Ordet "bitmap"

From: Peter Karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2001-08-05 22:26:02

Angående diskussionen för en tid sedan om hur man bäst översätter "bitmap",
så noterade jag att norsk Windows 98 (som jag fick på datorn jag köpte
begagnad och ännu inte installerat om) skriver "punktgrafikbild" (modulo
stavning).

-- 
\\//
peter - peter@softwolves.pp.se

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.