bison: %s is invalid

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-11-12 21:36:34

Christian Rose writes:
> > #: src/reader.c:325 src/reader.c:389
> > #, c-format
> > msgid "%s is invalid"
> > msgstr "%s är felaktigt"
> 
> Säker på att det inte ska vara "är felaktig"?

Martin Norbäck writes:
> > #: src/reader.c:325 src/reader.c:389
> > #, c-format
> > msgid "%s is invalid"
> > msgstr "%s är felaktigt"
> 
> Här kan det mycket väl vara genusfel också.

Det avser koderna för värde eller position i åtgärder i en regel.  %s
blir alltså "$X" eller "@X", för någon siffra X.

Jag tyckte "felaktigt" passade bäst då: Det är felaktigt med "$7" om
det bara finns tre symboler på högersidan.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.