specspo

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-08-20 22:52:12

Jag har under en längre tid suttit och översatt alla beskrivningar av
paketen i Red Hat.  Christian har hjälpt till en del också.  Nu har
jag kommit igenom, och det är dags för den som vill att granska
resultatet.

Ett par saker kan vara värda att nämna.

Till att börja med är det som sagt gjort under ganska lång tid.  Det
kan alltså finnas saker bland de tidigare översättningarna som jag
översatt på ett sätt, men som vi senare diskuterat på listan och
kommit fram till att vi skall översätta på ett annat sätt.  Hittar ni
sådant skall ni naturligtvis säga till, men jag tänkte det kan vara
värt att nämna ifall ni undrar.

Filen är rätt stor, 1,1 MB, så jag tyckte det hade varit lite väl
mycket av "spam" att skicka ut den till alla.  Så därför har jag gjort
ett undantag från rutinen som jag annars förespråkar, och istället
placerat filen så att de som vill kan hämta den på
    ftp://ftp.carmen.se/pub/gnu-sv/specspo.po

Som jag nämnde är den rätt stor.  Om du tänker ta en titt, men inte
känner dig övertygad om att du kommer läsa igenom hela, får du gärna
börja på en slumpvis plats istället för från början.  (Jag misstänker
att inte så många kommer orka igenom alltihop.  På detta sättet ökar
chansen att fler meddelanden granskas av åtminstone någon.)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.