texinfo-4.0d

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-11-20 11:07:54

Christian Rose writes:
> N " \\%-10[dir-node] Move to the `directory' node. Equivalent to `\\[goto-node] (DIR)'.\n"
> N " \\%-10[top-node] Move to the Top node. Equivalent to `\\[goto-node] Top'.\n"
> N " \\%-10[dir-node] Gå till \"directory\"-noden. Likvärdigt med \"g (DIR)\".\n"
> N " \\%-10[top-node] Gå till den översta noden. Likvärdigt med \"g Top\".\n"

Du missade att de ersatt "g" med en kommandoreferens där.

> N "Email bug reports to bug-texinfo@gnu.org,\n"
> N "general questions and discussion to help-texinfo@gnu.org.\n"

> N "Skicka felrapporter till bug-texinfo@gnu.org,\n"
> N "allmänna frågor och diskussion till help-texinfo@gnu.org,\n"
> N "och synpunkter på översättningen till sv@li.org.\n"

Hmm, hur var det nu, inget komma före "och" i en uppräkning på
svenska, eller hur? :-)

>  #: makeinfo/makeinfo.c:437
>  #, no-wrap
> N msgid ""
> N "Email bug reports to bug-texinfo@gnu.org,\n"
> N "general questions and discussion to help-texinfo@gnu.org."
> N msgstr ""
>  "Skicka felrapporter till bug-texinfo@gnu.org,\n"
>  "allmänna frågor och diskussion till help-texinfo@gnu.org,\n"
>  "och synpunkter på översättningen till sv@li.org."

D:o.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.