Re: kräver ett argument

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-11-13 20:08:56

Jan D. writes:
> Christian Rose wrote:
> 
> > Göran Uddeborg wrote:
> > 
> >>>Lite som jag glömde kommentera på.
> >>>
> >>>Göran Uddeborg wrote:
> >>>
> >>>>#: src/lex.c:682
> >>>>#, c-format
> >>>>msgid "`%s' requires an argument"
> >>>>msgstr "\"%s\" behöver ett argument"
> >>>>
> >>>Kanske "kräver"?
> >>>
> >>Detta är också en standardöversättning enligt vår "officiella
> >>ordlista".  Tycker fler att den skall ändras?
> >>
> > 
> > Jag tycker det. :)
> > 
> 
> 
> Jag håller med, en ändring gör meddelandet lite tydligare.

Två för, ingen emot, jag ändrar.  (Blir det omfattande protester kan
beslutet alltid ändras igen! :-)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.