printconf på nytt

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-08-27 21:26:43

Christian Rose writes:
>   #: ../util/printconf_tui.py:1198
> N msgid "Translate \\n->\\r\\n"
> N msgstr "Översätt \\n =>\\r\\n"

Hade du någon speciell tanke med att lägga till ett blanktecken före
och ändra utseendet på pilen?  Eller tyckte du bara det var vackrare?
Jag tycker det borde vara lika många blanktecken före som efter pilen.

>   #: ../util/printconf_tui.py:1773
> N msgid "US Letter PostScript Test Page"
> N msgstr "PostScript-testsida i US Letter-format"

>   #: ../util/printconf_tui.py:1775
> N msgid "A4 PostScript Test Page"
> N msgstr "Skriv ut PostScript-testsida i A4-format"

Det där "skriv ut" som du lagt till i det andra meddelandet men inte
det första, skall det verkligen vara med?

> N msgid ""
> N "You must select a printer queue\n"
> N " to make the default."
> N msgstr ""
> N "Du måste välja en skrivarkö för\n"
> N " att göra den till standardvalet."

Eller kanske "Du måste välja att göra en skrivarkö till standardval."

Det beror lite på sammanhanget.

> N msgid ""
> N "Configure the server and queue of your remote lpd server. If no queue is "
> N "specified, you will use the default queue on the remote server. Select "
> N "strict RFC1179 compliance if you are having problems connecting to an older "
> N "lpd server."
> N msgstr ""
> N "Konfigurera servern och kön till din fjärr-lpd-server. Om ingen kö är "
> N "angiven kommer du att använda standardkön på fjärrservern. Välj strikt "
> N "RFC1179-kompabilitet om du har problem med en äldre lpd-server."

"Om ingen kö anges kommer ..." blir nog bättre.

>   #: ../gui/printconf-gui.glade.str:113
> N msgid ", and "
> N msgstr ", och "

Detta är förmodligen och:et före sista fallet i en uppräkning.  Och då
skall man ju inte ha komma på svenska.  (Fast lurig var den! :-)

> N msgid ""
> N "On the following screens, you will be asked to provide\n"
> N "information for adding a new print queue.\n"
> N "\n"
> N "Nothing will be done to your settings untill you hit "
> N msgstr ""
> N "På följande skärmar kommer du att efterfrågas information\n"
> N "för att lägga till en ny utskriftskö.\n"
> N "\n"
> N "Ingetnting kommer att utföras förrän du trycker "

efterfrågas -> frågas om

> N "Translate \n"
> N " => \r\n"
>   msgstr ""
> N "Översätt \n"
> N " => \r\n"

Kan det där verkligen vara rätt?  Både orginal och kopia alltså.
Borde det inte vara \\n och \\r, så att man ser \n och \r?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.