Re: Gkrellm-översättning ger rätt stort fönster

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-11-01 03:03:50

Tomas Ogren wrote:
> Tjo.

Hej.


> Menthos tyckte att jag skulle rapportera hit att Gkrellm-översättningen
> gör att konfig-fönstret blir rätt .. stort.. blir runt 950x340 pix för
> mig.. På engelska får jag runt 720x340 vilket är tillräckligt stort..

Hämtade hem 1.2.4 och tittade själv. Jo, visst blir det stort.
Anledningen är att några strängar i "informationsfönstret" på
filsystemsfliken blir ganska långa, genom att de är sammansatta av olika
strängar som är markerade för översättning och som det inte är så lätt
att sammantaget överblicka längden av. Jag har gjort ett försök att fixa
detta, och uppdaterat översättningen till 1.2.4. Ta gärna en titt. Har
du även möjlighet att testa översättningen och se så att den fixar
problemet är det ju bra.


Christian

 # Swedish messages for GKrellM.
 # Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
 # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2001.
 # 
 # 
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gkrellm\n"
G "POT-Creation-Date: 2001-09-19 14:15+0200\n"
G "PO-Revision-Date: 2001-09-22 18:06+0200\n"
N "POT-Creation-Date: 2001-10-30 17:57-0600\n"
N "PO-Revision-Date: 2001-10-31 03:00+0100\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 
 # src/apm.c:434
 #: src/apm.c:253
N msgid "Battery Percent Limits"
N msgstr "Procentgränser för batteri"
N 
 # src/gui.c:796
 #: src/apm.c:356
N msgid "GKrellM APM"
N msgstr "GKrellM APM"
N 
 #: src/apm.c:357
N msgid "Battery minutes left are unavailable"
N msgstr "Återstående batteriminuter är inte tillgängligt"
N 
 # src/apm.c:433 src/apm.c:538 src/apm.c:543
 #: src/apm.c:457 src/apm.c:577 src/apm.c:589
 
 # src/fs.c:2183 src/inet.c:2137 src/meminfo.c:1672
 #: src/apm.c:546 src/fs.c:2185 src/inet.c:2131 src/meminfo.c:1691
N msgid "<b>Mouse Button Actions:\n"
N msgstr "<b>Musknappsåtgärder:\n"
N 
 # src/fs.c:2189 src/inet.c:2141 src/mail.c:2377 src/meminfo.c:1673
 #: src/apm.c:547 src/fs.c:2191 src/inet.c:2135 src/mail.c:2415
 #: src/meminfo.c:1692
N msgid "<b>\tMiddle "
N msgstr "<b>\tMellan "
N 
 #: src/apm.c:548
N msgid "click to toggle minutes or percentage display.\n"
N msgstr ""
N "klicka för att visa/gömma minut- eller\n"
N "\t\tprocentdisplay.\n"
N 
 # src/apm.c:523 src/clock.c:402 src/cpu.c:1359 src/disk.c:1490 src/fs.c:2227 src/inet.c:2316 src/mail.c:2412 src/meminfo.c:1712 src/net.c:2345 src/proc.c:1044 src/sensors.c:1590 src/uptime.c:335
 #: src/apm.c:562 src/clock.c:402 src/cpu.c:1391 src/disk.c:1494 src/fs.c:2229
 #: src/inet.c:2310 src/mail.c:2450 src/meminfo.c:1731 src/net.c:2346
 #: src/proc.c:1045 src/sensors.c:2144 src/uptime.c:336
 
 # src/cpu.c:1391 src/disk.c:1520 src/fs.c:2261 src/gui.c:799 src/gui.c:1571 src/inet.c:2347 src/mail.c:2619 src/meminfo.c:1774 src/net.c:2365 src/proc.c:1076 src/sensors.c:1710
 #: src/apm.c:580 src/cpu.c:1423 src/disk.c:1524 src/fs.c:2263 src/gui.c:793
 #: src/gui.c:1553 src/inet.c:2341 src/mail.c:2660 src/meminfo.c:1793
 #: src/net.c:2366 src/proc.c:1077 src/sensors.c:2289
N msgid "Info"
N msgstr "Information"
N 
 # src/chart.c:891
 #: src/chart.c:892
 
 # src/cpu.c:1118
 #: src/cpu.c:1140
 #, c-format
G msgid "CPU%c"
G msgstr "CPU%c"
N msgid "CPU%s"
N msgstr "CPU%s"
 
 
 #: src/cpu.c:1365
N msgid "Apply any CPU chart config height change to all CPU charts"
N msgstr ""
N "Tillämpa alla ändringar av processordiagramstid i konfiguration på alla "
N "processordiagram"
N 
 # src/cpu.c:1335
 #: src/cpu.c:1367
 
 # src/fs.c:2130
 #: src/fs.c:2132
 msgid ""
 "If a mount point is in your\n"
 "\t/etc/fstab and you have mount permission then mount and umount\n"
 "\tcommands can be enabled and executed for that mount point simply\n"
 "\tby checking the \"Enable /etc/fstab mounting\" option.\n"
G "\tMount table entries in /etc/fstab must have the \"user\" option\n"
N "\tMount table entries in /etc/fstab need the \"user\" or \"owner\" option\n"
 "\tset to grant this permission unless GKrellM is run as root.\n"
 "\tFor example, if you run GKrellM as a normal user and you want\n"
 "\tto be able to mount your floppy, your /etc/fstab could have\n"
 "\teither of:\n"
 msgstr ""
G "Om en monteringspunkt är i din\n"
G "\t/etc/fstab och du har monteringsrättighet kan monterings- och\n"
G "\tavmonteringskommandon användas och köras för den monteringspunkten\n"
G "\thelt enkelt genom att bara kryssa för alternativet \"Använd\n"
G "\t/etc/fstab-montering\".\n"
N "Om en\n"
N "\tmonteringspunkt är i din /etc/fstab och du har monteringsrättighet\n"
N "\tkan monterings- och avmonteringskommandon användas och köras för\n"
N "\tden monteringspunkten helt enkelt genom att bara kryssa för\n"
N "\talternativet \"Använd /etc/fstab-montering\".\n"
 "\tMonteringstabellposter i /etc/fstab måste ha alternativet \"user\"\n"
G "\tför att tillåta detta om inte GKrellM körs som root.\n"
N "\teller \"owner\" för att tillåta detta om inte GKrellM körs som root.\n"
 "\tOm du kör GKrellM som en vanlig användare och du vill kunna montera\n"
 "\tdina disketter bör din /etc/fstab ha något av:\n"
 
 
 # src/fs.c:2145
 #: src/fs.c:2147
 msgid ""
 "If GKrellM is run as root or if\n"
 "\tyou have sudo permission to run the mount commands, then a custom\n"
 "\tmount command can be entered into the \"mount command\" entry\n"
 "\tbox. A umount command must also be entered if you choose this\n"
 "\tmethod. Example mount and umount entries using sudo:\n"
 msgstr ""
G "Om GKrellM körs som root eller om\n"
G "\tdu har sudo-rättighet att köra monteringskommandona kan ett\n"
G "\tanpassat monteringskommando anges i fältet \"monteringskommando\".\n"
G "\tEtt avmonteringskommando måste också anges om du väljer denna metod.\n"
G "\tExempel på monterings- och avmonteringskommandon som använder\n"
G "\tsudo:\n"
N " \n"
N "\tOm GKrellM körs som root eller om du har sudo-rättighet att köra\n"
N "\tmonteringskommandona kan ett anpassat monteringskommando anges i\n"
N "\tfältet \"monteringskommando\". Ett avmonteringskommando måste\n"
N "\tockså anges om du väljer denna metod. Exempel på monterings- och\n"
N "\tavmonteringskommandon som använder sudo:\n"
 
 
G msgid "click on a fs monitor label to show/hide secondary fs monitors.\n"
 # src/fs.c:2185
 #: src/fs.c:2187
N msgid "click on a panel label to show/hide secondary fs monitors.\n"
 msgstr ""
G "klicka på en filsystemsövervakaretikett för att visa/gömma sekundära "
G "filsystemsövervakare.\n"
N "klicka på en filsystemsövervakaretikett för att visa/gömma\n"
N "\t\tsekundära filsystemsövervakare.\n"
 
 # src/fs.c:2187
 #: src/fs.c:2189
 msgid ""
G "click on a drive decal to apply mount/umount commands (if enabled)\n"
N "click on a panel button to apply mount/umount commands (if enabled)\n"
 "\t\tto the mount point being monitored.\n"
 msgstr ""
G "klicka på en enhetsdekal för att verkställa "
G "monterings-/avmonteringskommandon (om påslagna)\n"
G "\t\tpå de monteringspunkter som övervakas.\n"
N "klicka på en panelknapp för att verkställa\n"
N "\t\tmonterings-/avmonteringskommandon (om påslagna)\n"
N "\t\tpå den monteringspunkt som övervakas.\n"
N 
 # src/fs.c:2190
 #: src/fs.c:2192
N msgid "click on a panel to scroll a programmable display\n"
N msgstr "klicka på en filsystemspanel för att rulla en programmerbar\n"
 
 # src/fs.c:2191
 #: src/fs.c:2193
 msgid ""
 "\t\tof file system capacities (default is total and free space).\n"
 "\n"
 msgstr ""
G "\t\tmed filsystemskapaciteter (standard är totalt och ledigt utrymme).\n"
N "\t\tdisplay med filsystemskapaciteter (standard är totalt och ledigt\n"
N "\t\tutrymme).\n"
 "\n"
 
 
 # src/gui.c:577
 #: src/gui.c:577
 msgid ""
 "NetBSD code was contributed by:\n"
G "Anthony Mallet <metall@ficus.yi.org>"
N "Anthony Mallet <anthony.mallet@useless-ficus.net>"
 msgstr ""
 "NetBSD-kod bidrogs med från:\n"
G "Anthony Mallet <metall@ficus.yi.org>"
N "Anthony Mallet <anthony.mallet@useless-ficus.net>"
 
 
G msgid "\t\\D0  bottom of charts first data view (D2 for second data view ...)\n"
 # src/gui.c:731
 #: src/gui.c:727
N msgid ""
N "\t\\D0  bottom of charts first data view (D2 for second data view ...)\n"
 msgstr ""
 "\t\\D0  nederkant på diagrammets första datavy (D2 för andra datavyn..)\n"
 
 
 # src/gui.c:743
 #: src/gui.c:739
 msgid "clicking on charts will toggle a display of some extra info.\n"
 msgstr ""
G "att klicka på diagram kommer att visa/gömma en display med extra "
G "information.\n"
N "att klicka på diagram kommer att visa/gömma en display med\n"
N "\t\textra information.\n"
 
 
 # src/gui.c:747
 #: src/gui.c:743
 msgid "clicking on many panels opens its monitor configuration window.\n"
 msgstr ""
G "att klicka på många paneler öppnar dess övervakarkonfigurationsfönster.\n"
N "att klicka på många paneler öppnar dess\n"
N "\t\tövervakarkonfigurationsfönster.\n"
 
 
 # src/inet.c:2142
 #: src/inet.c:2136
 msgid "click on an inet chart to toggle hour/minute charts.\n"
G msgstr "klicka på ett inet-diagram för att visa/gömma tim-/minutdiagram.\n"
N msgstr ""
N "klicka på ett inet-diagram för att visa/gömma\n"
N "\t\ttim-/minutdiagram.\n"
 
 
 # src/mail.c:2306
 #: src/mail.c:2344
 msgid ""
 "Mailbox files to monitor can be mbox, maildir, MH, POP3, or IMAP style\n"
 "mailboxes.  The format for entering mailboxes to monitor in the "
 msgstr ""
G "Brevlådefiler som kan övervakas är brevlådor av mbox-, maildir-, MH-, POP3-\n"
G "eller IMAP-typ. Formatet för att ange brevlådorna att övervaka på fliken "
N "Brevlådefiler som kan övervakas är brevlådor av mbox-, maildir-, MH-,\n"
N "POP3- eller IMAP-typ. Formatet för att ange brevlådorna att övervaka\n"
N "på fliken "
 
 
 # src/mail.c:2323
 #: src/mail.c:2361
 msgid "Mailbox files to monitor can be mbox or maildir style mailboxes.\n"
 msgstr ""
G "Brevlådefiler som ska övervakas kan vara brevlådor av mbox- eller "
G "maildir-typ.\n"
N "Brevlådefiler som ska övervakas kan vara brevlådor av mbox- eller maildir-"
N "typ.\n"
 
 
 # src/mail.c:2327
 #: src/mail.c:2365
 msgid ""
 "If you enter a mail reading program (your mail user agent or MUA)\n"
 "it can be launched by clicking on the mail monitor message count button.\n"
 "For example you could enter:\n"
 msgstr ""
 "Om du anger ett e-postläsningsprogram (din e-postklient eller MUA)\n"
G "kan det startas med ett klick på e-postövervakarens meddelandeantalsknapp.\n"
G "Du kan till exempel ange:\n"
N "kan det startas med ett klick på e-postövervakarens\n"
N "meddelandeantalsknapp. Du kan till exempel ange:\n"
 
 
 # src/mail.c:2357
 #: src/mail.c:2395
 msgid "<i>\tFetch/check program checks messages only\n"
G msgstr "<i>\tHämtnings-/kontrollprogram kontrollerar endast meddelanden\n"
N msgstr ""
N "<i>\tHämtnings-/kontrollprogram kontrollerar\n"
N "\tendast meddelanden\n"
 
 
 # src/mail.c:2361
 #: src/mail.c:2399
 msgid " (you must append the -c).\n"
 msgstr ""
G " för kontroll av meddelanden på en \n"
G "fjärrserver (du måste lägga till -c).\n"
N " för kontroll\n"
N "av meddelanden på en fjärrserver (du måste lägga till -c).\n"
 
 
 # src/mail.c:2368
 #: src/mail.c:2406
 msgid " tab, then don't check it again with fetchmail.\n"
G msgstr " bör du inte kontrollera den igen med fetchmail.\n"
N msgstr ""
N " bör du inte kontrollera den igen med\n"
N "fetchmail.\n"
 
 # src/mail.c:2372
 #: src/mail.c:2410
 msgid "click the mail count button to launch the mail reading program.\n"
G msgstr "klicka på e-postantalsknappen för att köra e-postläsningsprogrammet.\n"
N msgstr ""
N "klicka på e-postantalsknappen för att köra\n"
N "\t\te-postläsningsprogrammet.\n"
 
 # src/mail.c:2373
 #: src/mail.c:2411
 msgid "\t\tIf options permit, also stop animations and reset remote counts.\n"
 msgstr ""
G "\t\tStoppa även animationerna och återställ e-postantal om alternativen "
G "tillåter detta.\n"
N "\t\tStoppa även animationerna och återställ e-postantal om\n"
N "\t\talternativen tillåter detta.\n"
 
 # src/mail.c:2375
 #: src/mail.c:2413
 msgid ""
 "click the envelope decal to force a mail check regardless of\n"
 "\t\tany mute mode or inhibit mail checking option settings.\n"
 msgstr ""
G "klicka på kuvertikonen för att tvinga fram en e-postkontroll oavsett\n"
G "\t\ttystningsläge eller undertrycka alternativen för e-postkontroll.\n"
N "klicka på kuvertikonen för att tvinga fram en e-postkontroll\n"
N "\t\toavsett tystningsläge eller undertrycka alternativen för\n"
N "\t\te-postkontroll.\n"
 
 # src/mail.c:2378
 #: src/mail.c:2416
 msgid ""
 "click the mail panel to toggle a mute mode which inhibits\n"
 "\t\tthe sound notify program and optionally inhibits all mail\n"
 "\t\tchecking.\n"
 msgstr ""
G "klicka på e-postpanelen för att slå på/av ett tystningsläge som\n"
G "\t\tundertrycker ljudnotifieringsprogrammet och valfritt\n"
N "klicka på e-postpanelen för att slå på/av ett tystningsläge\n"
N "\t\tsom undertrycker ljudnotifieringsprogrammet och valfritt\n"
 "\t\tundertrycker all e-postkontroll.\n"
 
 
 #: src/mail.c:2641
N msgid "Count accessed but unseen mail as new (if this status is available)"
N msgstr "Räkna åtkomna men olästa brev som nya (om denna status är tillgänglig)"
N 
 # src/mail.c:2603
 #: src/mail.c:2644
 msgid "Mute mode inhibits all mail checking, not just notify (sound) program"
 msgstr ""
G "Tystsningsläget undertrycker all e-postkontroll, inte bara "
G "(ljud-)notifieringsprogrammet"
N "Tystsningsläget undertrycker all e-postkontroll, inte bara (ljud-)"
N "notifieringsprogrammet"
 
 
 # src/main.c:1565
 #: src/main.c:1520
 msgid ""
 "usage: gkrellm [options]\n"
 "options:\n"
 "  -t, --theme theme_dir  Select a theme directory.\n"
 "  -g, --geometry +x+y   Position the window on the screen.\n"
 "    --wm         Allow window manager decorations.\n"
G "    --m2         Left button side frame shading (for 2 btn mice).\n"
N "    --m2         Left button side frame shading (for 2 btn "
N "mice).\n"
 "    --nt         No transparency.\n"
 "  -o, --on-top       Try to set on top hint. If this does not work,\n"
 "              configure your window manager to do this job!\n"
 "  -w, --withdrawn     Draw GKrellM in withdrawn mode.\n"
 "  -c, --config suffix   Use alternate config files generated by\n"
 "              appending \"suffix\" to config file names.\n"
 "  -f, --force-host-config Creates config files generated by appending the\n"
 "              hostname to config file names. Subsequent runs\n"
 "              automatically will use these configs unless a\n"
 "              specific config is specified with --config.\n"
 "              This is a convenience for allowing remote runs\n"
 "              with independent configs in a shared home dir\n"
 "              and for the hostname to appear in the X title.\n"
 "    --nc         No config mode prevents configuration changes.\n"
 "  -p, --plugin plugin.so  While developing, load your plugin under test.\n"
 "    --demo        Force enabling of many monitors so themers can\n"
 "              see everything. All config saving is inhibited.\n"
 "  -v, --version      Print GKrellM version number and exit.\n"
 "  -d, --debug-level n   Turn debugging on for selective code sections.\n"
 "\n"
 "debug-level numbers are (bitwise OR to debug multiple sections):\n"
 "   0x10 mail\n"
 "   0x20 net\n"
 "   0x40 timer button\n"
G "   0x80 size changes\n"
G "   0x100 plugins\n"
G "   0x200 sensors\n"
N "   0x80 sensors\n"
 "\n"
 msgstr ""
 "användning: gkrellm [flaggor]\n"
 "flaggor:\n"
 "  -t, --theme temakatalog Välj en temakatalog.\n"
 "  -g, --geometry +x+y   Positionera fönstret på skärmen.\n"
 "    --wm         Tillåt fönsterhanterardekorationer.\n"
G "    --m2         Skuggning av vänsterknappsram (2-knappars möss).\n"
N "    --m2         Skuggning av vänsterknappsram (2-knappars "
N "möss).\n"
 "    --nt         Ingen genomskinlighet.\n"
G "  -o, --on-top       Försök att ställa in överkantstips. Om detta inte\n"
G "              fungerar bör du konfigurera din fönsterhanterare\n"
N "  -o, --on-top       Försök att ställa in överkantstips. Om detta "
N "inte\n"
N "              fungerar bör du konfigurera din "
N "fönsterhanterare\n"
 "              att göra detta!\n"
 "  -w, --withdrawn     Rita GKrellM i återtaget läge.\n"
G "  -c, --config filtillägg Använd alternativa konfigurationsfiler genom att\n"
N "  -c, --config filtillägg Använd alternativa konfigurationsfiler genom "
N "att\n"
 "              lägga till \"filtillägg\" till\n"
 "              konfigurationsfilnamn.\n"
 "  -f, --force-host-config Skapar konfigurationsfiler som genereras genom\n"
G "              att värdnamnet läggs till konfigurationsfilnamn.\n"
N "              att värdnamnet läggs till "
N "konfigurationsfilnamn.\n"
 "              Efterföljande körningar kommer att automatiskt\n"
G "              använda dessa konfigurationsfiler såvida inte en\n"
N "              använda dessa konfigurationsfiler såvida inte "
N "en\n"
 "              specifik konfiguration anges med --config.\n"
G "              Detta är praktiskt då det tillåter fjärrkörningar\n"
N "              Detta är praktiskt då det tillåter "
N "fjärrkörningar\n"
 "              med oberoende konfigurationer i en delad\n"
G "              hemkatalog, och att värdnamnet visas i X-titeln.\n"
N "              hemkatalog, och att värdnamnet visas i X-"
N "titeln.\n"
 "    --nc         Ickekonfigurationsläget förhindrar\n"
 "              konfigurationsändringar.\n"
G "  -p, --plugin modul.so  Läs in din insticksmodul för test vid utveckling.\n"
G "    --demo        Tvinga fram att många övervakare används, så att\n"
N "  -p, --plugin modul.so  Läs in din insticksmodul för test vid "
N "utveckling.\n"
N "    --demo        Tvinga fram att många övervakare används, så "
N "att\n"
 "              temakonstruktörer kan se allt. Allt sparande av\n"
 "              konfigurationer undertrycks.\n"
 "  -v, --version      Skriv ut GKrellM:s versionsnummer och avsluta.\n"
 "  -d, --debug-level n   Slå på felsökning för utvalda kodavsnitt.\n"
 "\n"
 "felsökningsnummer är (bitvis ELLER för att felsöka flera sektioner):\n"
 "   0x10 e-post\n"
 "   0x20 nätverk\n"
 "   0x40 tidtagarknapp\n"
G "   0x80 storleksändringar\n"
G "   0x100 insticksmoduler\n"
G "   0x200 sensorer\n"
N "   0x80 sensorer\n"
 "\n"
 
 
 # src/net.c:2232
 #: src/net.c:2233
G msgid "\t$r  transmit bytes\n"
G msgstr "\t$r  skickade byte\n"
N msgid "\t$r  receive bytes\n"
N msgstr "\t$r  mottagna byte\n"
 
 # src/net.c:2233
 #: src/net.c:2234
N msgid "\t$t  transmit bytes\n"
N msgstr "\t$t  skickade byte\n"
N 
 # src/net.c:2234
 #: src/net.c:2235
 
 #: src/sensors.c:1978
N msgid "Duplicate label for either a temperature or fan"
N msgstr "Duplicera etikett för antingen en temoeratur eller fläkt"
N 
 # src/sensors.c:1533
 #: src/sensors.c:2083
 
 #: src/sensors.c:2111
N msgid ""
N "There will be a Vref entry for negative voltages if you have a sensor\n"
N "chip that uses an external voltage reference for level shifting negative\n"
N "input voltages (such as the lm80). See the README or do a man gkrellm.\n"
N msgstr ""
N "Det kommer att finnas en Vref-post för negativa spänningar om du har\n"
N "en sensorkrets som använder en extern spänningsreferens för\n"
N "nivåskiftande av negativa inmatningsspänningar (t.ex. lm80). Se filen\n"
N "README eller gör \"man gkrellm\".\n"
N 
 # src/sensors.c:1596
 #: src/sensors.c:2150
 
 #: src/sensors.c:2168
N msgid "Vref"
N msgstr "Vref"
N 
 # src/sensors.c:1660
 #: src/sensors.c:2234

# Swedish messages for GKrellM.
# Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2001.
# 
# 
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gkrellm\n"
"POT-Creation-Date: 2001-10-30 17:57-0600\n"
"PO-Revision-Date: 2001-10-31 03:00+0100\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

# src/alerts.c:682
#: src/alerts.c:682
msgid "GKrellM Set Alerts"
msgstr "GKrellM inställda varningar"

# src/alerts.c:695
#: src/alerts.c:695
msgid "High Limits"
msgstr "Övre gränser"

# src/alerts.c:700
#: src/alerts.c:700
msgid "High alarm limit"
msgstr "Övre larmgräns"

# src/alerts.c:706
#: src/alerts.c:706
msgid "High warn limit"
msgstr "Övre varningsgräns"

# src/alerts.c:711
#: src/alerts.c:711
msgid "Low Limits"
msgstr "Lägre gränser"

# src/alerts.c:717
#: src/alerts.c:717
msgid "Low warn limit"
msgstr "Lägre varningsgräns"

# src/alerts.c:722
#: src/alerts.c:722
msgid "Low alarm limit"
msgstr "Lägre larmgräns"

# src/alerts.c:725
#: src/alerts.c:725
msgid "Commands - with repeat intervals in seconds"
msgstr "Kommandon - med repetitionsintervall i sekunder"

# src/alerts.c:734
#: src/alerts.c:734
msgid "Alarm command:"
msgstr "Larmkommando:"

# src/alerts.c:750
#: src/alerts.c:750
msgid "Warn command:"
msgstr "Varningskommando:"

# src/alerts.c:769
#: src/alerts.c:769
msgid "Voice string:"
msgstr "Röststräng:"

# src/alerts.c:794
#: src/alerts.c:794
msgid "A repeat of zero seconds executes the command once per alert."
msgstr "Ett intervall på noll sekunder kör kommandot en gång per varning."

# src/alerts.c:804 src/chart.c:2299 src/gui.c:1903
#: src/alerts.c:804 src/chart.c:2300 src/gui.c:1885
msgid "OK"
msgstr "OK"

# src/alerts.c:811 src/gui.c:1910 src/plugins.c:1264
#: src/alerts.c:811 src/gui.c:1892 src/plugins.c:1267
msgid "Apply"
msgstr "Verkställ"

# src/alerts.c:817 src/fs.c:2063 src/inet.c:2250 src/mail.c:2494
#: src/alerts.c:817 src/fs.c:2065 src/inet.c:2244 src/mail.c:2532
msgid "Delete"
msgstr "Ta bort"

# src/alerts.c:823 src/gui.c:1916 src/plugins.c:1271
#: src/alerts.c:823 src/gui.c:1898 src/plugins.c:1274
msgid "Close"
msgstr "Stäng"

# src/apm.c:434
#: src/apm.c:253
msgid "Battery Percent Limits"
msgstr "Procentgränser för batteri"

# src/gui.c:796
#: src/apm.c:356
msgid "GKrellM APM"
msgstr "GKrellM APM"

#: src/apm.c:357
msgid "Battery minutes left are unavailable"
msgstr "Återstående batteriminuter är inte tillgängligt"

# src/apm.c:433 src/apm.c:538 src/apm.c:543
#: src/apm.c:457 src/apm.c:577 src/apm.c:589
msgid "APM"
msgstr "APM"

# src/apm.c:434
#: src/apm.c:458
msgid "Battery Minutes Remaining Limits"
msgstr "Gränser för återstående batteriminuter"

# src/apm.c:497
#: src/apm.c:528
msgid "APM Config Error"
msgstr "APM-konfigurationsfel"

# src/apm.c:498
#: src/apm.c:529
msgid "No battery available."
msgstr "Inget batteri är tillgängligt."

# src/fs.c:2183 src/inet.c:2137 src/meminfo.c:1672
#: src/apm.c:546 src/fs.c:2185 src/inet.c:2131 src/meminfo.c:1691
msgid "<b>Mouse Button Actions:\n"
msgstr "<b>Musknappsåtgärder:\n"

# src/fs.c:2189 src/inet.c:2141 src/mail.c:2377 src/meminfo.c:1673
#: src/apm.c:547 src/fs.c:2191 src/inet.c:2135 src/mail.c:2415
#: src/meminfo.c:1692
msgid "<b>\tMiddle "
msgstr "<b>\tMellan "

#: src/apm.c:548
msgid "click to toggle minutes or percentage display.\n"
msgstr ""
"klicka för att visa/gömma minut- eller\n"
"\t\tprocentdisplay.\n"

# src/apm.c:523 src/clock.c:402 src/cpu.c:1359 src/disk.c:1490 src/fs.c:2227 src/inet.c:2316 src/mail.c:2412 src/meminfo.c:1712 src/net.c:2345 src/proc.c:1044 src/sensors.c:1590 src/uptime.c:335
#: src/apm.c:562 src/clock.c:402 src/cpu.c:1391 src/disk.c:1494 src/fs.c:2229
#: src/inet.c:2310 src/mail.c:2450 src/meminfo.c:1731 src/net.c:2346
#: src/proc.c:1045 src/sensors.c:2144 src/uptime.c:336
msgid "Setup"
msgstr "Inställningar"

# src/apm.c:525 src/clock.c:385 src/cpu.c:1324 src/disk.c:1471 src/fs.c:2229 src/gui.c:764 src/mail.c:2574 src/meminfo.c:1696 src/proc.c:1046 src/uptime.c:337
#: src/apm.c:564 src/clock.c:385 src/cpu.c:1353 src/disk.c:1475 src/fs.c:2231
#: src/gui.c:760 src/mail.c:2612 src/meminfo.c:1715 src/proc.c:1047
#: src/uptime.c:338
msgid "Options"
msgstr "Alternativ"

# src/apm.c:528
#: src/apm.c:567
msgid "Enable APM"
msgstr "Använd APM"

# src/apm.c:532 src/sensors.c:1612
#: src/apm.c:571 src/sensors.c:2171
msgid "Alerts"
msgstr "Varningar"

# src/apm.c:534 src/clock.c:404 src/cpu.c:1378 src/disk.c:1508 src/inet.c:2335 src/meminfo.c:1766 src/net.c:2337 src/proc.c:1070 src/uptime.c:342
#: src/apm.c:573 src/clock.c:404 src/cpu.c:1410 src/disk.c:1512
#: src/inet.c:2329 src/meminfo.c:1785 src/net.c:2338 src/proc.c:1071
#: src/uptime.c:343
msgid "Launch Commands"
msgstr "Starta kommandon"

# src/cpu.c:1391 src/disk.c:1520 src/fs.c:2261 src/gui.c:799 src/gui.c:1571 src/inet.c:2347 src/mail.c:2619 src/meminfo.c:1774 src/net.c:2365 src/proc.c:1076 src/sensors.c:1710
#: src/apm.c:580 src/cpu.c:1423 src/disk.c:1524 src/fs.c:2263 src/gui.c:793
#: src/gui.c:1553 src/inet.c:2341 src/mail.c:2660 src/meminfo.c:1793
#: src/net.c:2366 src/proc.c:1077 src/sensors.c:2289
msgid "Info"
msgstr "Information"

# src/chart.c:891
#: src/chart.c:892
msgid "Ay8"
msgstr "Ay8"

# src/chart.c:2185
#: src/chart.c:2186
msgid "GKrellM Chart Config"
msgstr "GKrellM diagramkonfiguration"

# src/chart.c:2203
#: src/chart.c:2204
msgid "Line style"
msgstr "Linjestil"

# src/chart.c:2210
#: src/chart.c:2211
msgid "Inverted"
msgstr "Inverterad"

# src/chart.c:2218
#: src/chart.c:2219
msgid "Split view"
msgstr "Delad vy"

# src/chart.c:2230
#: src/chart.c:2231
msgid "Hide"
msgstr "Göm"

# src/chart.c:2245
#: src/chart.c:2246
msgid "Resolution per Grid"
msgstr "Upplösning per ruta"

# src/chart.c:2265
#: src/chart.c:2266
msgid "Auto"
msgstr "Automatisk"

# src/chart.c:2277
#: src/chart.c:2278
msgid "Number of Grids"
msgstr "Antal rutor"

# src/chart.c:2282
#: src/chart.c:2283
msgid "0: Auto  1-5: Constant"
msgstr "0: Automatisk  1-5: Konstant"

# src/chart.c:2291
#: src/chart.c:2292
msgid "Chart height"
msgstr "Diagramhöjd"

# src/chart.c:2306
#: src/chart.c:2307
msgid "Save Config"
msgstr "Spara konfiguration"

# src/clock.c:387 src/clock.c:408 src/clock.c:450
#: src/clock.c:387 src/clock.c:408 src/clock.c:450
msgid "Calendar"
msgstr "Kalender"

# src/clock.c:389 src/clock.c:393 src/plugins.c:1404
#: src/clock.c:389 src/clock.c:393 src/plugins.c:1407
msgid "Enable"
msgstr "Använd"

# src/clock.c:391 src/clock.c:410 src/clock.c:416
#: src/clock.c:391 src/clock.c:410 src/clock.c:416
msgid "Clock"
msgstr "Klocka"

# src/clock.c:396
#: src/clock.c:396
msgid "Show seconds instead of am/pm in 12 hour time mode"
msgstr "Visa sekunder istället för fm/em då 12-timmarsklocka används"

# src/clock.c:399
#: src/clock.c:399
msgid "Display 24 hour instead of 12 hour time"
msgstr "Visa 24-timmarsklocka istället för 12-timmarsklocka"

# src/config.c:219
#: src/config.c:219
#, c-format
msgid "Bad textcolor line %s\n"
msgstr "Felaktig textfärgsrad %s\n"

# src/config.c:414
#: src/config.c:403
#, c-format
msgid "unknown Style in %s\n"
msgstr "okänd stil i %s\n"

# src/config.c:709
#: src/config.c:686
#, c-format
msgid " Cannot load file image: %s\n"
msgstr " Kan inte läsa in filbild: %s\n"

# src/config.c:716
#: src/config.c:692
#, c-format
msgid " Cannot load xpm: %s\n"
msgstr " Kan inte läsa in xpm: %s\n"

# src/config.c:1291
#: src/config.c:1247
#, c-format
msgid ""
"Incomplete config line:\n"
"  %s\n"
msgstr ""
"Ofullständig konfigurationsrad:\n"
"  %s\n"

# src/config.c:1464
#: src/config.c:1411
msgid "Chart"
msgstr "Diagram"

# src/config.c:1465
#: src/config.c:1412
msgid "Panel"
msgstr "Panel"

# src/config.c:1466
#: src/config.c:1413
msgid "Meter"
msgstr "Mätare"

# src/config.c:1875
#: src/config.c:1815
#, c-format
msgid "Cannot open config file %s for writing.\n"
msgstr "Kan inte öppna konfigurationsfilen %s för skrivning.\n"

# src/cpu.c:1089
#: src/cpu.c:1110
msgid "sys time"
msgstr "systemtid"

# src/cpu.c:1090
#: src/cpu.c:1111
msgid "user time"
msgstr "användartid"

# src/cpu.c:1097 src/cpu.c:1100
#: src/cpu.c:1118 src/cpu.c:1121
msgid "nice time"
msgstr "nicetid"

# src/cpu.c:1118
#: src/cpu.c:1140
#, c-format
msgid "CPU%s"
msgstr "CPU%s"

# src/cpu.c:1295 src/disk.c:1443 src/gui.c:716 src/inet.c:2128 src/meminfo.c:1648 src/net.c:2228 src/proc.c:1022
#: src/cpu.c:1324 src/disk.c:1447 src/gui.c:712 src/inet.c:2122
#: src/meminfo.c:1667 src/net.c:2229 src/proc.c:1023
msgid "<b>Chart Labels\n"
msgstr "<b>Diagrametiketter\n"

# src/cpu.c:1296 src/disk.c:1444 src/inet.c:2129 src/meminfo.c:1649 src/net.c:2229 src/proc.c:1023
#: src/cpu.c:1325 src/disk.c:1448 src/inet.c:2123 src/meminfo.c:1668
#: src/net.c:2230 src/proc.c:1024
msgid "Substitution variables for the format string for chart labels:\n"
msgstr "Ersättningsvariabler för formatsträngen i diagrametiketter:\n"

# src/cpu.c:1297
#: src/cpu.c:1326
msgid "\t$L  the CPU label\n"
msgstr "\t$L  CPU-etiketten\n"

# src/cpu.c:1298
#: src/cpu.c:1327
msgid "\t$T  total sys + user {+ nice} time percent usage\n"
msgstr ""
"\t$T  användning i procent av total systemtid + användartid {+ nicetid}\n"

# src/cpu.c:1299
#: src/cpu.c:1328
msgid "\t$s  sys time percent usage\n"
msgstr "\t$s  användning i procent systemtid\n"

# src/cpu.c:1300
#: src/cpu.c:1329
msgid "\t$u  user time percent usage\n"
msgstr "\t$u  användning i procent användartid\n"

# src/cpu.c:1301
#: src/cpu.c:1330
msgid "\t$n  nice time percent usage\n"
msgstr "\t$n  användning i procent nicetid\n"

# src/cpu.c:1326
#: src/cpu.c:1355
msgid "Enable CPU"
msgstr "Använd CPU"

# src/cpu.c:1328
#: src/cpu.c:1357
msgid "Exclude nice CPU time from krell even if nice is shown on chart"
msgstr ""
"Exkludera nice-processortid från krell även om nicetid visas i diagrammet"

# src/cpu.c:1332 src/proc.c:1053
#: src/cpu.c:1361 src/proc.c:1054
msgid "Draw fan and temperature values separately (not alternating)."
msgstr "Rita fläkt- och temperaturvärden separat (inte alternerande)."

#: src/cpu.c:1365
msgid "Apply any CPU chart config height change to all CPU charts"
msgstr ""
"Tillämpa alla ändringar av processordiagramstid i konfiguration på alla "
"processordiagram"

# src/cpu.c:1335
#: src/cpu.c:1367
msgid "SMP Charts Select"
msgstr "Välj SMP-diagram"

# src/cpu.c:1340
#: src/cpu.c:1372
msgid "Real CPUs."
msgstr "Verkliga CPU:er."

# src/cpu.c:1345
#: src/cpu.c:1377
msgid "Composite CPU."
msgstr "Sammansatt CPU."

# src/cpu.c:1350
#: src/cpu.c:1382
msgid "Composite and real"
msgstr "Sammansatt och verklig"

# src/cpu.c:1360 src/disk.c:1491 src/inet.c:2318 src/meminfo.c:1714 src/net.c:2346 src/proc.c:1055
#: src/cpu.c:1392 src/disk.c:1495 src/inet.c:2312 src/meminfo.c:1733
#: src/net.c:2347 src/proc.c:1056
msgid "Format String for Chart Labels"
msgstr "Formatsträng för diagrametiketter"

# src/cpu.c:1369
#: src/cpu.c:1401
msgid "\\fu \\.$u\\n\\fs \\.$s"
msgstr "\\fu \\.$u\\n\\fs \\.$s"

# src/cpu.c:1370
#: src/cpu.c:1402
msgid "\\ww\\D2\\f\\au\\.$u\\D1\\f\\as\\.$s"
msgstr "\\ww\\D2\\f\\au\\.$u\\D1\\f\\as\\.$s"

# src/cpu.c:1371
#: src/cpu.c:1403
msgid "\\ww\\D3\\f\\au\\.$u\\D0\\f\\as\\.$s"
msgstr "\\ww\\D3\\f\\au\\.$u\\D0\\f\\as\\.$s"

# src/cpu.c:1385
#: src/cpu.c:1417
#, c-format
msgid "%s"
msgstr "%s"

# src/cpu.c:1401
#: src/cpu.c:1433
msgid "CPU"
msgstr "CPU"

# src/disk.c:137 src/disk.c:375 src/disk.c:492 src/disk.c:655 src/disk.c:1529 src/disk.c:1560
#: src/disk.c:140 src/disk.c:378 src/disk.c:495 src/disk.c:659 src/disk.c:1533
#: src/disk.c:1564
msgid "Disk"
msgstr "Disk"

# src/disk.c:1196
#: src/disk.c:1200
msgid "Write Blocks"
msgstr "Skrivna block"

# src/disk.c:1197
#: src/disk.c:1201
msgid "Read Blocks"
msgstr "Lästa block"

# src/disk.c:1207
#: src/disk.c:1211
msgid "Disk I/O blocks per sec"
msgstr "I/O-diskblock per sekund"

# src/disk.c:1445 src/inet.c:2130 src/meminfo.c:1650 src/net.c:2230
#: src/disk.c:1449 src/inet.c:2124 src/meminfo.c:1669 src/net.c:2231
msgid "\t$M  maximum chart value\n"
msgstr "\t$M  maximalt diagramvärde\n"

# src/disk.c:1446
#: src/disk.c:1450
msgid "\t$T  total read blocks + write blocks\n"
msgstr "\t$T  totala antalet lästa block + skrivna block\n"

# src/disk.c:1447
#: src/disk.c:1451
msgid "\t$r  read blocks\n"
msgstr "\t$r  lästa block\n"

# src/disk.c:1448
#: src/disk.c:1452
msgid "\t$w  write blocks\n"
msgstr "\t$w  skrivna block\n"

# src/disk.c:1481
#: src/disk.c:1485
msgid "Composite chart combines data for all disks"
msgstr "Sammansatt diagram kombinerar data för alla hårddiskar"

# src/disk.c:1503
#: src/disk.c:1507
msgid "\\f\\ww\\C\\f$M\\D2\\f\\ar\\. $r\\D1\\f\\aw\\. $w"
msgstr "\\f\\ww\\C\\f$M\\D2\\f\\ar\\. $r\\D1\\f\\aw\\. $w"

# src/fs.c:557 src/meminfo.c:788
#: src/fs.c:560 src/meminfo.c:805
msgid "$t - $f free"
msgstr "$t - $f ledigt"

# src/fs.c:1071
#: src/fs.c:1066
msgid "GKrellM Mount Error"
msgstr "GKrellM-monteringsfel"

# src/fs.c:1788 src/fs.c:1794
#: src/fs.c:1788 src/fs.c:1794
msgid "Entry Error"
msgstr "Postfel"

# src/fs.c:1789
#: src/fs.c:1789
msgid "Both a label and a mount point must be entered."
msgstr "Både en etikett och monteringspunkt måste anges."

# src/fs.c:1795
#: src/fs.c:1795
msgid "Both mount and umount commands must be entered."
msgstr "Både monterings- och avmonteringskommandon måste anges."

# src/fs.c:1978 src/fs.c:1982 src/fs.c:2005 src/inet.c:2148 src/inet.c:2149 src/inet.c:2194 src/inet.c:2200
#: src/fs.c:1980 src/fs.c:1984 src/fs.c:2007 src/inet.c:2142 src/inet.c:2143
#: src/inet.c:2188 src/inet.c:2194
msgid "Label"
msgstr "Etikett"

# src/fs.c:1978 src/fs.c:1982 src/fs.c:2011
#: src/fs.c:1980 src/fs.c:1984 src/fs.c:2013
msgid "Mount Point"
msgstr "Monteringspunkt"

# src/fs.c:1978 src/fs.c:1982
#: src/fs.c:1980 src/fs.c:1984
msgid "fstab"
msgstr "fstab"

# src/fs.c:1979 src/fs.c:1983
#: src/fs.c:1981 src/fs.c:1985
msgid "mount Command"
msgstr "Monteringskommando"

# src/fs.c:1979 src/fs.c:1983
#: src/fs.c:1981 src/fs.c:1985
msgid "umount Command"
msgstr "Avmonteringskommando"

# src/fs.c:1982
#: src/fs.c:1984
msgid "Show"
msgstr "Visa"

# src/fs.c:2028
#: src/fs.c:2030
msgid "Show if mounted"
msgstr "Visa om monterad"

# src/fs.c:2032
#: src/fs.c:2034
msgid "mount"
msgstr "mount"

# src/fs.c:2033
#: src/fs.c:2035
msgid "umount"
msgstr "umount"

# src/fs.c:2039
#: src/fs.c:2041
msgid "Enable /etc/fstab mounting"
msgstr "Använd /etc/fstab-montering"

# src/fs.c:2058 src/inet.c:2245 src/mail.c:2491
#: src/fs.c:2060 src/inet.c:2239 src/mail.c:2529
msgid "Enter"
msgstr "Ange"

# src/fs.c:2123
#: src/fs.c:2125
msgid ""
"Enter file system mount points to monitor and enter a label to describe\n"
"the mount point. The krell shows the ratio of blocks used to total blocks\n"
"available. Mounting commands can be enabled for mount points in one\n"
"of two ways:\n"
"\n"
msgstr ""
"Ange filsystemsmonteringspunkter för att övervaka och ange en etikett för\n"
"att beskriva monteringspunkten. Krell visar förhållandet mellan antalet\n"
"använda block och totala antalet tillgängliga block. Monteringskommandon\n"
"kan användas för monteringspunkter på ett av två sätt:\n"
"\n"

# src/fs.c:2128
#: src/fs.c:2130
msgid "<b>\t1) Mounting using /etc/fstab: "
msgstr "<b>\t1) Montering genom att använda /etc/fstab: "

# src/fs.c:2130
#: src/fs.c:2132
msgid ""
"If a mount point is in your\n"
"\t/etc/fstab and you have mount permission then mount and umount\n"
"\tcommands can be enabled and executed for that mount point simply\n"
"\tby checking the \"Enable /etc/fstab mounting\" option.\n"
"\tMount table entries in /etc/fstab need the \"user\" or \"owner\" option\n"
"\tset to grant this permission unless GKrellM is run as root.\n"
"\tFor example, if you run GKrellM as a normal user and you want\n"
"\tto be able to mount your floppy, your /etc/fstab could have\n"
"\teither of:\n"
msgstr ""
"Om en\n"
"\tmonteringspunkt är i din /etc/fstab och du har monteringsrättighet\n"
"\tkan monterings- och avmonteringskommandon användas och köras för\n"
"\tden monteringspunkten helt enkelt genom att bara kryssa för\n"
"\talternativet \"Använd /etc/fstab-montering\".\n"
"\tMonteringstabellposter i /etc/fstab måste ha alternativet \"user\"\n"
"\teller \"owner\" för att tillåta detta om inte GKrellM körs som root.\n"
"\tOm du kör GKrellM som en vanlig användare och du vill kunna montera\n"
"\tdina disketter bör din /etc/fstab ha något av:\n"

# src/fs.c:2140
#: src/fs.c:2142
msgid "<i>\t\t/dev/fd0 /mnt/floppy ext2 user,noauto,rw,exec 0 0\n"
msgstr "<i>\t\t/dev/fd0 /mnt/floppy ext2 user,noauto,rw,exec 0 0\n"

# src/fs.c:2141
#: src/fs.c:2143
msgid "\tor\n"
msgstr "\teller\n"

# src/fs.c:2142
#: src/fs.c:2144
msgid ""
"<i>\t\t/dev/fd0 /mnt/floppy ext2 user,defaults 0 0\n"
"\n"
msgstr ""
"<i>\t\t/dev/fd0 /mnt/floppy ext2 user,defaults 0 0\n"
"\n"

# src/fs.c:2144
#: src/fs.c:2146
msgid "<b>\t2) Mounting using custom commands: "
msgstr "<b>\t2) Montering genom att använda anpassade kommandon: "

# src/fs.c:2145
#: src/fs.c:2147
msgid ""
"If GKrellM is run as root or if\n"
"\tyou have sudo permission to run the mount commands, then a custom\n"
"\tmount command can be entered into the \"mount command\" entry\n"
"\tbox. A umount command must also be entered if you choose this\n"
"\tmethod. Example mount and umount entries using sudo:\n"
msgstr ""
" \n"
"\tOm GKrellM körs som root eller om du har sudo-rättighet att köra\n"
"\tmonteringskommandona kan ett anpassat monteringskommando anges i\n"
"\tfältet \"monteringskommando\". Ett avmonteringskommando måste\n"
"\tockså anges om du väljer denna metod. Exempel på monterings- och\n"
"\tavmonteringskommandon som använder sudo:\n"

# src/fs.c:2151
#: src/fs.c:2153
msgid "<i>\t\tsudo /bin/mount -t msdos /dev/fd0 /mnt/A\n"
msgstr "<i>\t\tsudo /bin/mount -t msdos /dev/fd0 /mnt/A\n"

# src/fs.c:2152
#: src/fs.c:2154
msgid "<i>\t\tsudo /bin/umount /mnt/A\n"
msgstr "<i>\t\tsudo /bin/umount /mnt/A\n"

# src/fs.c:2154
#: src/fs.c:2156
msgid ""
"\tNotes: the mount point specified in a custom mount command\n"
"\t(/mnt/A in this example) must be the same as entered in the\n"
"\t\"Mount Point\" entry. You should have the NOPASSWD option set\n"
"\tin /etc/sudoers if using sudo.\n"
"\n"
msgstr ""
"\tObservera: monteringspunkten som anges i ett anpassat monterings-\n"
"\tkommando (/mnt/A i detta exempel) måste vara samma som anges i fältet\n"
"\t\"Monteringspunkt\". Du bör använda alternativet NOPASSWD i\n"
"\t/etc/sudoers om du använder sudo.\n"
"\n"

# src/fs.c:2159
#: src/fs.c:2161
msgid "<b>Primary and Secondary Monitors\n"
msgstr "<b>Primära och sekundära övervakare\n"

# src/fs.c:2160
#: src/fs.c:2162
#, c-format
msgid ""
"File system monitors can be created as primary (always visible)\n"
"or secondary which can be hidden and then shown when they are of\n"
"interest. For example, you might make primary file system monitors\n"
"for root, home, or user so they will be always visible, but make\n"
"secondary monitors for less frequently used mount points such as\n"
"floppy, zip, backup partitions, foreign file system types, etc.\n"
"Secondary FS monitors can also be configured to always be visible if they\n"
"are mounted by checking the \"Show if mounted\" option.  Using this\n"
"feature you can show the secondary group, mount a file system, and have\n"
"that FS monitor remain visible even when the secondary group is hidden.\n"
"A standard cdrom mount will show as 100% full but a monitor for it\n"
"could be created with mounting enabled just to have the\n"
"mount/umount convenience.\n"
"\n"
msgstr ""
"Filsystemsövervakare kan skapas som primära (alltid synliga) eller\n"
"sekundära som kan döljas och sedan visas då de är intressanta. Du kan\n"
"till exempel skapa primära filsystemsövervakare för root, home eller\n"
"usr så att de alltid är synliga, men skapa sekundära övervakare för\n"
"mindre frekvent använda monteringspunkter som exempelvis diskett-\n"
"stationer, zip-enheter, säkerhetskopieringspartitioner, främmande\n"
"filsystemstyper, osv. Sekundära filsystemsövervakare kan också\n"
"konfigureras att alltid visas om de monteras genom att alternativet\n"
"\"Visa om monterad\" används. Genom att använda detta kan du visa den\n"
"sekundära gruppen, montera ett filsystem och ha den filsystems-\n"
"övervakaren även då den sekundära gruppen göms.\n"
"En standard-cdrom-montering kommer att visas som 100% full men en\n"
"övervakare för den kan skapas med montering påslagen enbart för att\n"
"få fördelen med enkelheten kring montering/avmontering.\n"
"\n"

# src/fs.c:2174 src/meminfo.c:1655
#: src/fs.c:2176 src/meminfo.c:1674
msgid "<b>Panel Labels\n"
msgstr "<b>Paneletiketter\n"

# src/fs.c:2175
#: src/fs.c:2177
msgid "Substitution variables for the format string for file system panels:\n"
msgstr "Ersättningsvariabler för formatsträngen i filsystemspaneler:\n"

# src/fs.c:2176
#: src/fs.c:2178
msgid "\t$t  total capacity\n"
msgstr "\t$t  total kapacitet\n"

# src/fs.c:2177
#: src/fs.c:2179
msgid "\t$u  used space\n"
msgstr "\t$u  använt utrymme\n"

# src/fs.c:2178
#: src/fs.c:2180
msgid "\t$f  free space\n"
msgstr "\t$f  ledigt utrymme\n"

# src/fs.c:2179
#: src/fs.c:2181
msgid "\t$U  used %,\n"
msgstr "\t$U  använt %,\n"

# src/fs.c:2180 src/meminfo.c:1664
#: src/fs.c:2182 src/meminfo.c:1683
msgid "\t$F  free %\n"
msgstr "\t$F  ledigt %\n"

# src/fs.c:2181
#: src/fs.c:2183
msgid "\t$l  the panel label\n"
msgstr "\t$l  paneletiketten\n"

# >>---<<
# src/fs.c:2184 src/fs.c:2186 src/gui.c:742 src/inet.c:2138 src/mail.c:2371 src/mail.c:2374
#: src/fs.c:2186 src/fs.c:2188 src/gui.c:738 src/inet.c:2132 src/mail.c:2409
#: src/mail.c:2412
msgid "<b>\tLeft "
msgstr "<b>\tVänster "

# src/fs.c:2185
#: src/fs.c:2187
msgid "click on a panel label to show/hide secondary fs monitors.\n"
msgstr ""
"klicka på en filsystemsövervakaretikett för att visa/gömma\n"
"\t\tsekundära filsystemsövervakare.\n"

# src/fs.c:2187
#: src/fs.c:2189
msgid ""
"click on a panel button to apply mount/umount commands (if enabled)\n"
"\t\tto the mount point being monitored.\n"
msgstr ""
"klicka på en panelknapp för att verkställa\n"
"\t\tmonterings-/avmonteringskommandon (om påslagna)\n"
"\t\tpå den monteringspunkt som övervakas.\n"

# src/fs.c:2190
#: src/fs.c:2192
msgid "click on a panel to scroll a programmable display\n"
msgstr "klicka på en filsystemspanel för att rulla en programmerbar\n"

# src/fs.c:2191
#: src/fs.c:2193
msgid ""
"\t\tof file system capacities (default is total and free space).\n"
"\n"
msgstr ""
"\t\tdisplay med filsystemskapaciteter (standard är totalt och ledigt\n"
"\t\tutrymme).\n"
"\n"

# src/fs.c:2193
#: src/fs.c:2195
msgid ""
"At least one primary fs monitor must exist to click on in order to show\n"
"secondary ones.\n"
msgstr ""
"Åtminstone en primär filsystemsövervakare måste finnas för att kunnas\n"
"klicka på för att visa sekundära.\n"

# src/fs.c:2214
#: src/fs.c:2216
msgid "Primary"
msgstr "Primär"

# src/fs.c:2220
#: src/fs.c:2222
msgid "Secondary"
msgstr "Sekundär"

# src/fs.c:2231
#: src/fs.c:2233
msgid "Use binary units (MiB, GiG) for reporting disk capacities."
msgstr "Använd binära enheter (MiB, GiG) för rapport av diskkapaciteter."

# src/fs.c:2234
#: src/fs.c:2236
msgid "Enable eject when CD-ROMs are unmounted"
msgstr "Använd utmatning då cd-romskivor avmonteras"

# src/fs.c:2239
#: src/fs.c:2241
msgid "Seconds between data updates for local mounted file systems"
msgstr "Sekunder mellan datauppdateringar för lokalt monterade filsystem"

# src/fs.c:2242
#: src/fs.c:2244
msgid "Seconds between data updates for remote mounted file systems"
msgstr "Sekunder mellan datauppdatering för fjärrmonterade filsystem"

# src/fs.c:2245 src/meminfo.c:1733
#: src/fs.c:2247 src/meminfo.c:1752
msgid "Format String for Panel Labels"
msgstr "Formatsträng för paneletiketter"

# src/fs.c:2252 src/meminfo.c:1741 src/meminfo.c:1756
#: src/fs.c:2254 src/meminfo.c:1760 src/meminfo.c:1775
msgid "$t - $u used"
msgstr "$t - $u används"

# src/fs.c:2253 src/meminfo.c:1742 src/meminfo.c:1757
#: src/fs.c:2255 src/meminfo.c:1761 src/meminfo.c:1776
msgid "$t - $U"
msgstr "$t - $U"

# src/fs.c:2257
#: src/fs.c:2259
msgid "Format string for FS data display"
msgstr "Formatsträng för filsystemsdatavisning"

# src/fs.c:2272
#: src/fs.c:2274
msgid "File System"
msgstr "Filsystem"

# src/gui.c:103
#: src/gui.c:103
msgid " OK "
msgstr " OK "

# src/gui.c:306
#: src/gui.c:306
#, c-format
msgid "%s command:"
msgstr "%s-kommando:"

# src/gui.c:322
#: src/gui.c:322
#, c-format
msgid "%s comment:"
msgstr "%s-kommentar:"

# src/gui.c:555
#: src/gui.c:555
#, c-format
msgid ""
"GKrellM %d.%d.%d\n"
"GNU Krell Monitors\n"
"\n"
"Copyright (c) 1999-2001 by Bill Wilson\n"
"bill@gkrellm.net\n"
"http://gkrellm.net\n"
"\n"
"Released under the GNU Public License"
msgstr ""
"GKrellM %d.%d.%d\n"
"GNU Krell-övervakare\n"
"\n"
"Copyright © 1999-2001 Bill Wilson\n"
"bill@gkrellm.net\n"
"http://gkrellm.net\n"
"\n"
"Släppt under GNU Public License"

# src/gui.c:570
#: src/gui.c:570
msgid ""
"FreeBSD code was contributed by:\n"
"Hajimu UMEMOTO <ume@mahoroba.org>"
msgstr ""
"FreeBSD-kod bidrogs med från:\n"
"Hajimu UMEMOTO <ume@mahoroba.org>"

# src/gui.c:577
#: src/gui.c:577
msgid ""
"NetBSD code was contributed by:\n"
"Anthony Mallet <anthony.mallet@useless-ficus.net>"
msgstr ""
"NetBSD-kod bidrogs med från:\n"
"Anthony Mallet <anthony.mallet@useless-ficus.net>"

# src/gui.c:689
#: src/gui.c:685
msgid "<b>Krells\n"
msgstr "<b>Kreller\n"

# src/gui.c:690
#: src/gui.c:686
msgid ""
"Krells are the horizontally moving indicators below each chart and\n"
"on meter style monitors. Depending on the monitor, they show fast\n"
"response data rates, a percentage of some capacity, or something else.\n"
msgstr ""
"Kreller är horisontellt flyttande indikatorer under varje diagram och\n"
"på mätarliknande övervakare. Beroende på övervakaren ifråga visar de\n"
"snabba svarshastigheter, procent av någon kapacitet, eller någonting\n"
"annat.\n"

# src/gui.c:694
#: src/gui.c:690
msgid "<b>Charts\n"
msgstr "<b>Diagram\n"

# src/gui.c:695
#: src/gui.c:691
msgid ""
"The default for most charts is to automatically adjust the number of\n"
"grid lines drawn and the resolution per grid so drawn data will be\n"
"nicely visible. You may change this to fixed grids of 1-5 and/or\n"
"fixed grid resolutions in the chart config windows. However,\n"
"some combination of the auto scaling modes may give best results.\n"
msgstr ""
"Standardalternativet för de flesta diagram är att automatiskt justera\n"
"antalet rutnätslinjer som ritas och upplösningen per ruta så att uppritad\n"
"data kommer att vara synlig. Du kan ändra detta till fasta rutor med\n"
"1-5 och/eller fasta rutnätsupplösningar i diagramkonfigurationsfönstren.\n"
"Någon kombination av de automatiska skalningsalternativen kommer dock\n"
"troligtvis att ge bäst resultat.\n"

# src/gui.c:701
#: src/gui.c:697
msgid "<i>Auto number of grids:\n"
msgstr "<i>Automatiskt antal rutor:\n"

# src/gui.c:702
#: src/gui.c:698
msgid ""
"\tThis means to scale the chart to have as many grids as is necessary\n"
"\tto show all the data on the chart without clipping.\n"
msgstr ""
"\tDetta betyder att diagrammet ska skalas så att det har så många rutor\n"
"\tsom är nödvändigt för att visa all data på diagrammet utan att det\n"
"\tklipps.\n"

# src/gui.c:704
#: src/gui.c:700
msgid "\tOnce a grid density saturates a chart, grids will not be visible.\n"
msgstr "\tDå en rutdensitet mätter ett diagram kommer rutor inte att synas.\n"

# src/gui.c:706
#: src/gui.c:702
msgid "<i>Auto grid resolution"
msgstr "<i>Automatisk rutnätsupplösning"

# src/gui.c:707
#: src/gui.c:703
msgid " has two meanings:\n"
msgstr " har två betydelser:\n"

# src/gui.c:708
#: src/gui.c:704
msgid ""
"\t1) If using a fixed number of grids, it means to set the\n"
"\tresolution per grid to the smallest value in a base to peak range\n"
"\tthat draws data without clipping. The peak is the maximum data\n"
"\tvalue encountered and the base is 1/5 the peak.\n"
msgstr ""
"\t1) Om ett fast antal rutor används betyder det att upplösningen\n"
"\tper ruta ska ställas in till det minsta värdet i ett bas-till-topp-\n"
"\tintervall som ritar data utan att klippa. Toppen är det maximala\n"
"\tdatavärdet som påträffats och basen är 1/5 av toppen.\n"

# src/gui.c:712
#: src/gui.c:708
msgid ""
"\t2) If using auto number of grids, it means to set the resolution\n"
"\tper grid to a value such that drawing the peak value encountered\n"
"\trequires at least 5 grids to be drawn.\n"
msgstr ""
"\t2) Om ett automatiskt antal rutor används betyder det att upplösningen\n"
"\tper ruta ska ställas in till ett värde så att uppritning av det\n"
"\tpåträffade värdet kräver minst 5 rutor för att ritas.\n"

# src/gui.c:717
#: src/gui.c:713
msgid "Chart label format strings place text on charts using position codes:\n"
msgstr ""
"Formatsträngar för diagrametiketter placerar texter på diagram med hjälp av\n"
"positionskoder:\n"

# src/gui.c:718
#: src/gui.c:714
msgid "\t\\t  top left\n"
msgstr "\t\\t  överst till vänster\n"

# src/gui.c:719
#: src/gui.c:715
msgid "\t\\b  bottom left\n"
msgstr "\t\\b  nederst till vänster\n"

# src/gui.c:720
#: src/gui.c:716
msgid "\t\\n  next line\n"
msgstr "\t\\n  nästa rad\n"

# src/gui.c:721
#: src/gui.c:717
msgid "\t\\N  next line only if last string had visible characters\n"
msgstr "\t\\N  nästa rad endast om senaste strängen hade synliga tecken\n"

# src/gui.c:722
#: src/gui.c:718
msgid "\t\\p  previous line\n"
msgstr "\t\\p  föregående rad\n"

# src/gui.c:723
#: src/gui.c:719
msgid "\t\\c  center the text\n"
msgstr "\t\\c  centrera texten\n"

# src/gui.c:724
#: src/gui.c:720
msgid "\t\\C  begin drawing text at the center\n"
msgstr "\t\\C  börja rita texten i mitten\n"

# src/gui.c:725
#: src/gui.c:721
msgid "\t\\r  right justify\n"
msgstr "\t\\r  högerjustera\n"

# src/gui.c:726
#: src/gui.c:722
msgid "\t\\f  use alternate font for the next string\n"
msgstr "\t\\f  använd alternativt typsnitt för nästa sträng\n"

# src/gui.c:727
#: src/gui.c:723
msgid "\t\\w  use the following string to define a field width\n"
msgstr "\t\\w  använd följande sträng för att definiera en fältbredd\n"

# src/gui.c:728
#: src/gui.c:724
msgid "\t\\a  draw left justified in the defined field width\n"
msgstr "\t\\a  rita vänsterjusterad i den definierade fältbredden\n"

# src/gui.c:729
#: src/gui.c:725
msgid "\t\\e  draw right justified in the defined field width\n"
msgstr "\t\\e  rita högerjusterad i den definierade fältbredden\n"

# src/gui.c:730
#: src/gui.c:726
msgid "\t\\.   no-op. Used to break a string into two strings.\n"
msgstr ""
"\t\\.   ingen funktion. Används för att dela en sträng i två strängar.\n"

# src/gui.c:731
#: src/gui.c:727
msgid ""
"\t\\D0  bottom of charts first data view (D2 for second data view ...)\n"
msgstr ""
"\t\\D0  nederkant på diagrammets första datavy (D2 för andra datavyn..)\n"

# src/gui.c:732
#: src/gui.c:728
msgid "\t\\D1  top of charts first data view (D3 for second data view ...)\n"
msgstr ""
"\t\\D1  överkant på diagrammets första datavy (D3 för andra datavyn...)\n"

# src/gui.c:734
#: src/gui.c:730
msgid ""
"<b>\n"
"Commands\n"
msgstr ""
"<b>\n"
"Kommandon\n"

# src/gui.c:735
#: src/gui.c:731
msgid ""
"\tMany monitors can be configured to launch commands. Just enter the\n"
"\tcommand where you see a \"command\" entry and also a comment if you\n"
"\twant a tooltip to appear for the command. After a command is entered,\n"
"\tfor a monitor, a button for launching it will become visible when you\n"
"\tmove the mouse into the panel area of the monitor.\n"
"\n"
msgstr ""
"\tMånga övervakare kan konfigureras att starta kommandon. Ange bara\n"
"\tkommandot där du ser fält med \"kommando\" och ange även en kommentar\n"
"\tom du vill att ett verktygstips ska visas för kommandot. Efter det att\n"
"\tdu har angivit ett kommando kommer en knapp för att starta kommandot att\n"
"\tbli synlig då flyttar muspekaren till panelytan på övervakaren.\n"
"\n"

# src/gui.c:741 src/mail.c:2370
#: src/gui.c:737 src/mail.c:2408
msgid ""
"<b>\n"
"Mouse Button Actions:\n"
msgstr ""
"<b>\n"
"Musknappåtgärder:\n"

# src/gui.c:743
#: src/gui.c:739
msgid "clicking on charts will toggle a display of some extra info.\n"
msgstr ""
"att klicka på diagram kommer att visa/gömma en display med\n"
"\t\textra information.\n"

# src/gui.c:744 src/gui.c:746
#: src/gui.c:740 src/gui.c:742
msgid "<b>\tRight "
msgstr "<b>\tHöger "

# src/gui.c:745
#: src/gui.c:741
msgid "clicking on charts brings up a chart configuration window.\n"
msgstr "att klicka på diagram visar ett diagramkonfigurationsfönster.\n"

# src/gui.c:747
#: src/gui.c:743
msgid "clicking on many panels opens its monitor configuration window.\n"
msgstr ""
"att klicka på många paneler öppnar dess\n"
"\t\tövervakarkonfigurationsfönster.\n"

# src/gui.c:771
#: src/gui.c:767
msgid "Hostname display"
msgstr "Värdnamnsvisning"

# src/gui.c:774
#: src/gui.c:770
msgid "Short hostname"
msgstr "Kort värdnamn"

# src/gui.c:777
#: src/gui.c:773
msgid "System name display"
msgstr "Systemnamnsvisning"

# src/gui.c:781
#: src/gui.c:777
msgid "Remember screen location at exit and move to it at next startup"
msgstr ""
"Kom ihåg skärmplacering vid avslut och flytta till din vid nästa uppstart"

# src/gui.c:785
#: src/gui.c:780
msgid "Track Gtk theme changes for similarly named themes"
msgstr "Spåra ändringar i Gtk-tema för teman med samma namn"

# src/gui.c:791
#: src/gui.c:785
msgid "Krell and LED updates per second."
msgstr "Krell- och lysdiodsuppdateringar per sekund."

# src/gui.c:796
#: src/gui.c:790
msgid "GKrellM width"
msgstr "GKrellM-bredd"

# src/gui.c:1102
#: src/gui.c:1091
#, c-format
msgid "%d total theme alternatives"
msgstr "%d temaalternativ totalt"

# src/gui.c:1465 src/gui.c:1484
#: src/gui.c:1447 src/gui.c:1466
msgid "Theme"
msgstr "Tema"

# src/gui.c:1465
#: src/gui.c:1447
msgid "Author"
msgstr "Författare"

# src/gui.c:1487
#: src/gui.c:1469
msgid "Theme:"
msgstr "Tema:"

# src/gui.c:1526
#: src/gui.c:1508
msgid "Fonts"
msgstr "Typsnitt"

# src/gui.c:1529
#: src/gui.c:1511
msgid "Large font"
msgstr "Stort typsnitt"

# src/gui.c:1537 src/gui.c:1546 src/gui.c:1555
#: src/gui.c:1519 src/gui.c:1528 src/gui.c:1537
msgid "Browse"
msgstr "Bläddra"

# src/gui.c:1539
#: src/gui.c:1521
msgid "Normal font"
msgstr "Normalt typsnitt"

# src/gui.c:1548
#: src/gui.c:1530
msgid "Small font"
msgstr "Litet typsnitt"

# src/gui.c:1559
#: src/gui.c:1541
msgid "Preview font changes"
msgstr "Förhandsgranska typsnittsändringar"

# src/gui.c:1563
#: src/gui.c:1545
msgid "Use above alternate fonts instead of theme specified fonts"
msgstr "Använd ovanstående typsnitt istället för de som temat anger"

# src/gui.c:1568
#: src/gui.c:1550
msgid "Load fonts as fontsets"
msgstr "Läs in typsnitt som typsnittssamlingar"

# src/gui.c:1572
#: src/gui.c:1554
#, c-format
msgid "Untar your theme tar files in %s/%s"
msgstr "Packa upp tematarfiler i %s/%s"

# src/gui.c:1581
#: src/gui.c:1563
msgid "Download themes from the GKrellM theme site at www.muhri.net"
msgstr "Hämta teman från GKrellM-temawebbplatsen på www.muhri.net"

# src/gui.c:1798
#: src/gui.c:1780
msgid "Monitors"
msgstr "Övervakare"

# src/gui.c:1816
#: src/gui.c:1798
msgid "Configuration"
msgstr "Konfiguration"

# src/gui.c:1850
#: src/gui.c:1832
msgid "General"
msgstr "Allmänt"

# src/gui.c:1855
#: src/gui.c:1837
msgid "Builtins"
msgstr "Inbyggda"

# src/gui.c:1870 src/plugins.c:1365
#: src/gui.c:1852 src/plugins.c:1368
msgid "Plugins"
msgstr "Insticksmoduler"

# src/gui.c:1874
#: src/gui.c:1856
msgid "Themes"
msgstr "Teman"

# src/gui.c:1878
#: src/gui.c:1860
msgid "About"
msgstr "Om"

# src/gui.c:1968 src/gui.c:1979
#: src/gui.c:1926 src/gui.c:1937
msgid "/Quit"
msgstr "/Avsluta"

# src/gui.c:1975
#: src/gui.c:1933
msgid "/Configuration"
msgstr "/Konfiguration"

# src/gui.c:1976
#: src/gui.c:1934
msgid "/Theme/Prev"
msgstr "/Tema/Föregående"

# src/gui.c:1977
#: src/gui.c:1935
msgid "/Theme/Next"
msgstr "/Tema/Nästa"

# src/gui.c:1986
#: src/gui.c:1944
msgid "/Theme prev"
msgstr "/Tema föregående"

# src/gui.c:1987
#: src/gui.c:1945
msgid "/Theme next"
msgstr "/Tema nästa"

# src/gui.c:1988
#: src/gui.c:1946
msgid "/Reload Theme"
msgstr "/Läs om tema"

# src/inet.c:1086
#: src/inet.c:1086
#, c-format
msgid "%s Connections"
msgstr "%s-anslutningar"

# src/inet.c:1179
#: src/inet.c:1179
msgid "No current connections."
msgstr "Inga anslutningar för tillfället."

# src/inet.c:1406
#: src/inet.c:1405
#, c-format
msgid "inet%d"
msgstr "inet%d"

# src/inet.c:1419
#: src/inet.c:1418
msgid "TCP hits per minute"
msgstr "TCP-träffar per minut"

# src/inet.c:1422
#: src/inet.c:1421
msgid "TCP hits per hour"
msgstr "TCP-träffar per timme"

# src/inet.c:2108
#: src/inet.c:2102
msgid ""
"Inet charts show historical TCP port hits on a minute or hourly\n"
"chart. Below the chart there is a strip where marks are drawn for\n"
"port hits in second intervals.  The inet krell has a full scale\n"
"value of 5 hits and samples once per second. The extra info\n"
"display shows current TCP port connections.\n"
"\n"
"For each internet monitor, you can specify two labeled data sets with\n"
"one or two non-zero port numbers entered for each data set. Two\n"
"ports are allowed because some internet ports are related and you\n"
"might want to group them. Check /etc/services for port numbers.\n"
"\n"
"For example, if you created an inet monitor:\n"
msgstr ""
"Inetdiagram visar historiska TCP-portsträffar på ett minut- eller\n"
"timdiagram. Under diagrammet finns det en linje där markeringar\n"
"ritas för portträffar i sekundintervall. Inet-krellens fulla skala\n"
"är 5 träffar och samplar en gång per sekund. Den extra informations-\n"
"displayen visar aktiva TCP-posrtanslutningar.\n"
"\n"
"För varje Internetövervakare kan du ange två namngivna datasamlingar\n"
"med en eller två portnummer, som inte är noll, för varje datasamling.\n"
"Två portar tillåts eftersom en del Internetportar är relaterade och\n"
"du kanske behöver gruppera dem. Kontrollera /etc/services för\n"
"portnummer.\n"
"\n"
"Om du till exempel skapade en inte-övervakare:\n"

# src/inet.c:2119
#: src/inet.c:2113
msgid "<i>\thttp 80 8080  ftp 21\n"
msgstr "<i>\thttp 80 8080  ftp 21\n"

# src/inet.c:2121
#: src/inet.c:2115
msgid ""
"Http hits on the standard http port 80 and www web caching service\n"
"on port 8080 are combined and plotted in the one color. Ftp hits\n"
"on the single ftp port 21 are plotted in another color.\n"
"\n"
msgstr ""
"Http-träffar på standardporten för http, port 80, och\n"
"webbcachningstjänsten på port 8080 kombineras och ritas i en enda\n"
"färg. Ftp-träffar på den ensamma ftp-porten 21 ritas i en annan färg.\n"
"\n"

# src/inet.c:2125
#: src/inet.c:2119
msgid ""
"If the range button is checked, then all port numbers between Port0 and\n"
"Port1 are monitored and included in the plot.\n"
"\n"
msgstr ""
"Om intervallknappen är förkryssad kommer alla portnummer mellan Port0 och\n"
"Port1 att övervakas och inkluderas i grafen.\n"
"\n"

# src/inet.c:2131
#: src/inet.c:2125
msgid "\t$a  current active connections for Data0\n"
msgstr "\t$a  aktiva anslutningar just nu för Data0\n"

# src/inet.c:2132
#: src/inet.c:2126
msgid "\t$l  label for Data0\n"
msgstr "\t$l  etikett för Data0\n"

# src/inet.c:2133
#: src/inet.c:2127
msgid "\t$A  current active connections for Data1\n"
msgstr "\t$A  aktiva anslutningar just nu för Data1\n"

# src/inet.c:2134
#: src/inet.c:2128
msgid "\t$L  label for Data1\n"
msgstr "\t$L  etikett för Data1\n"

# src/inet.c:2139
#: src/inet.c:2133
msgid ""
"click on an inet chart to toggle the extra info display of\n"
"\t\tcurrent TCP port connections.\n"
msgstr ""
"klicka på ett inet-diagram för att visa/gömma den extra\n"
"\t\tinformationsdisplayen med aktuella TCP-portanslutningar.\n"

# src/inet.c:2142
#: src/inet.c:2136
msgid "click on an inet chart to toggle hour/minute charts.\n"
msgstr ""
"klicka på ett inet-diagram för att visa/gömma\n"
"\t\ttim-/minutdiagram.\n"

# src/inet.c:2148 src/inet.c:2149 src/inet.c:2196 src/inet.c:2202
#: src/inet.c:2142 src/inet.c:2143 src/inet.c:2190 src/inet.c:2196
msgid "Port0"
msgstr "Port0"

# src/inet.c:2148 src/inet.c:2149 src/inet.c:2198 src/inet.c:2204
#: src/inet.c:2142 src/inet.c:2143 src/inet.c:2192 src/inet.c:2198
msgid "Port1"
msgstr "Port1"

# src/inet.c:2176
#: src/inet.c:2170
msgid "Ports"
msgstr "Portar"

# src/inet.c:2182
#: src/inet.c:2176
msgid "Data0"
msgstr "Data0"

# src/inet.c:2186
#: src/inet.c:2180
msgid "Data1"
msgstr "Data1"

# src/inet.c:2230 src/inet.c:2235
#: src/inet.c:2224 src/inet.c:2229
msgid "Port0 - Port1 is a range"
msgstr "Port0 - Port1 är ett intervall"

# src/inet.c:2360
#: src/inet.c:2354
msgid "Internet"
msgstr "Internet"

# src/krell.c:555
#: src/krell.c:552
msgid "create_krell: NULL image or style\n"
msgstr "create_krell: NULL-bild eller stil\n"

# src/mail.c:537
#: src/mail.c:540
msgid "Unable to connect."
msgstr "Kan inte ansluta."

# src/mail.c:538
#: src/mail.c:541
msgid "Bad response after connect."
msgstr "Felaktigt svar efter anslutning."

# src/mail.c:539
#: src/mail.c:542
msgid "Bad response after username."
msgstr "Felaktigt svar efter användarnamn."

# src/mail.c:540
#: src/mail.c:543
msgid "Bad response after password."
msgstr "Felaktigt svar efter lösenord."

# src/mail.c:541
#: src/mail.c:544
msgid "Bad response after STAT or STATUS."
msgstr "Felaktigt svar efter STAT eller STATUS."

# src/mail.c:542
#: src/mail.c:545
msgid "Bad response after UIDL."
msgstr "Felaktigt svar efter UIDL."

# src/mail.c:553
#: src/mail.c:556
#, c-format
msgid "Mail TCP Error: %s - %s\n"
msgstr "TCP-fel med e-post: %s - %s\n"

# src/mail.c:772
#: src/mail.c:777
#, c-format
msgid ""
"Messages: %d\n"
"Unseen: %d\n"
msgstr ""
"Meddelanden: %d\n"
"Olästa: %d\n"

# src/mail.c:887
#: src/mail.c:900
#, c-format
msgid "mdir %s total=%d old=%d new=%d\n"
msgstr "mdir %s totalt=%d gamla=%d nya=%d\n"

# src/mail.c:1023
#: src/mail.c:1052
#, c-format
msgid "mbox read <%s> total=%d old=%d ==> "
msgstr "mbox läste <%s> totalt=%d gamla=%d ==> "

# src/mail.c:1037
#: src/mail.c:1066
#, c-format
msgid "mbox %s total=%d old=%d new=%d\n"
msgstr "mbox %s totalt=%d gamla=%d nya=%d\n"

# src/mail.c:1068
#: src/mail.c:1097
#, c-format
msgid "Draw mail: new=%d count=%d "
msgstr "Rita e-post: nya=%d antal=%d "

# src/mail.c:1073
#: src/mail.c:1102
msgid "mute"
msgstr "tysta"

# src/mail.c:1103
#: src/mail.c:1132
#, c-format
msgid "string=<%s>\n"
msgstr "sträng=<%s>\n"

# src/mail.c:1166
#: src/mail.c:1195
#, c-format
msgid "mail pipe_command: old command <%s> still running.\n"
msgstr "mail pipe_command: gamla kommandot <%s> kör fortfarande.\n"

# src/mail.c:1174
#: src/mail.c:1203
#, c-format
msgid "mail launching pipe_command <%s>\n"
msgstr "mail startar pipe_command <%s>\n"

# src/mail.c:1178
#: src/mail.c:1207
#, c-format
msgid "mail could not run pipe_command <%s>\n"
msgstr "mail kunde inte köra pipe_command <%s>\n"

# src/mail.c:1304
#: src/mail.c:1333
msgid " parse["
msgstr " tolka["

# src/mail.c:1313
#: src/mail.c:1342
#, c-format
msgid "*<%s>,st=%d,"
msgstr "*<%s>,st=%d,"

# src/mail.c:1319
#: src/mail.c:1348
#, c-format
msgid "n1=%d,n2=%d state=%d*"
msgstr "n1=%d,n2=%d tillstånd=%d*"

# src/mail.c:1341
#: src/mail.c:1370
#, c-format
msgid "]snf=%d sunf=%d msg=%d seen=%d STATE=%d\n"
msgstr "]snf=%d sunf=%d medd=%d lästa=%d TILLSTÅND=%d\n"

# src/mail.c:1404
#: src/mail.c:1433
#, c-format
msgid "fetch tooltip - found old mailbox: %s, %s, %s\n"
msgstr "hämtningsverktygstips - hittade gammal brevlåda: %s, %s, %s\n"

# src/mail.c:1413
#: src/mail.c:1442
#, c-format
msgid "fetch tooltip - inserting new mailbox: %s, %s, %s\n"
msgstr "hämtningsverktygstips - infogar ny brevlåda: %s, %s, %s\n"

# src/mail.c:1438
#: src/mail.c:1467
#, c-format
msgid "read_mail_fetch(%d): %s\n"
msgstr "read_mail_fetch(%d): %s\n"

# src/mail.c:1448
#: src/mail.c:1477
#, c-format
msgid "read_mail_fetch: fetch_messages=%d fetch_seen=%d\n"
msgstr "read_mail_fetch: fetch_messages=%d fetch_seen=%d\n"

# src/mail.c:1454
#: src/mail.c:1483
msgid "read_mail_fetch: no read data.\n"
msgstr "read_mail_fetch: ingen inläst data.\n"

# src/mail.c:1466
#: src/mail.c:1495
#, c-format
msgid "read_mail_fetch: total=%d old=%d new=%d\n"
msgstr "read_mail_fetch: totalt=%d gamla=%d nya=%d\n"

# src/mail.c:1650
#: src/mail.c:1680
#, c-format
msgid "**Mail check totals: total=%d new=%d anim=%d\n"
msgstr "**Total statistik för e-postkontroll: totalt=%d nya=%d anim=%d\n"

# src/mail.c:1792
#: src/mail.c:1822
msgid "Mail user agent is already running.\n"
msgstr "E-postanvändaragenten kör redan.\n"

# src/mail.c:2086
#: src/mail.c:2119
#, c-format
msgid "mail_config=%s item=<%s>\n"
msgstr "mail_config=%s objekt=<%s>\n"

# src/mail.c:2303
#: src/mail.c:2341
msgid "<b>Mailboxes\n"
msgstr "<b>Brevlådor\n"

# src/mail.c:2306
#: src/mail.c:2344
msgid ""
"Mailbox files to monitor can be mbox, maildir, MH, POP3, or IMAP style\n"
"mailboxes.  The format for entering mailboxes to monitor in the "
msgstr ""
"Brevlådefiler som kan övervakas är brevlådor av mbox-, maildir-, MH-,\n"
"POP3- eller IMAP-typ. Formatet för att ange brevlådorna att övervaka\n"
"på fliken "

# src/mail.c:2308
#: src/mail.c:2346
msgid "<i>Mailboxes\n"
msgstr "<i>Brevlådor\n"

# src/mail.c:2309
#: src/mail.c:2347
msgid " tab is (in the same order as listed above):\n"
msgstr " är (i samma ordning som anges ovan):\n"

# src/mail.c:2311
#: src/mail.c:2349
msgid "<i>\tfilename\n"
msgstr "<i>\tfilnamn\n"

# src/mail.c:2312 src/mail.c:2313
#: src/mail.c:2350 src/mail.c:2351
msgid "<i>\tdirectory\n"
msgstr "<i>\tkatalog\n"

# src/mail.c:2314
#: src/mail.c:2352
msgid "<i>\tmailserver username password\n"
msgstr "<i>\te-postserver användarnamn lösenord\n"

# src/mail.c:2315
#: src/mail.c:2353
msgid "<i>\tmailserver mailbox username password\n"
msgstr "<i>\te-postserver brevlåda användarnamn lösenord\n"

# src/mail.c:2317
#: src/mail.c:2355
msgid ""
"\n"
"So, a simple example for monitoring your local mbox and a POP3 mailbox:\n"
msgstr ""
"\n"
"Ett enkelt exempel för övervakning av din lokala mbox- och POP3-brevlåda:\n"

# src/mail.c:2319
#: src/mail.c:2357
msgid "<i>\t/var/mail/bill\n"
msgstr "<i>\t/var/mail/nisse\n"

# src/mail.c:2320
#: src/mail.c:2358
msgid "<i>\tmail.gnu.org bill2 PASSWORD\n"
msgstr "<i>\tmail.gnu.org nisse2 LÖSENORD\n"

# src/mail.c:2323
#: src/mail.c:2361
msgid "Mailbox files to monitor can be mbox or maildir style mailboxes.\n"
msgstr ""
"Brevlådefiler som ska övervakas kan vara brevlådor av mbox- eller maildir-"
"typ.\n"

# src/mail.c:2326
#: src/mail.c:2364
msgid ""
"<b>\n"
"\n"
"Setup: Mail reading program\n"
msgstr ""
"<b>\n"
"\n"
"Konfiguration: E-postläsningsprogram\n"

# src/mail.c:2327
#: src/mail.c:2365
msgid ""
"If you enter a mail reading program (your mail user agent or MUA)\n"
"it can be launched by clicking on the mail monitor message count button.\n"
"For example you could enter:\n"
msgstr ""
"Om du anger ett e-postläsningsprogram (din e-postklient eller MUA)\n"
"kan det startas med ett klick på e-postövervakarens\n"
"meddelandeantalsknapp. Du kan till exempel ange:\n"

# src/mail.c:2330
#: src/mail.c:2368
msgid "<i>\tsylpheed\n"
msgstr "<i>\tsylpheed\n"

# src/mail.c:2331 src/mail.c:2333 src/mail.c:2340
#: src/mail.c:2369 src/mail.c:2371 src/mail.c:2378
msgid "or\n"
msgstr "eller\n"

# src/mail.c:2332
#: src/mail.c:2370
msgid "<i>\tpronto\n"
msgstr "<i>\tpronto\n"

# src/mail.c:2334
#: src/mail.c:2372
msgid "<i>\txterm -e mutt\n"
msgstr "<i>\txterm -e mutt\n"

# src/mail.c:2336
#: src/mail.c:2374
msgid ""
"<b>\n"
"Setup: Sound notify program\n"
msgstr ""
"<b>\n"
"Konfiguration: Ljudnotifieringsprogram\n"

# src/mail.c:2337
#: src/mail.c:2375
msgid ""
"If you enter a notify (sound) command, it will be run when new mail\n"
"is detected. For example, you could enter:\n"
msgstr ""
"Om du anger ett (ljud-)notifieringskommando kommer det att köras då ny\n"
"e-post detekteras. Du kan till exempel ange:\n"

# src/mail.c:2339
#: src/mail.c:2377
msgid "<i>\tcat /usr/local/sounds/newmail.wav > /dev/dsp\n"
msgstr "<i>\tcat /usr/local/sounds/newmail.wav > /dev/dsp\n"

# src/mail.c:2341
#: src/mail.c:2379
msgid ""
"<i>\tesdplay /usr/local/sounds/newmail.wav\n"
"\n"
msgstr ""
"<i>\tesdplay /usr/local/sounds/newmail.wav\n"
"\n"

# src/mail.c:2343
#: src/mail.c:2381
msgid ""
"<b>\n"
"Setup: fetch/check Program\n"
msgstr ""
"<b>\n"
"Konfiguration: hämtnings-/kontrollprogram\n"

# src/mail.c:2344
#: src/mail.c:2382
msgid ""
"If you want to download remote mail or check for remote mail without\n"
"using the builtin POP3 or IMAP mail checking which is set up in the\n"
msgstr ""
"Om du vill hämta fjärrpost eller kontrollera fjärrpost utan att använda\n"
"den inbyggda POP3- eller IMAP-epostkontrollen som konfigurerats på fliken\n"

# src/mail.c:2346 src/mail.c:2367
#: src/mail.c:2384 src/mail.c:2405
msgid "<i>Mailboxes"
msgstr "<i>Brevlådor"

# src/mail.c:2347
#: src/mail.c:2385
msgid ""
" tab, then do this by entering a mail fetch/check command.\n"
"For example, fetchmail can be run periodically to download mail\n"
"messages from a remote server to your local mailboxes where GKrellM\n"
"can count them.\n"
"\n"
"Or, GKrellM can read the output and report the results from some mail\n"
"checking programs which count remote or local messages. If you enter\n"
"a command like this that checks mail without downloading, then you\n"
"must tell GKrellM this is the expected behaviour by selecting in the\n"
"Options tab:\n"
msgstr ""
"kan du göra detta genom att ange ett hämtnings-/kontrollkommando.\n"
"Fetchmail kan till exempel köras periodiskt för att hämta\n"
"e-postmeddelanden från en fjärrserver till dina lokala brevlådor där\n"
"GKrellM kan räkna dem.\n"
"\n"
"Alternativt kan GKrellM läsa utdata och rapportera resultatet från\n"
"något e-postkontrollprogram som räknar fjärrmeddelanden eller lokala\n"
"meddelanden. Om du anger en kommandorad för detta som kontrollerar\n"
"e-post utan att hämta den måste du tala om för GKrellM att detta är\n"
"det förväntade beteendet genom att markera (i fliken Alternativ):\n"

# src/mail.c:2357
#: src/mail.c:2395
msgid "<i>\tFetch/check program checks messages only\n"
msgstr ""
"<i>\tHämtnings-/kontrollprogram kontrollerar\n"
"\tendast meddelanden\n"

# src/mail.c:2358
#: src/mail.c:2396
msgid ""
"For checking messages on a remote server, GKrellM can read the\n"
"output of the program "
msgstr "GKrellM kan läsa utdata från programmet "

# src/mail.c:2360
#: src/mail.c:2398
msgid "<i>fetchmail -c"
msgstr "<i>fetchmail -c"

# src/mail.c:2361
#: src/mail.c:2399
msgid " (you must append the -c).\n"
msgstr ""
" för kontroll\n"
"av meddelanden på en fjärrserver (du måste lägga till -c).\n"

# src/mail.c:2362
#: src/mail.c:2400
msgid ""
"If you want to check for mail in local MH style mailboxes, then the\n"
"check program should be the nmh "
msgstr ""
"Om du vill kontrollera e-post i lokala brevlådor av MH-typ bör\n"
"kontrollprogrammet vara följande "

# src/mail.c:2364
#: src/mail.c:2402
msgid "<i>flist -all.\n"
msgstr "<i>flist -all.\n"

# src/mail.c:2365
#: src/mail.c:2403
msgid ""
"But, do not combine these methods for the same mailbox! If you enter a\n"
"POP3 mailbox in the "
msgstr ""
"Använd dock inte båda dessa metoder för samma brevlåda! Om du anger en\n"
"POP3-brevlåda på fliken "

# src/mail.c:2368
#: src/mail.c:2406
msgid " tab, then don't check it again with fetchmail.\n"
msgstr ""
" bör du inte kontrollera den igen med\n"
"fetchmail.\n"

# src/mail.c:2372
#: src/mail.c:2410
msgid "click the mail count button to launch the mail reading program.\n"
msgstr ""
"klicka på e-postantalsknappen för att köra\n"
"\t\te-postläsningsprogrammet.\n"

# src/mail.c:2373
#: src/mail.c:2411
msgid "\t\tIf options permit, also stop animations and reset remote counts.\n"
msgstr ""
"\t\tStoppa även animationerna och återställ e-postantal om\n"
"\t\talternativen tillåter detta.\n"

# src/mail.c:2375
#: src/mail.c:2413
msgid ""
"click the envelope decal to force a mail check regardless of\n"
"\t\tany mute mode or inhibit mail checking option settings.\n"
msgstr ""
"klicka på kuvertikonen för att tvinga fram en e-postkontroll\n"
"\t\toavsett tystningsläge eller undertrycka alternativen för\n"
"\t\te-postkontroll.\n"

# src/mail.c:2378
#: src/mail.c:2416
msgid ""
"click the mail panel to toggle a mute mode which inhibits\n"
"\t\tthe sound notify program and optionally inhibits all mail\n"
"\t\tchecking.\n"
msgstr ""
"klicka på e-postpanelen för att slå på/av ett tystningsläge\n"
"\t\tsom undertrycker ljudnotifieringsprogrammet och valfritt\n"
"\t\tundertrycker all e-postkontroll.\n"

# src/mail.c:2384
#: src/mail.c:2422
msgid "Mailbox files to monitor - see the Info page for entry formats"
msgstr "Brevlådefiler att övervaka - se informationssidan för postformat"

# src/mail.c:2415
#: src/mail.c:2453
msgid "Enable Mailcheck"
msgstr "Använd e-postkontroll"

# src/mail.c:2425
#: src/mail.c:2463
msgid "Mail reading program:"
msgstr "Program för e-postläsning:"

# src/mail.c:2436
#: src/mail.c:2474
msgid "Notify (sound) program:"
msgstr "Program för (ljud-)notifiering:"

# src/mail.c:2445
#: src/mail.c:2483
msgid "Mail fetch/check program:"
msgstr "Program för e-posthämtning/e-postkontroll:"

# src/mail.c:2455
#: src/mail.c:2493
msgid "Check local mailboxes every"
msgstr "Kontrollera lokala brevlådor var"

# src/mail.c:2462
#: src/mail.c:2500
msgid "seconds"
msgstr "sekund"

# src/mail.c:2466
#: src/mail.c:2504
msgid "Do remote checks every"
msgstr "Utför fjärrkontroll var"

# src/mail.c:2473
#: src/mail.c:2511
msgid "minutes"
msgstr "minut"

# src/mail.c:2476
#: src/mail.c:2514
msgid "Mailboxes"
msgstr "Brevlådor"

# src/mail.c:2539
#: src/mail.c:2577
msgid "Animation"
msgstr "Animation"

# src/mail.c:2540
#: src/mail.c:2578
msgid "Animation Select"
msgstr "Välj animation"

# src/mail.c:2546
#: src/mail.c:2584
msgid "None"
msgstr "Ingen"

# src/mail.c:2550
#: src/mail.c:2588
msgid "Envelope"
msgstr "Kuvert"

# src/mail.c:2555
#: src/mail.c:2593
msgid "Daemon"
msgstr "Demon"

# src/mail.c:2557
#: src/mail.c:2595
msgid "Penguin"
msgstr "Pingvin"

# src/mail.c:2562
#: src/mail.c:2600
msgid "Both"
msgstr "Både och"

# src/mail.c:2570
#: src/mail.c:2608
msgid "Run animation continuously as long as there is a new mail count"
msgstr ""
"Kör animationen i all oändlighet så länge det finns ett nytt antal "
"meddelanden"

# src/mail.c:2576
#: src/mail.c:2614
msgid "Message Counting"
msgstr "Meddelanderäkning"

# src/mail.c:2581
#: src/mail.c:2619
msgid "new/total"
msgstr "nya/totalt"

# src/mail.c:2585
#: src/mail.c:2623
msgid "new"
msgstr "nya"

# src/mail.c:2589
#: src/mail.c:2627
msgid "do not count"
msgstr "räkna inte"

# src/mail.c:2597
#: src/mail.c:2635
msgid "Fetch/check program checks messages only (see Mail Info tab)"
msgstr ""
"Hämtnings-/kontrollprogram kontrollerar endast meddelanden (se fliken "
"Information under E-post)"

# src/mail.c:2600
#: src/mail.c:2638
msgid "Reset remote message counts when message count button is pressed."
msgstr "Återställ meddelandeantal då meddelandeantalsknappen trycks ned."

#: src/mail.c:2641
msgid "Count accessed but unseen mail as new (if this status is available)"
msgstr "Räkna åtkomna men olästa brev som nya (om denna status är tillgänglig)"

# src/mail.c:2603
#: src/mail.c:2644
msgid "Mute mode inhibits all mail checking, not just notify (sound) program"
msgstr ""
"Tystsningsläget undertrycker all e-postkontroll, inte bara (ljud-)"
"notifieringsprogrammet"

# src/mail.c:2606
#: src/mail.c:2647
msgid "Inhibit all mail checking while the mail reader is running"
msgstr "Undertryck all e-postkontroll då e-postläsaren kör"

# src/mail.c:2609
#: src/mail.c:2650
msgid "Allow multiple launches of the mail reader program"
msgstr "Tillåt flera starter av e-postläsningsprogrammet"

# src/mail.c:2612
#: src/mail.c:2653
msgid "List mailboxes containing new mail in a tooltip"
msgstr "Lista brevlådor som innehåller ny e-post i ett verktygstips"

# src/mail.c:2616
#: src/mail.c:2657
msgid "Ignore .mh_sequences when checking MH mail."
msgstr "Ignorera .mh_sequences vid kontroll av MH-post."

# src/mail.c:2631
#: src/mail.c:2672
msgid "Mail"
msgstr "E-post"

# src/main.c:209
#: src/main.c:205
msgid "Error: Could not load all fonts.\n"
msgstr "Fel: Kunde inte läsa in alla typsnitt.\n"

# src/main.c:788
#: src/main.c:775
msgid "GKrellM restarting timer...\n"
msgstr "GKrellM startar om tidtagaren...\n"

# src/main.c:962
#: src/main.c:941
msgid "render_to_pixmap, imlib could not render image.\n"
msgstr "render_to_pixmap, imlib kunde inte rendera bild.\n"

# src/main.c:1514
#: src/main.c:1469
msgid ""
"You can configure your monitors by right clicking on\n"
"the top frame of GKrellM or by hitting the F1 key\n"
"with the mouse in the GKrellM window.\n"
"Read the Info pages in the config for setup help."
msgstr ""
"Du kan konfigurera dina övervakare genom att högerklicka\n"
"på den översta ramen av GKrellM eller genom att trycka på\n"
"F1 med musen i GKrellM-fönstret.\n"
"Läs informationssidorna i konfigurationen för hjälp."

# src/main.c:1525
#: src/main.c:1480
msgid "GKrellM Introduction"
msgstr "Introduktion till GKrellM"

# src/main.c:1565
#: src/main.c:1520
msgid ""
"usage: gkrellm [options]\n"
"options:\n"
"  -t, --theme theme_dir  Select a theme directory.\n"
"  -g, --geometry +x+y   Position the window on the screen.\n"
"    --wm         Allow window manager decorations.\n"
"    --m2         Left button side frame shading (for 2 btn "
"mice).\n"
"    --nt         No transparency.\n"
"  -o, --on-top       Try to set on top hint. If this does not work,\n"
"              configure your window manager to do this job!\n"
"  -w, --withdrawn     Draw GKrellM in withdrawn mode.\n"
"  -c, --config suffix   Use alternate config files generated by\n"
"              appending \"suffix\" to config file names.\n"
"  -f, --force-host-config Creates config files generated by appending the\n"
"              hostname to config file names. Subsequent runs\n"
"              automatically will use these configs unless a\n"
"              specific config is specified with --config.\n"
"              This is a convenience for allowing remote runs\n"
"              with independent configs in a shared home dir\n"
"              and for the hostname to appear in the X title.\n"
"    --nc         No config mode prevents configuration changes.\n"
"  -p, --plugin plugin.so  While developing, load your plugin under test.\n"
"    --demo        Force enabling of many monitors so themers can\n"
"              see everything. All config saving is inhibited.\n"
"  -v, --version      Print GKrellM version number and exit.\n"
"  -d, --debug-level n   Turn debugging on for selective code sections.\n"
"\n"
"debug-level numbers are (bitwise OR to debug multiple sections):\n"
"   0x10 mail\n"
"   0x20 net\n"
"   0x40 timer button\n"
"   0x80 sensors\n"
"\n"
msgstr ""
"användning: gkrellm [flaggor]\n"
"flaggor:\n"
"  -t, --theme temakatalog Välj en temakatalog.\n"
"  -g, --geometry +x+y   Positionera fönstret på skärmen.\n"
"    --wm         Tillåt fönsterhanterardekorationer.\n"
"    --m2         Skuggning av vänsterknappsram (2-knappars "
"möss).\n"
"    --nt         Ingen genomskinlighet.\n"
"  -o, --on-top       Försök att ställa in överkantstips. Om detta "
"inte\n"
"              fungerar bör du konfigurera din "
"fönsterhanterare\n"
"              att göra detta!\n"
"  -w, --withdrawn     Rita GKrellM i återtaget läge.\n"
"  -c, --config filtillägg Använd alternativa konfigurationsfiler genom "
"att\n"
"              lägga till \"filtillägg\" till\n"
"              konfigurationsfilnamn.\n"
"  -f, --force-host-config Skapar konfigurationsfiler som genereras genom\n"
"              att värdnamnet läggs till "
"konfigurationsfilnamn.\n"
"              Efterföljande körningar kommer att automatiskt\n"
"              använda dessa konfigurationsfiler såvida inte "
"en\n"
"              specifik konfiguration anges med --config.\n"
"              Detta är praktiskt då det tillåter "
"fjärrkörningar\n"
"              med oberoende konfigurationer i en delad\n"
"              hemkatalog, och att värdnamnet visas i X-"
"titeln.\n"
"    --nc         Ickekonfigurationsläget förhindrar\n"
"              konfigurationsändringar.\n"
"  -p, --plugin modul.so  Läs in din insticksmodul för test vid "
"utveckling.\n"
"    --demo        Tvinga fram att många övervakare används, så "
"att\n"
"              temakonstruktörer kan se allt. Allt sparande av\n"
"              konfigurationer undertrycks.\n"
"  -v, --version      Skriv ut GKrellM:s versionsnummer och avsluta.\n"
"  -d, --debug-level n   Slå på felsökning för utvalda kodavsnitt.\n"
"\n"
"felsökningsnummer är (bitvis ELLER för att felsöka flera sektioner):\n"
"   0x10 e-post\n"
"   0x20 nätverk\n"
"   0x40 tidtagarknapp\n"
"   0x80 sensorer\n"
"\n"

# src/main.c:1971
#: src/main.c:1921
#, c-format
msgid "gkrellm %d.%d.%d\n"
msgstr "gkrellm %d.%d.%d\n"

# src/main.c:1982
#: src/main.c:1932
#, c-format
msgid "Bad arg: %s\n"
msgstr "Felaktigt argument: %s\n"

# src/meminfo.c:1297
#: src/meminfo.c:1314
msgid "Swap Out"
msgstr "Utväxlat"

# src/meminfo.c:1298
#: src/meminfo.c:1315
msgid "Swap In"
msgstr "Inväxlat"

# src/meminfo.c:1307
#: src/meminfo.c:1324
msgid "Swap in/out pages per sec"
msgstr "In-/utväxlade sidor per sekund"

# src/meminfo.c:1479 src/meminfo.c:1747 src/meminfo.c:1769
#: src/meminfo.c:1496 src/meminfo.c:1766 src/meminfo.c:1788
msgid "Mem"
msgstr "Minne"

# src/meminfo.c:1480 src/meminfo.c:1698 src/meminfo.c:1761 src/meminfo.c:1771
#: src/meminfo.c:1497 src/meminfo.c:1717 src/meminfo.c:1780 src/meminfo.c:1790
msgid "Swap"
msgstr "Växling"

# src/meminfo.c:1641
#: src/meminfo.c:1660
msgid "<b>Used and Free\n"
msgstr "<b>Använt och ledigt\n"

# src/meminfo.c:1642
#: src/meminfo.c:1661
msgid ""
"The used and free memory here are calculated from the kernel reported\n"
"used and free by subtracting or adding the buffers and cache memory. See\n"
"the README and compare to the \"-/+ buffers/cache:\" line from the free\n"
"command. If you show three memory krells, the kernel \"raw free\" is\n"
"the space after the rightmost krell.\n"
msgstr ""
"Använt och ledigt minne här beräknas från det använda och lediga som kärnan\n"
"rapporterar genom att dra ifrån eller lägga till buffer och cacheminne. Se\n"
"README-filen och jämför med raden \"-/+ buffers/cache:\" från kommandot\n"
"\free\". Om du visar tre minneskreller är kärnans \"råa lediga\" utrymmet\n"
"efter krellen längst till höger.\n"

# src/meminfo.c:1651
#: src/meminfo.c:1670
msgid "\t$T  total swap in blocks + swap out blocks\n"
msgstr "\t$T  totalt antal inväxlade block + utväxlade block\n"

# src/meminfo.c:1652
#: src/meminfo.c:1671
msgid "\t$i  swap in blocks\n"
msgstr "\t$i  inväxlade block\n"

# src/meminfo.c:1653
#: src/meminfo.c:1672
msgid "\t$o  swap out blocks\n"
msgstr "\t$o  utväxlade block\n"

# src/meminfo.c:1656
#: src/meminfo.c:1675
msgid ""
"Substition variables for the format string for the Mem and Swap\n"
"panels (a MiB is a binary megabyte - 2^20):\n"
msgstr ""
"Ersättningsvariabler för formatsträngen i minnes- och\n"
"växlingsutrymmespanelerna (en MiB är en binär megabyte - 2^20):\n"

# src/meminfo.c:1659
#: src/meminfo.c:1678
msgid "For memory and swap:\n"
msgstr "För minne och växlingsutrymme:\n"

# src/meminfo.c:1660
#: src/meminfo.c:1679
msgid "\t$t  total MiB\n"
msgstr "\t$t  totalt antal MiB\n"

# src/meminfo.c:1661
#: src/meminfo.c:1680
msgid "\t$u  used MiB\n"
msgstr "\t$u  använda MiB\n"

# src/meminfo.c:1662
#: src/meminfo.c:1681
msgid "\t$f  free MiB\n"
msgstr "\t$f  lediga MiB\n"

# src/meminfo.c:1663
#: src/meminfo.c:1682
msgid "\t$U  used %\n"
msgstr "\t$U  använda %\n"

# src/meminfo.c:1665
#: src/meminfo.c:1684
msgid "\t$l  the panel label"
msgstr "\t$l  paneletiketten"

# src/meminfo.c:1667
#: src/meminfo.c:1686
msgid "For memory only:\n"
msgstr "Endast för minne:\n"

# src/meminfo.c:1668
#: src/meminfo.c:1687
msgid "\t$s  shared MiB\n"
msgstr "\t$s  delade MiB\n"

# src/meminfo.c:1669
#: src/meminfo.c:1688
msgid "\t$b  buffered MiB\n"
msgstr "\t$b  buffrade MiB\n"

# src/meminfo.c:1670
#: src/meminfo.c:1689
msgid "\t$c  cached MiB\n"
msgstr "\t$c  cachade MiB\n"

# src/meminfo.c:1674
#: src/meminfo.c:1693
msgid ""
"click on a panel to scroll a programmable display of\n"
"\t\tof memory or swap usage.\n"
msgstr ""
"klicka på en panel för att rulla en programmerbar display\n"
"\t\tmed minnes- och växlingsutrymmesanvändning.\n"

# src/meminfo.c:1700
#: src/meminfo.c:1719
msgid "Enable swap pages in/out chart"
msgstr "Använd graf för inväxlade/utväxlade sidor"

# src/meminfo.c:1702
#: src/meminfo.c:1721
msgid "Enable swap meter"
msgstr "Använd växlingsutrymmesmätare"

# src/meminfo.c:1704 src/meminfo.c:1790
#: src/meminfo.c:1723 src/meminfo.c:1809
msgid "Memory"
msgstr "Minne"

# src/meminfo.c:1706
#: src/meminfo.c:1725
msgid "Enable memory meter"
msgstr "Använd minnesmätare"

# src/meminfo.c:1709
#: src/meminfo.c:1728
msgid "Show three memory krells:  [used | buffers | cache | raw free]"
msgstr "Visa tre minneskreller:  [använt | buffertar | cache | rått ledigt]"

# src/meminfo.c:1743
#: src/meminfo.c:1762
msgid "$t - $u used $s sh $b bf $c ca"
msgstr "$t - $u använt $s sh $b bf $c ca"

# src/net.c:517
#: src/net.c:518
#, c-format
msgid "rx_bytes=%d tx_bytes=%d rx_packets=%d tx_packets=%d\n"
msgstr "rx_bytes=%d tx_bytes=%d rx_packets=%d tx_packets=%d\n"

# src/net.c:1011
#: src/net.c:1012
#, c-format
msgid "get_connect_state changed from %d to %d (check=%d)\n"
msgstr "get_connect_state ändrades från %d till %d (check=%d)\n"

# src/net.c:1050
#: src/net.c:1051
#, c-format
msgid "set_timer_button_state from %d to %d (check=%d)\n"
msgstr "set_timer_button_state från %d till %d (check=%d)\n"

# src/net.c:1063
#: src/net.c:1064
#, c-format
msgid "update_timer_button net_timed old_state=%d new_state=%d\n"
msgstr "update_timer_button net_timed old_state=%d new_state=%d\n"

# src/net.c:1112
#: src/net.c:1113
msgid " **** Stale pppd pppX.pid file detected!\n"
msgstr " **** Gammal pppd pppX.pid-fil detekterades!\n"

# src/net.c:1147
#: src/net.c:1148
#, c-format
msgid "%d: button release\n"
msgstr "%d: knappsläpp\n"

# src/net.c:1198
#: src/net.c:1199
#, c-format
msgid "Timer button (connect_state=%d last_comand=%d) %s\n"
msgstr "Tidtagarknapp (connect_state=%d last_comand=%d) %s\n"

# src/net.c:1222
#: src/net.c:1223
#, c-format
msgid "Bogus net logic: %s created=%d locked=%d vis=%d\n"
msgstr "Knasig nätlogik: %s created=%d locked=%d vis=%d\n"

# src/net.c:1241 src/net.c:1251
#: src/net.c:1242 src/net.c:1252
#, c-format
msgid "Setting visibility of %s to %d\n"
msgstr "Ställer synligheten på %s till %d\n"

# src/net.c:1403 src/net.c:1610
#: src/net.c:1404 src/net.c:1611
msgid "rx/tx bytes per sec"
msgstr "rx/tx byte per sekund"

# src/net.c:1403
#: src/net.c:1404
msgid "rx/tx packets per sec"
msgstr "rx/tx paket per sekund"

# src/net.c:1598
#: src/net.c:1599
msgid "tx bytes"
msgstr "tx byte"

# src/net.c:1599
#: src/net.c:1600
msgid "rx bytes"
msgstr "rx byte"

# src/net.c:2074
#: src/net.c:2075
#, c-format
msgid "load config: %s %s\n"
msgstr "läs in konfiguration: %s %s\n"

# src/net.c:2155
#: src/net.c:2156
msgid ""
"Routed net interfaces are automatically detected and charted.\n"
"Data is plotted with units of bytes/sec if possible, however,\n"
"units of packets/sec are used for Linux kernel 2.0 and some 2.2\n"
"nic drivers which do not report bytes.\n"
"\n"
msgstr ""
"Routade nätgränssnitt upptäcks automatiskt och visas som diagram.\n"
"Data ritas om möjligt med byte/sekund som enhet. Paket/sekund\n"
"används dock som enhet för Linux 2.0-kärnor och en del\n"
"2.2-drivrutiner för nätverksgränssnitt som inte rapporterar byte.\n"
"\n"

# src/net.c:2160
#: src/net.c:2161
msgid "<b>Timer Button\n"
msgstr "<b>Tidatagarknapp\n"

# src/net.c:2161
#: src/net.c:2162
msgid ""
"The timer button may be linked to a ppp or ippp net interface,\n"
"and shows an off, standby, or on state by a distinctive (color\n"
"or shape) icon.\n"
msgstr ""
"Tidtagarknappen kan länkas till ett ppp- eller\n"
"ippp-nätverksgränssnitt, och visar av-, standby- eller påläge med\n"
"hjälp av en distinkt (färg eller form) ikon.\n"

# src/net.c:2165
#: src/net.c:2166
msgid "<b>\tppp: "
msgstr "<b>\tppp: "

# src/net.c:2166
#: src/net.c:2167
msgid ""
"Standby state is while the modem phone line is locked while\n"
"\tppp is connecting, and the on state is the ppp link connected.\n"
"\tThe phone line lock is determined by the existence of the modem\n"
"\tlock file /var/lock/LCK..modem. If your pppd setup does not\n"
"\tuse /dev/modem, then you can configure an alternative with:\n"
msgstr ""
"Standbyläge är då modemets telefonlinje är låst under tiden som\n"
"\tppp ansluter, och påläget är då ppp-länken är ansluten.\n"
"\tTelefonllinjens lås bestäms av förekomsten av modemlåsfilen\n"
"\t/var/lock/LCK..modem. Om din pppd-konfiguration inte använder\n"
"\t/dev/modem måste du konfigurera ett alternativ med:\n"

# src/net.c:2171
#: src/net.c:2172
msgid "<i>\t\tln -s /var/lock/LCK..ttySx ~/.gkrellm/LCK..modem\n"
msgstr "<i>\t\tln -s /var/lock/LCK..ttySx ~/.gkrellm/LCK..modem\n"

# src/net.c:2172
#: src/net.c:2173
msgid ""
"\twhere ttySx is the tty device your modem uses. The ppp on\n"
"\tstate is detected by the existence of /var/run/pppX.pid and\n"
"\tthe time stamp of this file is the base for the on line time.\n"
msgstr ""
"\tdär ttySx är tty-enheten som ditt modem använder. ppp:s\n"
"\tpåläge bestäms av förekomsten av /var/run/pppX.pid, och\n"
"\ttidsstämpeln för denna fil utgör basen för anslutningstiden.\n"

# src/net.c:2176
#: src/net.c:2177
msgid ""
"<b>\n"
"\tippp: "
msgstr ""
"<b>\n"
"\tippp: "

# src/net.c:2177
#: src/net.c:2178
msgid ""
"The timer button standby state is not applicable to isdn\n"
"\tinterfaces that are always routed. The on state is isdn on line\n"
"\twhile the ippp interface is routed. The on line timer is reset\n"
"\twhen the isdn interface transitions from a hangup to an on line\n"
"\tstate\n"
"\n"
msgstr ""
"Tidtagarknappens standbyläge används inte på isdn-gränssnitt\n"
"\tsom alltid är routade. Påläget är ansluten isdn då\n"
"\tippp-gränssnittet är routat. Anslutningstidtagaren nollställs\n"
"\tdå isdn-gränssnittet övergår från en påläggning till ett\n"
"\tanslutet tillstånd\n"
"\n"

# src/net.c:2183
#: src/net.c:2184
msgid ""
"For both ppp and ippp timer button links, the panel area of the\n"
"interface is always shown and the chart appears when the interface\n"
"is routed with the phone link connected or on line.\n"
"The timer button Start Command must run in the background and\n"
"this is automatically the default for most ppp logon scripts. One\n"
"exception, if you use wvdial it needs to be explicitly backgrounded:\n"
msgstr ""
"För både ppp- och ippp-tidtagarknappslänkarna visas alltid panelytan\n"
"för gränssnittet, och diagrammet visas då gränssnittet är routat\n"
"med telefonlinjen eller anslutet.\n"
"Tidtagarknappens startkommando måste köras i bakgrunden och detta\n"
"görs automatiskt som standard för de flesta ppp-inloggningsskript.\n"
"Ett undantag är vwdial som explicit måste köras i bakgrunden:\n"

# src/net.c:2190
#: src/net.c:2191
msgid "<i>\t\twvdail &\n"
msgstr "<i>\t\twvdail &\n"

# src/net.c:2192
#: src/net.c:2193
msgid "and the ppp logoff Stop Command in this case could be:\n"
msgstr "och stoppkommandot för ppp-frånkoppling ska i dett afall vara:\n"

# src/net.c:2194
#: src/net.c:2195
msgid "<i>\t\tskill -c wvdial\n"
msgstr "<i>\t\tskill -c wvdial\n"

# src/net.c:2196
#: src/net.c:2197
msgid ""
"Otherwise do not append the \"&\" on more common ppp Start\n"
"Command entries.\n"
"If the timer button is not linked to a net interface, then it can\n"
"be used as a push on / push off timer\n"
"\n"
msgstr ""
"Lägg annars inte till \"&\" på mer vanliga ppp-startkommandon.\n"
"Om tidtagarknappen inte är länkad till ett nätverksgränssnitt kan\n"
"den användas som en tryckknappstidtagare\n"
"\n"

# src/net.c:2204
#: src/net.c:2205
msgid ""
"Routed net interfaces are automatically detected and charted.\n"
"The timer button may be linked to a tun net interface, and\n"
"shows an off, standby, or on state by a distinctive (color\n"
"or shape) icon.\n"
"tun: Standby state is while the modem phone line is locked while\n"
"\tconnecting, and the on state is the tun link connected.\n"
"\tThe phone line lock is determined by the existence of the modem\n"
"\tlock file /var/spool/lock/LCK..modem. If your setup does not\n"
"\tuse /dev/modem, then you can configure an alternative with:\n"
"\t\tln -s /var/lock/LCK..ttySx  ~/.gkrellm/LCK..modem\n"
"\twhere ttySx is the tty device your modem uses. The tun on\n"
"\tstate is detected by the existence of /var/run/pppX.pid and\n"
"\tthe time stamp of this file is the base for the on line time.\n"
"If the timer button is not linked to a net interface, then it can\n"
"be used as a push on / push off timer\n"
"\n"
"If you enter an identifying label for a net chart, you can make it\n"
"easy to see who is connected to who. This is useful if there are\n"
"several net interfaces or remote GKrellMs running. A label\n"
"\n"
"beginning with a period is centered\n"
"\n"
"See General->Info for help on setting Net chart resolutions.\n"
msgstr ""
"Routade nätverksgränssnitt upptäcks automatiskt och visas som diagram.\n"
"Tidtagarknappen kan länkas till ett tun-nätverksgränssnitt, och visar\n"
"av-, standby- eller påläge med hjälp av en distinkt (färg eller form)\n"
"ikon.\n"
"tun: Standbyläge är då modemets telefonlinje är låst under anslutning\n"
"\toch påläget är då tun-länken är ansluten.\n"
"\tTelefonlinjens lås bestäms av förekomsten av modemets låsfil\n"
"\t/var/spool/lock/LCK..modem. Om din konfiguration inte använder\n"
"\t/dev/modem kan du konfigurera ett alternativ med:\n"
"\t\tln -s /var/lock/LCK..ttySx  ~/.gkrellm/LCK..modem\n"
"\tdär ttySx är den tty-enhet som ditt modem använder. tun:s påläge\n"
"\tbestäms av förekomsten av /var/run/pppX.pid och tidsstämpeln på\n"
"\tdenna fil utgör basen för anslutningstiden.\n"
"Om tidtagarknappen inte är ansluten till ett nätverksgränssnitt kan\n"
"det användas som en tryckknappstidtagare\n"
"\n"
"Om du anger en identifierande etikett för ett nätverksdiagram kan\n"
"du göra det enkelt att se vem som är ansluten till vem. Detta är\n"
"användbart om det finns flera nätverksgränssnitt eller fjärr-GKrellM\n"
"som kör. En etikett\n"
"\n"
"som börjar med en punkt är centrerad\n"
"\n"
"Se Allmänt->Information för hjälp med konfiguration av upplösningar\n"
"av nätverksdiagram.\n"

# src/net.c:2231
#: src/net.c:2232
msgid "\t$T  total receive + transmit bytes\n"
msgstr "\t$T  totala antalet mottagna + skickade byte\n"

# src/net.c:2232
#: src/net.c:2233
msgid "\t$r  receive bytes\n"
msgstr "\t$r  mottagna byte\n"

# src/net.c:2233
#: src/net.c:2234
msgid "\t$t  transmit bytes\n"
msgstr "\t$t  skickade byte\n"

# src/net.c:2234
#: src/net.c:2235
msgid "\t$L  the optional chart label\n"
msgstr "\t$L  den valfria diagrametiketten\n"

# src/net.c:2257
#: src/net.c:2258
msgid "Timer Button"
msgstr "Tidtagarknapp"

# src/net.c:2260
#: src/net.c:2261
msgid "Enable Net timer button"
msgstr "Använd nätverkstidtagarknapp"

# src/net.c:2262
#: src/net.c:2263
msgid "Show seconds in Net timer"
msgstr "Visa sekunder i nätverkstidtagare"

# src/net.c:2269
#: src/net.c:2270
msgid "none"
msgstr "inget"

# src/net.c:2276
#: src/net.c:2277
msgid "Interface to link to the timer button"
msgstr "Gränssnitt att länka till tidtagarknappen"

# src/net.c:2287
#: src/net.c:2288
msgid "Start Command"
msgstr "Startkommando"

# src/net.c:2300
#: src/net.c:2301
msgid "Stop Command"
msgstr "Stoppkommando"

# src/net.c:2319
#: src/net.c:2320
#, c-format
msgid "Enable %s"
msgstr "Använd %s"

# src/net.c:2325
#: src/net.c:2326
msgid "Force chart to be always shown even if interface is not routed."
msgstr "Tvinga att diagrammet visas även om gränssnittet inte är routat."

# src/net.c:2334
#: src/net.c:2335
msgid "Optional label for this interface."
msgstr "Valfri etikett för detta gränssnitt."

# src/net.c:2357
#: src/net.c:2358
msgid "\\f\\ww\\c\\f$M\\n\\f\\at\\.$t\\n\\f\\ar\\.$r\\b\\c\\f$L"
msgstr "\\f\\ww\\c\\f$M\\n\\f\\at\\.$t\\n\\f\\ar\\.$r\\b\\c\\f$L"

# src/net.c:2359
#: src/net.c:2360
msgid "\\f\\ww\\c\\f$M\\D2\\f\\ar\\.$r\\D1\\f\\at\\.$t\\b\\c\\f$L"
msgstr "\\f\\ww\\c\\f$M\\D2\\f\\ar\\.$r\\D1\\f\\at\\.$t\\b\\c\\f$L"

# src/net.c:2417
#: src/net.c:2418
#, c-format
msgid ""
"The net interface %s cannot be disabled\n"
"unless it is unlinked from the Timer Button\n"
"or the Timer Button is disabled.\n"
msgstr ""
"Nätverksgränssnittet %s kan inte deaktiveras\n"
"såvida det inte avlänkas från tidtagarknappen\n"
"eller tidtagarknappen är deaktiverad.\n"

# src/net.c:2420
#: src/net.c:2421 src/sensors.c:1977
msgid "GKrellM Config Error"
msgstr "GKrellM-konfigurationsfil"

# src/net.c:2484
#: src/net.c:2485
msgid "Net"
msgstr "Nätverk"

# src/plugins.c:661
#: src/plugins.c:664
#, c-format
msgid "\t%s: placement is %s %s G:%d\n"
msgstr "\t%s: placering är %s %s G:%d\n"

# src/plugins.c:663
#: src/plugins.c:666
msgid "after"
msgstr "efter"

# src/plugins.c:663
#: src/plugins.c:666
msgid "before"
msgstr "före"

# src/plugins.c:725 src/plugins.c:732
#: src/plugins.c:728 src/plugins.c:735
#, c-format
msgid "\tError: %s\n"
msgstr "\tFel: %s\n"

# src/plugins.c:740
#: src/plugins.c:743
msgid "\tOoops! plugin returned NULL, aborting\n"
msgstr "\tHoppsan! insticksmodulen returnerade NULL, avbryter\n"

# src/plugins.c:752
#: src/plugins.c:755
msgid "\tWarning: style name \""
msgstr "\tVarning: stilnamnet \""

# src/plugins.c:753 src/plugins.c:763
#: src/plugins.c:756 src/plugins.c:766
msgid ""
"\" already used by:\n"
"\t\t"
msgstr ""
"\" används redan av:\n"
"\t\t"

# src/plugins.c:762
#: src/plugins.c:765
msgid "\tWarning: config keyword \""
msgstr "\tVarning: konfigurationsnyckelordet \""

# src/plugins.c:985
#: src/plugins.c:988
msgid "Ignoring duplicate plugin "
msgstr "Ignorerar dublettinsticksmodulen "

# src/plugins.c:1017
#: src/plugins.c:1020
msgid "*** Command line plugin:\n"
msgstr "*** Kommandoradsinsticksmodul:\n"

# src/plugins.c:1202
#: src/plugins.c:1205
msgid "GKrellM Place Plugin"
msgstr "GKrellM-placeringsinsticksmodul"

# src/plugins.c:1210
#: src/plugins.c:1213
msgid "Builtin Monitors"
msgstr "Inbyggda övervakare"

# src/plugins.c:1236
#: src/plugins.c:1239
msgid "Place Plugin"
msgstr "Placeringsinsticksmodul"

# src/plugins.c:1242
#: src/plugins.c:1245
msgid "Before selected builtin monitor"
msgstr "Före markerad inbyggd övervakare"

# src/plugins.c:1246
#: src/plugins.c:1249
msgid "With gravity"
msgstr "Med tyngdkraft"

# src/plugins.c:1251
#: src/plugins.c:1254
msgid "After selected builtin monitor"
msgstr "Efter markerad inbyggd övervakare"

# src/plugins.c:1257
#: src/plugins.c:1260
msgid "Plugin Defaults"
msgstr "Standardalternativ för insticksmodul"

# src/plugins.c:1304 src/plugins.c:1393
#: src/plugins.c:1307 src/plugins.c:1396
msgid "enabled"
msgstr "aktiverad"

# src/plugins.c:1344
#: src/plugins.c:1347
msgid "Plugin"
msgstr "Insticksmodul"

# src/plugins.c:1344
#: src/plugins.c:1347
msgid "Status"
msgstr "Status"

# src/plugins.c:1391
#: src/plugins.c:1394
msgid "from command line"
msgstr "från kommandorad"

# src/plugins.c:1409
#: src/plugins.c:1412
msgid "Place"
msgstr "Placering"

# src/plugins.c:1416
#: src/plugins.c:1419
msgid "Install Log"
msgstr "Installationslogg"

# src/proc.c:870
#: src/proc.c:871
msgid "Load"
msgstr "Last"

# src/proc.c:873
#: src/proc.c:874
msgid "Forks"
msgstr "Förgreningar"

# src/proc.c:882
#: src/proc.c:883
msgid "Average process load per minute"
msgstr "Medelprocesslast per minut"

# src/proc.c:892 src/proc.c:1073 src/proc.c:1085
#: src/proc.c:893 src/proc.c:1074 src/proc.c:1086
msgid "Proc"
msgstr "Proc"

# src/proc.c:1014
#: src/proc.c:1015
msgid "<b>Proc Chart"
msgstr "<b>Processdiagram"

# src/proc.c:1016
#: src/proc.c:1017
msgid "The krell shows process forks with a full scale value of 10 forks.\n"
msgstr ""
"Krellen visar processförgreningar med 10 förgreningar som full skala.\n"

# src/proc.c:1017
#: src/proc.c:1018
msgid ""
"While both load and fork data are drawn on the chart, the grid\n"
"resolution can be set for load only. The resolution per grid for forks is\n"
"fixed at 10 when using the auto number of grids mode, and at 50 divided by\n"
"the number of grids when using a fixed number of grids mode.\n"
msgstr ""
"Rutnätsupplösning kan endast anges för last, även om både last- och\n"
"förgreningsdata visas på diagrammet. Upplösningen per ruta för förgreningar\n"
"är låst till 10 då det automatiska antalet rutor används, och låst till\n"
"50 delat med antalet rutor då läget med ett fast antal rutor används.\n"

# src/proc.c:1024
#: src/proc.c:1025
msgid "\t$L  maximum chart value (load)\n"
msgstr "\t$L  maximalt diagramvärde (last)\n"

# src/proc.c:1025
#: src/proc.c:1026
msgid "\t$F  maximum chart value (forks)\n"
msgstr "\t$F  maximalt diagramvärde (förgreningar)\n"

# src/proc.c:1026
#: src/proc.c:1027
msgid "\t$l  load\n"
msgstr "\t$l  last\n"

# src/proc.c:1027
#: src/proc.c:1028
msgid "\t$f  forks\n"
msgstr "\t$f  förgreningar\n"

# src/proc.c:1028
#: src/proc.c:1029
msgid "\t$p  processes\n"
msgstr "\t$p  processer\n"

# src/proc.c:1029
#: src/proc.c:1030
msgid "\t$u  users\n"
msgstr "\t$u  användare\n"

# src/proc.c:1048
#: src/proc.c:1049
msgid "Enable Proc chart"
msgstr "Använd processdiagram"

# src/proc.c:1065
#: src/proc.c:1066
msgid "\\f$L\\r\\f$F \\w88\\b\\p\\a$p\\f procs\\n\\e$u\\f users"
msgstr "\\f$L\\r\\f$F \\w88\\b\\p\\a$p\\f processer\\n\\e$u\\f användare"

# src/sensors.c:1239 src/sensors.c:1447
#: src/sensors.c:1703 src/sensors.c:1931
msgid "Voltage"
msgstr "Spänningsnivå"

# src/sensors.c:1280
#: src/sensors.c:1744
msgid "Sensor Volt Limits"
msgstr "Spänningsgränser för sensorer"

# src/sensors.c:1287
#: src/sensors.c:1751
msgid "Sensor Temperature Limits (in displayed degree units)"
msgstr "Temperaturgränser för sensorer (i visade gradenheter)"

# src/sensors.c:1294
#: src/sensors.c:1758
msgid "Sensor Fan RPM Limits"
msgstr "Varvtalsgränser för fläktsensorer"

#: src/sensors.c:1978
msgid "Duplicate label for either a temperature or fan"
msgstr "Duplicera etikett för antingen en temoeratur eller fläkt"

# src/sensors.c:1533
#: src/sensors.c:2083
msgid ""
"Depending on the hardware sensor implementation of your motherboard,\n"
"there may be temperature, fan, and voltage sensors available to monitor.\n"
"If there are temperature or fan sensors, the data for these may be\n"
"displayed on the CPU and Proc panels. If there are voltage sensors, the\n"
"voltage data may be displayed on a separate panel below the Proc panel.\n"
msgstr ""
"Beroende på implementationen av hårdvarusensorer på ditt moderkort kan\n"
"det finnas temperatur-, fläkt- och spänningssensorer tillgängliga att\n"
"övervaka. Om det finns temperatur- eller fläktsensorer kan data för\n"
"dessa visas på CPU- och processpanelerna. Om det finns spänningssensorer\n"
"kan spänningsdata visas på en separat panel under processpanelen.\n"

# src/sensors.c:1539
#: src/sensors.c:2089
msgid ""
"<b>\n"
"Setup\n"
msgstr ""
"<b>\n"
"Konfiguration\n"

# src/sensors.c:1541
#: src/sensors.c:2091
msgid ""
"On the Setup page you can enter a Sensor Label next to a temperature or\n"
"fan Sensor File to make the data from that sensor appear on a CPU or Proc\n"
"panel. The label must be one of these:\n"
msgstr ""
"På konfigurationssidan kan du ange en sensoretikett bredvid en temperatur-\n"
"eller fläktsensorfil för att göra att data från denna sensor visas på en\n"
"CPU- eller processpanel. Etiketten måste vara en av dessa:\n"

# src/sensors.c:1548
#: src/sensors.c:2098
msgid ""
"\n"
"where the \"mb\" label is for linking to the Proc panel.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"där etiketten \"mb\" är för länkning till processpanelen.\n"
"\n"

# src/sensors.c:1549
#: src/sensors.c:2099
msgid ""
"Voltages are displayed in their own panel so do not need a special label\n"
"to make them appear. They have a default label already assigned (which may\n"
"be overridden), and are enabled separately in the Voltages tab.\n"
"\n"
msgstr ""
"Spänningsnivåer visas i deras egen panel, så en speciell etikett behövs\n"
"inte för att dessa ska visas. De har fått en standardetikett tilldelad\n"
"(som kan åsidosättas) och aktiveras separat på fliken Spänningsnivåer.\n"
"\n"

# src/sensors.c:1553
#: src/sensors.c:2103
msgid ""
"The second function of the Setup page is to assign data scaling factors\n"
"and offsets to the various sensors. Some fan and voltage sensors will have\n"
"default values, but you should review them for correctness - be sure to \n"
"read the GKrellM README and lm_sensor documetation for more info. Note\n"
"that wherever documentation refers to possible fan divisors of 2, the\n"
"correct entry here would be a fan factor of 0.5. Also, any temperature\n"
"Sensor Correction Offset values must be in centigrade units.\n"
msgstr ""
"Den andra funktionen hos konfigurationssidan är att tilldela skalfaktorer\n"
"och förskjutningar till de olika sensorerna. En del fläkt- och\n"
"spänningssensorer kommer att ha standardvärden, men du bör granska dem och\n"
"kontrollera att de är korrekta - läs i GKrellM:s README-fil och\n"
"dokumentationen för lm_sensors för mer information. Observera att överallt\n"
"där dokumentationen hänvisar till fläktdelare (\"fan divisors\") som är 2,\n"
"är det korrekta värdet här en fläktfaktor på 0,5. Dessutom måste alla\n"
"korrektionsförskjutningar för temperatursensorer vara i grader Celsius.\n"

#: src/sensors.c:2111
msgid ""
"There will be a Vref entry for negative voltages if you have a sensor\n"
"chip that uses an external voltage reference for level shifting negative\n"
"input voltages (such as the lm80). See the README or do a man gkrellm.\n"
msgstr ""
"Det kommer att finnas en Vref-post för negativa spänningar om du har\n"
"en sensorkrets som använder en extern spänningsreferens för\n"
"nivåskiftande av negativa inmatningsspänningar (t.ex. lm80). Se filen\n"
"README eller gör \"man gkrellm\".\n"

# src/sensors.c:1596
#: src/sensors.c:2150
msgid "Sensor Label"
msgstr "Sensoretikett"

# src/sensors.c:1603
#: src/sensors.c:2157
msgid "Sensor Files"
msgstr "Sensorfiler"

# src/sensors.c:1606
#: src/sensors.c:2160
msgid "Sensor Correction"
msgstr "Sensorkorrelation"

# src/sensors.c:1608
#: src/sensors.c:2162
msgid "Factor"
msgstr "Faktor"

# src/sensors.c:1610
#: src/sensors.c:2164
msgid "Offset"
msgstr "Förskjutning"

#: src/sensors.c:2168
msgid "Vref"
msgstr "Vref"

# src/sensors.c:1660
#: src/sensors.c:2234
msgid "Display fahrenheit"
msgstr "Visa Fahrenheit"

# src/sensors.c:1663
#: src/sensors.c:2237
msgid "Voltages"
msgstr "Spänningsnivåer"

# src/sensors.c:1667
#: src/sensors.c:2241
msgid "Select"
msgstr "Markera"

# src/sensors.c:1692
#: src/sensors.c:2271
msgid "Display Mode"
msgstr "Visningsläge"

# src/sensors.c:1695
#: src/sensors.c:2274
msgid "Normal with labels"
msgstr "Normal med etiketter"

# src/sensors.c:1701
#: src/sensors.c:2280
msgid "Compact with no labels"
msgstr "Kompakt utan etiketter"

# src/sensors.c:1726
#: src/sensors.c:2305
msgid "Sensors"
msgstr "Sensorer"

# src/uptime.c:340
#: src/uptime.c:341
msgid "Enable Uptime"
msgstr "Använd drifttid"

# src/uptime.c:346 src/uptime.c:352
#: src/uptime.c:347 src/uptime.c:353
msgid "Uptime"
msgstr "Drifttid"

# src/utils.c:94
#: src/utils.c:94
msgid "Unterminated quote\n"
msgstr "Oavslutat citat\n"

# src/utils.c:261
#: src/utils.c:261
#, c-format
msgid "Cannot create directory: %s\n"
msgstr "Kan inte skapa katalog: %s\n"

# src/config.c:295
#~ msgid "Bad assign style for %s, index=%d, arg=%s\n"
#~ msgstr "Felaktig tilldelningsstil för %s, index=%d, arg=%s\n"

# src/config.c:311
#~ msgid "Bad override on DEFAULT: %s %s %d\n"
#~ msgstr "Felaktig åsidosättning på STANDARD: %s %s %d\n"

# src/config.c:314
#~ msgid " propagating %s %d: "
#~ msgstr " propagerar %s %d: "

# src/config.c:392
#~ msgid "Assign style: %s %s.%s = %s "
#~ msgstr "Tilldelningsstil: %s %s.%s = %s"

# src/config.c:439
#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "Unknown %s.%s in line:\n"
#~ "  %s\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "Okänd %s.%s på rad:\n"
#~ "  %s\n"

# src/config.c:510
#~ msgid "Setting border: %s\n"
#~ msgstr "Ställer in kant: %s\n"

# src/config.c:1336
#~ msgid "parse_config %s %s\n"
#~ msgstr "parse_config %s %s\n"

# src/config.c:1341
#~ msgid "parse_config cannot grok %s.\n"
#~ msgstr "parse_config förstår sig inte på %s.\n"

# src/config.c:1355
#~ msgid "  Clearing style from list: %s %s\n"
#~ msgstr "  Tömmer stil från listan: %s %s\n"

# src/config.c:1730
#~ msgid "--> Parsing %s\n"
#~ msgstr "--> Tolkar %s\n"

# src/config.c:1737
#~ msgid "--> %s not found\n"
#~ msgstr "--> %s kunde inte hittas\n"

# src/config.c:1754
#~ msgid "GK.theme_path <%s>\n"
#~ msgstr "GK.theme_path <%s>\n"

# src/fs.c:842
#~ msgid "fs eject %s errno = %d\n"
#~ msgstr "fs-utmatning %s felnummer = %d\n"

# src/fs.c:846
#~ msgid "could not open %s\n"
#~ msgstr "kunde inte öppna %s\n"

# src/fs.c:882
#~ msgid "pipe mount command: %s\n"
#~ msgstr "rörmonteringskommando: %s\n"

# src/gui.c:1123
#~ msgid "Writting new %s: <%s>\n"
#~ msgstr "Skriver ny %s: <%s>\n"

# src/gui.c:1989
#~ msgid "/Debug Images"
#~ msgstr "/Felsök bilder"

# src/gui.c:1990
#~ msgid "/Debug gkrellmrc"
#~ msgstr "/Felsök gkrellmrc"

# src/gui.c:1991
#~ msgid "/Debug styles"
#~ msgstr "/Felsök stilar"

# src/inet.c:1677
#~ msgid "read_inet_data() %d cur_slot=%d skew=%d\n"
#~ msgstr "read_inet_data() %d cur_slot=%d skew=%d\n"

# src/inet.c:1810
#~ msgid "Loading %s\n"
#~ msgstr "Läser in %s\n"

# src/main.c:171
#~ msgid ""
#~ "Could not load large font\n"
#~ " \"%s\"\n"
#~ "Falling back...\n"
#~ msgstr ""
#~ "Kunde inte läsa in stort typsnitt\n"
#~ " \"%s\"\n"
#~ "Återgår...\n"

# src/main.c:184
#~ msgid ""
#~ "Could not load label font\n"
#~ " \"%s\"\n"
#~ "Falling back...\n"
#~ msgstr ""
#~ "Kunde inte läsa in etikettypsnitt\n"
#~ " \"%s\"\n"
#~ "Återgår...\n"

# src/main.c:197
#~ msgid ""
#~ "Could not load alt font\n"
#~ " \"%s\"\n"
#~ "Falling back...\n"
#~ msgstr ""
#~ "Kunde inte läsa in alternativt typsnitt\n"
#~ " \"%s\"\n"
#~ "Återgår...\n"

# src/main.c:842
#~ msgid "(new mask allocated) "
#~ msgstr "(ny mask allokerad) "

# src/main.c:847
#~ msgid "(re-using previous mask)\n"
#~ msgstr "(återanvänder föregående mask)\n"

# src/main.c:896
#~ msgid "Transparency mask w=%d h=%d tf_h=%d bf_h=%d sf_h=%d\n"
#~ msgstr "Genomskinlighetsmask w=%d h=%d tf_h=%d bf_h=%d sf_h=%d\n"

# src/main.c:1014
#~ msgid "frame_top: w=%d im_height=%d h=%d T=%d\n"
#~ msgstr "frame_top: w=%d im_height=%d h=%d T=%d\n"

# src/main.c:1052
#~ msgid "frame_bottom: w=%d im_height=%d h=%d T=%d\n"
#~ msgstr "frame_bottom: w=%d im_height=%d h=%d T=%d\n"

# src/main.c:1123
#~ msgid "pack_side_frames mon_width=%d mon_height=%d "
#~ msgstr "pack_side_frames mon_width=%d mon_height=%d "

# src/main.c:1156
#~ msgid "y_bottom=%d h_display=%d y_gkrell=%d\n"
#~ msgstr "y_bottom=%d h_display=%d y_gkrell=%d\n"

# src/main.c:1447
#~ msgid "Overriding user window resize!\n"
#~ msgstr "Åsidosätter användarens storleksändring av fönstret!\n"

# src/main.c:1458
#~ msgid "****config_notify w=%d h=%d gk_width=%d gk_height=%d\n"
#~ msgstr "****config_notify w=%d h=%d gk_width=%d gk_height=%d\n"

# src/config.c:699
#~ msgid "Loading "
#~ msgstr "Läser in "

# src/config.c:705
#~ msgid "file image"
#~ msgstr "filbild"

# src/config.c:713
#~ msgid "xpm image"
#~ msgstr "xpm-bild"

# src/config.c:722
#~ msgid "Replacing"
#~ msgstr "Ersätter"

# src/config.c:759
#~ msgid "====>Loading monitor specific theme images.<====\n"
#~ msgstr "====>Läser in övervakarspecifika temabilder.<====\n"

# 	type = (MONITOR_ID(mon) == MON_PLUGIN) ? "plugin " : "builtin";
# 	if (mon->privat->style_type == CHART_PANEL_TYPE)
# 	{
# 	 if (GK.debug_level & DEBUG_IMAGES)
# 	  printf(_("Checking %s chart monitor: %s\n"), type, subdir);
# 
# Ja, denna trasiga meddelandekonstruktion är felrapporterad.
# src/config.c:771
#~ msgid "Checking %s chart monitor: %s\n"
#~ msgstr "Kontrollerar %s diagramövervakare: %s\n"

# Lika trasig som ovan.
# src/config.c:780
#~ msgid "Checking %s meter monitor: %s\n"
#~ msgstr "Kontrollerar %s mätarövervakare: %s\n"

# src/config.c:869
#~ msgid "Killing image from table: %s\n"
#~ msgstr "Dödar bild från tabell: %s\n"

# src/config.c:928
#~ msgid "====>Loading base level theme images.<====\n"
#~ msgstr "====>Läser in temabilder för basnivå.<====\n"

# src/config.c:941
#~ msgid "====>Loading additional default theme images.<====\n"
#~ msgstr "====>Läser in ytterligare standardtemabilder.<====\n"

#~ msgid "Writing new %s: <%s>\n"
#~ msgstr "Skriver ny %s: <%s>\n"

# if (GK.debug_level & action)
# {
# 	GK.debug_level &= ~action;
# 	new = "OFF";
# }
# else
# {
# 	GK.debug_level |= action;
# 	new = "ON";
# }
# if (action == DEBUG_IMAGES)
# 	printf(_("==> Turning _%s_ theme images debugging.\n"), new);
# if (action == DEBUG_GKRELLMRC)
# 	printf(_("==> Turning _%s_ gkrellmrc debugging.\n"), new);
# if (action == DEBUG_STYLES)
# 	printf(_("==> Turning _%s_ style debugging.\n"), new);
# 
# Ja, detta är felrapporterat
# src/gui.c:1957
#~ msgid "==> Turning _%s_ theme images debugging.\n"
#~ msgstr "==> Slår _%s_ felsökning av temabilder.\n"

# src/gui.c:1959
#~ msgid "==> Turning _%s_ gkrellmrc debugging.\n"
#~ msgstr "==> Slår _%s_ felsökning av gkrellmrc.\n"

# src/gui.c:1961
#~ msgid "==> Turning _%s_ style debugging.\n"
#~ msgstr "==> Slår _%s_ stilfelsökning.\n"

# static gchar  *weekday_char[] =
# 	{ N_("S"), N_("M"), N_("T"), N_("W"), N_("T"), N_("F"), N_("S") };
# 
# Ja, detta är felrapporterat
# src/inet.c:869
#~ msgid "S"
#~ msgstr "S"

# src/inet.c:869
#~ msgid "M"
#~ msgstr "M"

# src/inet.c:869
#~ msgid "T"
#~ msgstr "T"

# src/inet.c:869
#~ msgid "W"
#~ msgstr "O"

# src/inet.c:869
#~ msgid "F"
#~ msgstr "F"

#~ msgid "\\w88\\a$p\\f procs\\n\\e$u\\f users"
#~ msgstr "\\w88\\a$p\\f processer\\n\\e$u\\f användare"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.