Re: gcal-3.00.sv.po

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-11-30 13:30:32

Per Larsson wrote:
> > > #: src/hd-data.c:1908
> > > msgid "St Canute's Day"
> > > msgstr "S:t Canutes dag"
> > >
> > > Canute = Knut. Kan det vara Knutsmäss?
> >
> > Vet ej. Jag ändrar till "Knutsmäss", jag litar på dig.
> 
> Jag tyckte mig minnas att jag sett denna förut på listan, och mycket
> riktigt så gav en sökning i arkiven översättningen "Tjugondag Knut"
> i gcal 2.40 (http://www.softwolves.pp.se/misc/arkiv/sv/1/0799.html)

Okej. Går man dessutom ännu lite längre tillbaka så hittar man
http://www.softwolves.pp.se/misc/arkiv/sv/0/0442.html :)
Jag tycker dock att det låter bättre med "Tjugondedag Knut", så jag
ändrar till det. Du ska ha tack!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.