kudzu igen

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-08-05 17:33:25

>   #: ../hwconf.c:1468
> N msgid "tape drive"
> N msgstr "bandenhet"
> N 
>   #: ../hwconf.c:1470
> N msgid "floppy drive"
> N msgstr "diskettstation"

Jag brukar säga "bandstation" analogt med "diskettstation".  Annars
inga kommentarer.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.