ny version av gnupg

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-07-30 22:12:07

> +# syftar på ett användargränsnitt i ett separat program, till exempel gpa
> #. { oInteractive, "interactive", 0, N_("prompt before overwriting") },
> #: g10/g10.c:292
> msgid "use the gpg-agent"
> -msgstr ""
> +msgstr "använd pgp-agenten"

De säger gpg-agent, du pgp-agent.

> #: g10/import.c:208
> -#, fuzzy, c-format
> +#, c-format
> msgid "   skipped new keys: %lu\n"
> -msgstr "         nya undernycklar: %lu\n"
> +msgstr "     överhoppade nya nycklar: %lu\n"

Du indenterar mycket mer än orginalet. Är det meningen? Jag gissar
att kolonen skall linjer med några andra meddelanden, men jag har inte
hämtat hela filen för att kolla. Så jag frågar om du tänkt på saken
istället.

> #: g10/keyedit.c:607
> -#, fuzzy
> msgid "showpref"
> -msgstr "pref"
> +msgstr "showpref"

Inte direkt uppenbar översättning. När får man det här meddelandet,
och lite mer precis vad betyder det?

> #: g10/passphrase.c:344
> -#, fuzzy
> msgid "Enter passphrase\n"
> -msgstr "Ange lösenordsfras: "
> +msgstr "Ange lösenordsfras\n"

"Lösenordsfras"? Blir inte det lite tårta på tårta? Vad sägs om bara
"lösenfras"?


> #: g10/passphrase.c:346
> -#, fuzzy
> msgid "Repeat passphrase\n"
> -msgstr "Repetera lösenordsfrasen: "
> +msgstr "Repetera lösenordsfrasen\n"

Motsvarande.

> #: g10/passphrase.c:384
> msgid "passphrase too long\n"
> -msgstr ""
> +msgstr "lösenordsfrasen är för lång\n"

Igen.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.