Re: AbiWord.

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2001-11-08 11:21:10

Martin Sjögren:

> Vad är skillnaden på "A-med-ring" och "Ångström"? Samma som skillnaden
> mellan "N" och "Newton" (enheten)?

Exakt (förutom att "Newton" inte har ett eget tecken i Unicode, tack och
lov). Enheten Ångström har ett eget *tecken* i Unicode (U+212B, "ANGSTROM
SIGN"), eftersom det finns i flera asiatiska teckenuppsättningar, men
normalt har det inte någon egen *glyf*, utan teckensnitten återanvänder
glyfen (utseendet) för Å för det tecknet.

Hittade detta på en vävsida (<URL:www.redrival.com/giasher/aboutfnt.htm>,
som försvunnit, detta kommer från Googles cache):

Some Terminology

TYPEFACE - Representation of characters (set of Glyphs) by special
recognizable design elements.

FONT - In my meaning - simply File for representing typeface for computer
using

CHARACTER - An abstract idea as Number. Idea of letter, number, punctuation
or special symbols in Font.

GLYPH - Actual icon, image of Character, e.g. latin 'a' looks different in
Courier and Arial.

CHARACTER SET - Positions of each Character within Font. Mostly 256 (8 bit),
also Unicode - 65,536 (16-bit).


På svenska borde de bli, respektive, teckensnitt, font, tecken, glyf och
teckenuppsättning.

Sen får man skilja på teckenuppsättning (character set) och teckenkodning
(character encoding) också. T.ex delar de tre vanligaste japanska
teckenkodningarna (Shift-JIS, ISO-2022-JP och EUC-JP) samma
teckenuppsättning, men de använder olika sätt att koda det. ASCII och
ISO-8859-1, däremot, har identiska teckenuppsättningar och teckenkodningar.
Även Unicode är en teckenuppsättning med många teckenkodningar (UTF-7,
UTF-8, UTF-16, UCS-2, UTF-32, UCS-4, m.fl).

http://oss.software.ibm.com/developerworks/opensource/icu/project/userguide/unicodeBasics.html
kan vara läsvärd.

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.