kräver ett argument

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-11-12 22:00:00

Göran Uddeborg wrote:
> > Lite som jag glömde kommentera på.
> >
> > Göran Uddeborg wrote:
> > > #: src/lex.c:682
> > > #, c-format
> > > msgid "`%s' requires an argument"
> > > msgstr "\"%s\" behöver ett argument"
> >
> > Kanske "kräver"?
> 
> Detta är också en standardöversättning enligt vår "officiella
> ordlista".  Tycker fler att den skall ändras?

Jag tycker det. :)


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.