Re: AbiWord.

From: Fredrik Liljegren (fredrik_at_liljegren.org)
Date: 2001-11-29 15:56:51

"Göran Uddeborg" <goeran@uddeborg.pp.se> skriver:
> Angående "glyf":
> Kanske inte vanligt.  Men det engelska ordet "glyph" hittar jag i
> engelska ordböcker.  Ingen svensk ordbok jag tittat i har med något
> ord "glyf".

> Jag kan förstå att du vill skilja på "character" och "glyph" om
> orginalet gör det.  Skall du ha en korrekt översättning av "glyph"
> blir det väl snarast "inristning".  Andra tänkbara förslag är "bild",
> "figur", "krumelur" :-) ...

Hmm, debians webb-översättare använder "teckenutseende" som
förklaring, kanske en bra term?

http://www.debian.org/News/weekly/2001/17/index.sv.html

/EOF

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.