Re: serviceconf

From: Martin Sj|gren (md9ms_at_mdstud.chalmers.se)
Date: 2001-08-15 07:54:54

On Wed, Aug 15, 2001 at 01:59:39AM +0200, Christian Rose wrote:
> 
> #: serviceconf.gladestrings:17 serviceconf.gladestrings:39
> msgid "Save the changes you have made"
> msgstr "Spara de ändringar som du har gjort"

Jag skulle stryka "som" i den här meningen.

> #: serviceconf.gladestrings:20
> msgid "_Revert To Last Save"
> msgstr "_Återgå till senast sparade"
> 
> #: serviceconf.gladestrings:22
> msgid "_Actions"
> msgstr "_Åtgärder"

Här är Å understruket i båda översättningarna men i originalen är de
olika. Jag antar att du har kollat så det inte är ett problem?

> #: serviceconf.gladestrings:29
> msgid "Select the runlevel you would like to edit"
> msgstr "Välj den körnivå som du vill redigera"

"som" igen.

> #: ../servicemethods.py:261
> msgid ""
> "\n"
> "\n"
> "You must enable xinetd to use this service."
> msgstr ""
> "\n"
> "\n"
> "Du måste aktivera xinetd för att kunna använda denna tjänst."

"Den här tjänsten" kanske?

> #: ../serviceconf.py:312
> msgid ""
> "This software may be freely redistributed under the terms of the GPL.\n"
> "\n"
> "Please report all bugs you find at the Red Hat bug tracking system:\n"
> "http://bugzilla.redhat.com"
> msgstr ""
> "Denna programvara kan distribueras fritt under de villkor som finns i GPL.\n"
> "\n"
> "Rapportera alla fel du hittar i Red Hats felrapporteringssystem:\n"
> "http://bugzilla.redhat.com"

Dito, "den här programvaran" kanske? Jag vet inte, hmm.

> #: ../servicemethods.py:313
> msgid "xinetd must be enabled for %s to run"
> msgstr "xinetd måste vara aktiverat för att %s ska kunna köra"

Eller kanske "köras" beroende på kontext?

> #: ../servicemethods.py:307
> msgid "xinetd failed to reload for"
> msgstr "xinetd misslyckades att starta om för"

Jag antar att det kommer ett långt fint felmeddelande? Kanske sluta med
"för att" istället?


Martin

-- 
Martin Sjögren
 md9ms@mdstud.chalmers.se    ICQ : 41245059
 Phone: +46 (0)31 405242    Cell: +46 (0)739 169191
 GPG key: http://www.mdstud.chalmers.se/~md9ms/gpg.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.