Re: Att bita i.

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2001-08-09 10:51:29

Mattias Dahlberg:

> Eftersom "feedback" är ett engelskt låneord som finns i det svenska
> språket kom jag inte på någonting bättre än "startfeedback", även om
> det kanske inte är så tydligt. Men "återkoppling" gör det nog ännu
> mera otydligt.

"Feedback" känns också otydligt, är inte "startindikator" vad det
faktiskt är?

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.