Re: anaconda (hela filen)

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-08-15 18:54:33

Mattias Dahlberg wrote:
> Jag ska spendera lite mer tid med anaconda senare, men som hastigast såg jag
> att "Linux" skrivits med liten begynnelsebokstav på några ställen.

Tack, jag ändrar!
Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/redhat/anaconda.sv.po


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.