wget-översättning

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2001-08-09 17:40:44

Såg just:

"Proxy begäran skickad, väntar på svar... 200 OK"
 ^^^^^^^^^^^^^
i wget 1.6. Är den särskrivningen fixad i senare översättningar?

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.