Sv: Re: Att bita i.

From: Mattias Newzella (newzella_at_swipnet.se)
Date: 2001-08-09 11:39:33

> 
> Från: "Mattias Dahlberg" <voz@home.se>
> Datum: 2001/08/09 Thu AM 11:14:48 CEST
> Till: <sv@li.org>
> Ämne: Re: Att bita i.
> 
> > "Feedback" känns också otydligt, är inte "startindikator" vad det
> > faktiskt är?
> 
> Fem poäng till Peter Karlsson. Mycket bra. Jag kanske ska ta mig friheten
> att kalla det "programstartsindikator", en aning långt men tydligare än så
> kan det väl knappast bli.
> 
> MVH
> Mattias
> 

Hej!
Nu har jag snabbt kollat igenom och jämfört Mandrakes och KDE:s desktop.po-fil. Detta är resultatet:

#. Menu tree branch (found in abisuite/menu/abisuite)
msgid "Office"
msgstr "Kontorsarbete"

Översatt(!) med "Office" i KDE:s desktop.po

#. Menu description for kdbg/menu/kdbg
msgid "A Graphical Debugger Interface"
msgstr "Ett grafiskt debugger-gränssnitt"

"Debugger" är översatt med "Avslusare" rakt över hela filen.

#. Menu entry for kdeadmin/menu/kdeadmin-klinuz
msgid "Linux Kernel Configurator"
msgstr "Kernel-anpassare"

Översatt med "Anpassning av Linux-kärnan"

#. Menu description for kdeadmin/menu/kdeadmin-klinuz
msgid "KDE Frontend for the Linux kernel configuration"
msgstr "Ett KDE-gränssnitt för anpassning av Linux kernel"

Översatt med "En KDE-framsida för anpassning av Linux-kärnan"

#. Menu description for kdeadmin/menu/kdeadmin-kpackage
msgid "kpackage RPM and DEB manager"
msgstr "kpackage RPM- och DEB-hanterare"

Översatt med "Hanterar RPM- och DEB-paket"

#. Menu entry for kdeadmin/menu/kdeadmin-ksysctrl
msgid "KDE System Control"
msgstr "KDE System Control"

Översatt med "KDE Systeminställningar"

#. Menu entry for kdeadmin/menu/kdeadmin-ksysv
msgid "SysV-Init Editor"
msgstr "SysV-Init-editor"

Översatt med "Sysv-starteditor"

#. Menu entry for kdeadmin/menu/kdeadmin-kwuftpd
msgid "FTPD Editor"
msgstr "FTPD Editor"

Översatt med "FTPD-editor"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-arts
msgid "Sound Server Configuration"
msgstr "Anpassning av ljudserver"

Översatt med "Anpassning av ljudservern"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-background
msgid "Background settings"
msgstr "Inställning av bakgrunden"

Översatt med "Inställningar för bakgrunden"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-basedir
msgid "Personalization"
msgstr "Personalisering"

Översatt med "Personligt"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-basedir
msgid "PowerControl"
msgstr "PowerControl"

Översatt med Strömförsörjning

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-bell
msgid "System Bell Configuration"
msgstr "Anpassning av systemljud"

Översatt med "Anpassning av systemets summer"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-colors
msgid "Color settings"
msgstr "Färginställningar"

Översatt med "Anpassning av färger"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-cookies
msgid "Cookies"
msgstr "Cookies"

Översatt med "Kakor"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-cookies
msgid "You can configure your Cookie configuration here"
msgstr "Här kan du ändra dina cookies-inställningar"

Översatt med "Här kan du ändra dina kakinställningar"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-crypto
msgid "Crypto"
msgstr "Crypto"

Översatt med "Krypto"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-crypto
msgid "Configure SSL, manage certificates, and other cryptography settings"
msgstr "Konfigurera SSL, hantera certifikat, samt andra kryptoinställningar"

Översatt med "Anpassa SSL, hantera certifikat, samt andra kryptografiska inställningar"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-devices
msgid "Attached devices information"
msgstr "Information om inkopplade enheter"

Översatt med "Information om anslutna enheter"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-ebrowsing
msgid "You can configure Enhanced Browsing here"
msgstr "Här kan du anpassa utökad surfning"

Översatt med "Här kan du anpassa utökad webbläsning"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-filetypes
msgid "File Associations"
msgstr "Filassociationer"

Översatt med "Filbindningar"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-filetypes
msgid "File Associations Configuration"
msgstr "Anpassning av filassocinationer"

Översatt med "Anpassning av filbindningar"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-htmlsearch
msgid "Index generation"
msgstr "Skapa index"

Översatt med "Indexskapare"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-ioslaveinfo
msgid "Information about the available protocols"
msgstr "Information om tillgängliga protokoll"

Översatt med "Information om de tillgängliga protokollen"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-kate
msgid "Kate - get an edge in editing"
msgstr "Kate - editera till det yttersta"

Översatt med "Kate - skaffa dig ett försprång i redigering"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-KBlob
msgid "Blob"
msgstr "Blob"

Översatt med "Färgfläck"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-kcmcss
msgid "Stylesheets"
msgstr "Stylesheets"

Översatt med "Stilmallar"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-kcmcss
msgid "Configure the stylesheets used to render HTML"
msgstr "Anpassa de stylesheets som används vid HTML-läsning"

Översatt med "Anpassa stilmallarna som används vid HTML-visning"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-kcmkonsole
msgid "Konsole"
msgstr "Konsole"

Översatt med "Konsollen"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-kcmkonsole
msgid "Konsole configuration module"
msgstr "Konsol-anpassning"

Översatt med "Inställningsmodul för konsollen"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-kcmlaunch
msgid "Launch Feedback"
msgstr "Startfeedback"

Översatt med "Gensvar vid start"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-kcmlaunch
msgid "Choose application-launch feedback style"
msgstr "Välj feedbackstil vid programstart"

Översatt med "Väljer typ av gensvar vid programstart"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-kcmnotify
msgid "System Notifications"
msgstr "Systemunderrättningar"

Översatt med "Systemunderrättelser"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-kcmnotify
msgid "System Notification Configuration"
msgstr "Anpassning av systemunderrättningar"

Översatt med "Anpassning av systemunderrättelser"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-kcmsmserver
msgid "Session Manager"
msgstr "Sessionhanterare"

Översatt med "Sessionhanteraren"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-kcmsmserver
msgid "You can configure the session manager here"
msgstr "Du kan anpassa sessionhanteraren här"

Översatt med "Här kan du anpassa sessionshanteraren"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-kcmusb
msgid "View the USB devices attached to this computer"
msgstr "Lista USB-enheter kopplade till denna dator"

Översatt med "Visa USB-enheter anslutna till den här datorn"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-kcontrol
msgid "Control Center"
msgstr "Kontrollcenter"

Översatt med "Inställningscentralen"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-kcontrol
msgid "A central place to configure your desktop environment"
msgstr "En central plats för att konfigurera din skrivbordsmiljö"

Översatt med "En central plats för att anpassa din skrivbordsmiljö"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-kdm
msgid "Login Manager"
msgstr "Inloggningshanterare"

Översatt med "Inloggningshanteraren"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-kdm
msgid "All KDM settings"
msgstr "Alla KDM-inställningarna"

Översatt med "Alla KDM-inställningar"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-keditbookmarks
msgid "Bookmarks Editor"
msgstr "Bokmärkeseditor"

Översatt med "Editor för bokmärken"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-keditbookmarks
msgid "Edit your Konqueror Bookmarks"
msgstr "Editera din Konqueror-bokmärken"

Översatt med "Redigera dina bokmärken i Konqueror"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-keyboard
msgid "Keyboard settings"
msgstr "Tangentbordsinställningar"

Översatt med "Inställningar för tangentbordet"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-keys
msgid "Key Bindings"
msgstr "Kortkommandon"

Översatt med "Tangentbindningar"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-klegacyimport
msgid "Legacy theme importer"
msgstr "Tema-importerare"

Översatt med "Importera gamla teman"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-kmenuedit
msgid "The KDE Menu Editor"
msgstr "KDE-menyeditor"

Översatt med "KDE:s menyeditor"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-konqbrowser
msgid "Konqueror Web Browser"
msgstr "Konqueror webbläsare"

Översatt med "Webbläsaren Konqueror"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-konqhtml
msgid "Configure the look and feel of the Internet Browser called Konqueror"
msgstr "Här kan du ställa in Konqueror's utseende och känsla"

Översatt med "Här kan du ställa in webbläsaren Konquerors utseende och känsla"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-konquerorsu
msgid "File manager with root privileges"
msgstr "Filhanterare med administratörsrättigheter"

Översatt med "Filhanterare med administratörsbehörighet"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-konsolesu
msgid "Terminal window with root privileges"
msgstr "Terminalfönster med administratörsrättigheter"

Översatt med "Terminalfönster med administratörsbehörighet"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-kpager
msgid "Desktop Pager"
msgstr "Desktop Pager"

Översatt med "Skrivbordsväxlare"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-kpager
msgid "A desktop applet"
msgstr "En skrivbords-applet"

Översatt med "Ett skrivbordsminiprogram"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-kpersonalizer
msgid "Desktop Settings Wizard"
msgstr "Skrivbordsguide"

Översatt med "Guide för skrivbordsinställningar"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-ksysguard
msgid "KDE System Guard"
msgstr "KDE System Guard"

Översatt med "KDE Systemövervakare"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-netpref
msgid "Configure generic network preferences such timeout values"
msgstr "Anpassa allmänna nätverksinställningar såsom timeout-värden"

Översatt med "Anpassa allmänna nätverksinställningar såsom tidsgränser"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-passwords
msgid "Password settings"
msgstr "Lösenordsinställningar"

Övresatt med "Anpassning av lösenord"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebaseprintmgr
msgid "Printing Manager"
msgstr "Utskriftshanterare"

Översatt med "Skrivarhanterare"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-proxy
msgid "Configure any proxy servers you must use (usually needed if you are
behind a firewall)"
msgstr "Konfigurera alla proxy-servrar du måste använda (oftast nödvändigt
om du är bakom en brandvägg"

Översatt med "Ställer in alla proxyservrar som du måste använda (oftast nödvändigt om du befinner dig bakom en brandvägg"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-smb
msgid "Windows Shares"
msgstr "Windows-utdelningar"

Översatt med "Delade Windowskataloger"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-smbstatus
msgid "Samba status monitor"
msgstr "Samba statusövervakare"

Översatt med "Övervakar Samba-status"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-useragent
msgid "User Agent"
msgstr "User Agent"

Översatt med "Användaragent"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-useragent
msgid "You can control what your Browser's \"User Agent\" is reported as
here"
msgstr "Här kan du kan anpassa vilken \"User Agent\" din webbläsare
raporterar."

Översatt med "Här kan du ändra dina användaragentinställningar"

#. Menu entry for kdebase-nsplugins/menu/kdebase-nsplugin
msgid "Netscape Plugins"
msgstr "Netscape Plugins"

Översatt med "Insticksprogram för Netscape"

. Menu entry for kdegraphics/menu/kdegraphics-kpaint
msgid "Paint"
msgstr "Paint"

Översatt med "Måla"

#. Menu description for kdegraphics/menu/kdegraphics-ksnapshot
msgid "An applet for taking snapshots of the desktop"
msgstr "En applet för att ta skärmbilder av skrivbordet"

Översatt med "Ett program för att spara bilder av bildskärmen"

#. Menu entry for kdemultimedia/menu/kdemultimedia-artsbuilder
msgid "Arts Builder"
msgstr "Arts Builder"

Översatt med "Arts-byggare"

#. Menu entry for kdemultimedia/menu/kdemultimedia-artscontrol
msgid "aRts control"
msgstr "aRts control"

Översatt med "Inställningsmodul för aRts"

#. Menu description for kdemultimedia/menu/kdemultimedia-artscontrol
msgid "Soundserver control tool"
msgstr "Ljudserverhantering"

Översatt med "Inställningsmodul för ljudserver"

#. Menu description for kdenetwork/menu/kdenetwork-kit
msgid "AOL Instant Messenger Client"
msgstr "AOL Instant Messenger Client"

Översatt med "AOL Instant Messenger-klient"

#. Menu entry for kdenetwork/menu/kdenetwork-knewsticker
msgid "News Ticker"
msgstr "News Ticker"

Översatt med "Nyhetsövervakare"

#. Menu entry for kdenetwork/menu/kdenetwork-kppp
msgid "Internet Dialer"
msgstr "Internet-uppringare"

Översatt med "Anslut till Internet"

#. Menu entry for kdepim/menu/kdepim-korganizer
msgid "Organizer"
msgstr "Organizer"

Översatt med "Filofax"

#. Menu entry for kdetoys/menu/kdetoys-kmoon
msgid "MoonPhase"
msgstr "MoonPhase"

Översatt med "Månfaser"

#. Menu entry for kdetoys/menu/kdetoys-kodo
msgid "Mouspedometa"
msgstr "Mouspedometa"

Översatt med "Musometer"

#. Menu entry for kdetoys/menu/kdetoys-kteatime
msgid "The Tea Cooker"
msgstr "The Tea Cooker"

Översatt med "Tekokaren"

#. Menu entry for kdetoys/menu/kdetoys-kworldclock
msgid "World Clock"
msgstr "World Clock"

Översatt med "Världsklocka"

#. Menu description for kdeutils/menu/kdeutils-ark
msgid "Archive Handling Tool"
msgstr "Verktyg för hantering av arkiv"

Översatt med "Verktyg för att hantera filarkiv"

#. Menu entry for kdeutils/menu/kdeutils-karm
msgid "Personal Time Tracker"
msgstr "Personal Time Tracker"

Översatt med "Personlig tidmätare"

Name=KJots
Översatt med "Anteckningsblock"

#. Menu description for kdeutils/menu/kdeutils-kjots
msgid "Note taker"
msgstr "Antecknare"

Översatt med "Ger dig flera elektroniska anteckningsblock"

#. Menu entry for kdeutils/menu/kdeutils-klpq
msgid "Print Job Administration"
msgstr "Utskriftsadministration"

Översatt med "Administrera utskriftskön"

##. Menu entry for kdeutils/menu/kdeutils-klprfax
msgid "K Send a Fax"
msgstr "K skicka fax"

Översatt med "Skicka ett fax"

#. Menu entry for kdeutils/menu/kdeutils-kwikdisk
msgid "KwikDisk"
msgstr "KwikDisk"

Översatt med "Snabbdisk"

#. Menu description for kdeutils/menu/kdeutils-kwikdisk
msgid "Docks and allows easy mounts/umounts from the panel"
msgstr "Panelprogram som gör det enkelt att montera och avmontera"

Översatt med "Lägger till i panelen och tillåter enkel montering/avmontering"

#. Menu entry for kdeutils/menu/kdeutils-power
msgid "Laptop Power Control"
msgstr "Laptop Power Control"

Översatt med "Strömförsörjning för bärbara datorer"

#. Menu entry for koffice/menu/koffice-kchart
msgid "KChart"
msgstr "KChart"

Översatt med "Diagram"

#. Menu entry for koffice/menu/koffice-kformula
msgid "KFormula"
msgstr "KFormula"

Översatt med "Formel"

#. Menu entry for koffice/menu/koffice-koshell
msgid "KOffice Workspace"
msgstr "KOffice Workspace"

Översatt med "Koffice arbetsyta"

#. Menu description for koffice/menu/koffice-kpresenter
msgid "Slide Presentations"
msgstr "Bildspel"

Översatt med "Stordiabilds-presentationer"

#. Menu description for koffice/menu/koffice-krayon
msgid "KOffice image manipulation application."
msgstr "KOffice bildhanteringsprogram"

Översatt med "Bildmanipuleringsprogram för Koffice"

//Mattias N

-------------------------------------------------
WebMail från Tele2 http://www.tele2.se
-------------------------------------------------

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.