr ""

Feniciska

#: src/language.c:358
msgid "Provençal; Occitan (post 1500) "
msgstr ""

Provençalska; occitanska (efter 1500)

#: src/language.c:359
msgid "Provençal, Old (to 1500)"
msgstr ""

Provençalska, gammal- (fram till 1500)

#: src/language.c:363
msgid "Rajasthani"
msgstr ""

Rajasthani

#: src/language.c:364
msgid "Rapanui"
msgstr ""

Rapa Nui?

#. { N_("Reserved for local use"), "qaa-qtz", "qaa-qtz", ""},
#: src/language.c:367
msgid "Romance (Other)"
msgstr ""

Romanska språk (övriga)

#: src/language.c:369
msgid "Romany"
msgstr ""

Romani

#: src/language.c:373
msgid "Samaritan Aramaic"
msgstr ""

Samarisk arameiska

#: src/language.c:374
msgid "Sami languages (Other)"
msgstr ""

Samiska språk (övriga)

#: src/language.c:382
msgid "Saxon, Low; German, Low;  Low Saxon; Low German"
msgstr ""

Sachsiska, låg-; tyska, låg-; lågsachsiska; lågtyska

(4:e gången gillt?)

#: src/language.c:385
msgid "Semitic (Other)"
msgstr ""

Semitiska (övriga)

#: src/language.c:392
msgid "Sign languages"
msgstr ""

Teckenspråk

#: src/language.c:396
msgid "Sino-Tibetan (Other)"
msgstr ""

Sino-tibetanska (övriga)

#: src/language.c:399
msgid "Slavic (Other)"
msgstr ""

Slaviska (övriga)

#: src/language.c:406
msgid "Sorbian languages"
msgstr ""

Sorbiska språk

#: src/language.c:409
msgid "South American Indian (Other)"
msgstr ""

Sydamerikanska indianspråk

#: src/language.c:412
msgid "Sumerian"
msgstr ""

Sumeriska

#: src/language.c:418
msgid "Syriac"
msgstr ""

Syriska?

#: src/language.c:421
msgid "Tai (Other)"
msgstr ""

Thai-språk (övriga)?

#: src/language.c:424
msgid "Tamil"
msgstr "Tamil"

eller Tamilska?

#: src/language.c:431
msgid "Tigre"
msgstr ""

Tigre
(möjligen Tigray)

#: src/language.c:435
msgid "Tlingit"
msgstr ""

Tlingit

#: src/language.c:438
msgid "Tonga (Nyasa)"
msgstr "Tonga"

#: src/language.c:439
msgid "Tonga (Tonga Islands)"
msgstr "Tonga"

Samma sak?

#: src/language.c:445
msgid "Turkish, Ottoman (1500-1928)"
msgstr ""

Turkiska, ottomansk (1500-1928)
ev. Turkiska, osmansk (1500-1928)

#: src/language.c:446
msgid "Turkmen"
msgstr "Turkmeni"

Eller Turkmeniska?

#: src/language.c:450
msgid "Ugaritic"
msgstr ""

Ugarit
(möjligen Ugaritiska, men på Ugarit heter det nog Ugarit)

#: src/language.c:451
msgid "Uighur"
msgstr "Uigriska"

eller Uighuriska?

#: src/language.c:454
msgid "Undetermined"
msgstr ""

Oklassificerat
eller
Obestämt
eller
Ej bestämt

#: src/language.c:461
msgid "Votic"
msgstr ""

Votiska
(tror jag)

#: src/language.c:469
msgid "Yakut"
msgstr ""

Jakutiska

#. // Withdrawn in 1989. Still used?
#: src/language.c:474
msgid "Yoruba"
msgstr ""

Yoruba eller Joruba

#: src/language.c:477
msgid "Zapotec"
msgstr ""

Zapotekiska?

#. ogle_gui.glade:378
#: pixmaps/glade-strings.c:38
msgid "Fast forward"
msgstr "Snabbspelning"

Spelning eller spolning?

#. ogle_gui.glade:712
#: pixmaps/glade-strings.c:41
msgid "Go up"
msgstr "Gå upp"

Eller Uppåt?

#. ogle_gui.glade:826
#: pixmaps/glade-strings.c:44
msgid "Move cursor down"
msgstr "Flytta markör uppåt"

Nä. Vill jag inte. Nedåt. Nedåt är ett mycket bra håll, prova nedåt.

#. ogle_gui.glade:788
#: pixmaps/glade-strings.c:53
msgid "Move cursor up"
msgstr "Flytta markör upp"

...uppåt?
eller bara Markör upp

#. ogle_gui.glade:18
#: pixmaps/glade-strings.c:59
msgid "Ogle"
msgstr "Ogle"

"Glo"? "Glana"? "Blänga"? ;)

#. ogle_gui.glade:74
#: pixmaps/glade-strings.c:62
msgid "Open _disc"
msgstr "Öppna _DVD-skiva"

inte CD e.d.?

#. ogle_gui.glade:492
#: pixmaps/glade-strings.c:65
msgid "Pause"
msgstr "Pause"

Paus?

#. ogle_gui.glade:1177
#: pixmaps/glade-strings.c:68
msgid "Placeholder"
msgstr "Dumruta"

Lustig översättning :)

#. ogle_gui.glade:226
#: pixmaps/glade-strings.c:86
msgid "Rewind"
msgstr "Snabbspelning baklänges"

Snabbspolning? Erase and rewind...


#. ogle_gui.glade:145
#: pixmaps/glade-strings.c:119
msgid "_Full screen"
msgstr "_Fullskärm"

Helskärm?

MVH,
Gudmund

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.