Re: Start Here

From: Bo Rosén (bo.rosen_at_home.se)
Date: 2001-08-17 22:27:14

Den 17 Aug 2001 21:57:17 +0200 skrev Christian Rose:
> Richard Hult wrote:

> > "Börja här" tycker jag känns som mer naturligt språk, jämför:


Håller med.


Bosse


-- 
Bo Rosen (bo.rosen@home.se)
GPG/PGP Public Key at http://www.lodge.f2s.com/bo-rosen.key
--

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.