Re: First day of week in Sweden (was Re: [util-linux] cal doesn'thonor first_weekday value from locale)

From: Gudmund Areskoug (fta_at_algonet.se)
Date: 2001-11-26 15:46:58

Hm...

Christian Rose wrote:
> 
> Gudmund Areskoug wrote:
> > Hej på er allihopa,
> >
> > är det inte så att han helt enkelt inte vill förstå?
> >
> > MVH,
> > Gudmund
> 
> Hej Gudmund.
> Jo, visst verkar det så. Jag vet inte varför och jag vet inte hur man
> kommer runt det, utom att hans aviga inställning till allting gör att en
> hel del program i util-linux knappast kan kallas lokaliserade.

man kanske borde fråga honom vad han anser att "localization" skall
vara till för. 

Han har ju åtminstone rätt i att en del lokala inställningar inte
låter sig hanteras genom "ett par enkla variabler" som han väl
ungefär sade en gång. Kanske genom att ställa frågan om han tycker
att man därför skall avstå från att främja Linux genom att genomföra
de förbättringar som faktiskt går att göra i det avseendet, bara för
att man inte kan nå perfektion direkt?

Fanns det inte en hyfsat "central" länk till l10n/i18n för Linux,
med bra beskrivningar av vad som avses med begreppen, och som det
råder hyfsad konsensus om inom Linuxvärlden? Jag tycks ha slarvat
bort länken. Här är ett par andra:

http://www.intlconsultg.com/localiza.html#Localization
http://www.li18nux.net/docs/html/LI18NUX-2000.htm

... som man kan peka honom till, om hans uppfattning av vad
lokalanpassning betyder verkar för inskränkt eller "felaktig".

MVH,
Gudmund

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.