Re: redhat-config-users

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-08-07 00:13:44

Göran Uddeborg wrote:
> > #: ../src/redhat-config-users.gladestrings:100
> > msgid "Primary Group"
> > msgstr "Primär grupp"
> 
> Det är inte fel, men det vore kanske enklare med "huvudgrupp" på
> svenska.

Ändrat. Tack! Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/redhat/redhat-config-users/sv.po


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.