Re: [util-linux] cal doesn't honor first_weekday value from locale

From: Jan Nicolai Langfeldt (janl_at_ifi.uio.no)
Date: 2001-11-29 00:07:18

On Mon, 26 Nov 2001, Christian Rose wrote:
> > except Sweden? :-)
>
> No, I don't trust you on anything like this. Your version of the truth
> for the situation in Sweden should give enough reason to not do so. :(

Nuvel, hvis du føler at du ikke kan stole på Andries, så er det best at du
fjerner fsck, kjerne kildekoden din, osv..  Andries sine reservasjoner
synes helt rimlige for i lys av at det er så enkelt å vise at
locale-informasjonen for ukestart er så gal, og at util-linux bør virke
uten påtakelige problemer på alle maskiner med de aller fleste versjoner
av libc og glibc.  At det brukes så mye tid på å overbevise om at en
bestemt dag som er først er bedre engnet til en svenskevits enn boken
"Konstruktive diskusjoner innen system-programmering".  Søndag har
historien bak seg, fordi om både norge og svergie for tiden nok bruker
mandag oftere enn søndag som første dag.

Alt i alt er konservatisme hos Andries bra for både deg og meg, det
hjelper til i rettning av å gjøre at Linux  fungerer på en forutsigbar, om
enn ikke 100% perfekt måte.

Ta argumentene hans, sørg for at localene blir jobbet mer med, og send en
patch om en stund når det er vanlig med korrekte localer.

Nicolai

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.