Re: LysKOM

From: Jan D. (Jan.Djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 2001-11-06 19:05:29

peter karlsson wrote:

> Hej!
> 
> Här är något ovanligt, nämligen en engelsk översättning av ett
> svenskspråkigt program. Det är LysKOMs tty-klient som är målet den här
> gången. Tyvärr har jag inte fått igång översättningen i programmet
> ännu, eftersom översättningssystemet inte riktigt verkar vara helt
> färdigimplementerat (men så är det en alfaversion också).
> 
> Hoppas det inte går allt för långt utanför ämnesområdet för listan... :)
> 

> 
> #. On old servers that cannot
> #. handle the (new) login call we try
> #. to login using the kom_login_old.
> #: src/cmd-misc.c:625
> msgid ""
> "\n"
> "Jag kan inte logga in på servern. Är den gammal?.\n"
> msgstr ""
> "\n"
> "Cannot log in to the server.  Is it old?\n"


Säger man inte "log on to the server"?> #: src/cmd-misc.c:720
> msgid ""
> "\n"
> "Du är en mycket fin människa.  Du har massor med\n"
> "goda egenskaper, som till exempel ditt trevliga sätt,\n"
> "din framåtanda och din alldeles speciella humor.\n"
> "Om det någon gång skulle kännas tungt vet du att bara\n"
> "du fortsätter med ditt glada humör och din framåtanda\n"
> "så kommer världen att tack vare dig bli en trevligare\n"
> "plats att leva på.\n"
> msgstr ""
> "\n"
> "You are very nice person.  You have a lot of good\n"
> "properties, for instance you nice manners, your\n"
> "positive spirit and your very special humour.\n"
> "If you at any time feel down you know that if you\n"
> "just go on with your happy spirit and your enterprise\n"
> "the world will be a happier place to live on thanks\n"
> "to you.\n"Jag föreslår qualities istället för properties.  Framåtanda är "go-ahead 
spirit" i mitt lexikon.> 
> #: src/cmd-texts.c:236 src/cmd-texts.c:304 src/cmd-texts.c:465
> msgid "Texten har för många medlemar\n"
> msgstr "Text has too many members\n"


Här är medlemmar felstavat i det svenska originalet.> 
> #: src/cmd-conf.c:1177
> #, c-format
> msgid "Skapade möten: %d %32TSkapade personer: %d\n"
> msgstr "Crated conferences: %d %32TCreated persons: %d\n"


Created felstavat.


	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.