pharmacy

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-12-01 20:10:59

Christian Rose writes:
> #: src/checkout.c:110
> msgid "Performing checkout..."
> msgstr "Utför utcheckning..."

Så säger man nog inte på svenska.  "Checkar ut..." vore naturligare.

> #: src/commit.c:80
> msgid "Performing commit..."
> msgstr "Utför verkställning..."

Här känns det ännu mer tautologiskt.  "Verkställer" borde räcka.

> #: src/login.c:122
> msgid "Perfoming login... "
> msgstr "Utför inloggning... "

Här låter det inte riktigt lika konstigt, men om du ändrar de första
bör du kanske ändra här också för att vara konsekvent.

> #: src/pharmacy.c:47
> msgid "Refresh Status"
> msgstr "Uppdateringsstatus"

Jag skulle nog trott "Uppdatera status".

> #: src/pharmacy.c:210
> msgid "View a local file using your selected pager."
> msgstr "Visa en lokal fil genom att använda ditt valda sidvisningsprogram."

Det blir enklare om du ersätter "genom att använda" med ordet "med".

> #: src/pharmacy.c:217
> msgid "Edit a local file using your selected editor."
> msgstr "Redigera en lokal fil genom att använda din valda textredigerare."

Motsvarande.

> #: src/update.c:100
> msgid "Performing update..."
> msgstr "Utför uppdatering..."

Låter inte heller lika konstigt, men om du ändrat ovan så är det här
ett fall till.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.