gnome-control-center

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-07-26 15:34:58

> #: archiver/main.c:87
> msgid "Add a new location to the archive"
> msgstr "Lägg till en ny plats till arkivet"

Eller "i arkivet". Jag är inte riktigt säker på vad som händer här.
Är platsen något som finns utanför, och som finns lagrat (data om) i
arkivet, eller är det en plats som enbart finns i arkivet, och används
för att hitta i det? I det senare fallet tycker jag "i arkivet" är
bättre, annars är det bättre som du skrev.

> msgid "Add a given backend to the given location"
> msgstr "Lägg till en angiven backend till den angivna platsen"

backend? Bör vi inte översätta det? Jag vet att jag själv skrivit
"baksida" någon gång, och antagligen även mer direktöversatt
"bakända". Man kan diskutera vad som är bra, men "backend" känns inte
så väldigt lyckat tycker jag.

> #: archiver/main.c:112
> msgid "Store only those settings set in the previous config"
> msgstr ""
> "Lagra endast de inställningar som är angivna i den föregående konfigurationen"

Är de "angivna"? Är de inte bara "inställda" eller "gjorda"?

 "Lagra endast de inställningar som gjorts i den föregående konfigurationen"

> #: archiver/main.c:144
> msgid "Full containment"
> msgstr "Fullständig uppdämning"

Vad är det? "Inneslutning" är ett annat tänkbart ord, men det beror
på vad det betyder.

> #: archiver/main.c:317
> msgid "Options for storing data"
> msgstr "Flaggor för lagrande av data"

Kortare alternativ: "Flaggor för datalagring"

> "Does this web browser support the netscape remote control protocol? If in "
> "Förstår denna webbläsare Netscape-fjärrstyrningsprotokollet? Om du är "

"Netscapes fjärrstyrningsprotokoll" blir inte fullt så långt ord.

> #: capplets/keyboard/keyboard-properties.glade.h:14
> #: capplets/mouse/mouse-properties.glade.h:10
> msgid "Slow"
> msgstr "Långsamt"

Om det är repetitionen det handlar om, så blir det väl "långsam" utan
"t".

> #: capplets/keyboard/keyboard-properties.glade.h:16
> msgid "Very fast"
> msgstr "Mycket snabbt"
> 
> #: capplets/keyboard/keyboard-properties.glade.h:17
> msgid "Very long"
> msgstr "Mycket långsamt"

Motsvarande.

> "Cannot find the data to configure this screensaver. Please edit the command "
> "line below."
> msgstr ""
> "Kan inte hitta informationen som krävs för att konfigurera den här "
> "skärmsläckaren. Var vänlig och ändra kommandot nedan."

Det svenska verkar lite mer kräva att man faktiskt ändrar, medan det
engelska lite mer oklart tillåter eller förväntar att man ändrar. Jag
antar att det inte är något tvång, utan bara en möjlighet. Kanske en
mer direkt översättning "Var vänlig redigera kommandoraden nedan."
undviker att det blir fel.

> msgid "Any"
> msgstr "Vilken som"

Möjligen är jag gammaldags, men jag tycker "vilken som" är lite
talspråk/slappt språk. Själv skulle jag skrivit ut "vilken som helst"
i skrift.

> #: capplets/screensaver/screensavers/ant.xml.h:1
> msgid "Four Sided cells"
> msgstr "Fyrsidade celler"

"fyrsidiga" säger man väl?

> #: capplets/screensaver/screensavers/ant.xml.h:4
> msgid "Nine Sided cells"
> msgstr "Niosidade celler"

Motsvarande. Det finns fler, men jag upprepar inte.

> #: capplets/screensaver/screensavers/attraction.xml.h:4
> msgid "Length of Trail"
> msgstr "Svanslängd"

"Svans" heter väl "tail"? "Trail" är väl "spår".

> #: capplets/screensaver/screensavers/bubbles.xml.h:3
> msgid "Don't hide bubbles when they pop."
> msgstr "Göm inte bubblor när de bubblar upp."

"pop" betyder nog snarare "spricker". Jag antar det är typ
såpbubblor.

> #: capplets/screensaver/screensavers/drift.xml.h:6
> msgid "Use lissajous figures to get points."
> msgstr "Använd lissajous-figurer för att ta poäng."

Jag misstänker att de menar "få punkter" inte "ta poäng".

> msgid "Time finished product is shown."
> msgstr "Avslutningstidsprodukten visas."

Jag vet inte vad det är, men jag skulle gissat att "slutresultatet
visas" är en korrekt översättning, som i så fall är enklare.

> #: capplets/screensaver/screensavers/fadeplot.xml.h:2
> msgid "Number"
> msgstr "Tal"

Inte "antal"? Det är det i de flesta andra fall i den här filen.

> #: capplets/screensaver/screensavers/grav.xml.h:4
> msgid "Objects should leave trails behind them."
> msgstr "Objekt ska lämna spår efter dem."

"... efter sig."

> #: capplets/screensaver/screensavers/grav.xml.h:5
> msgid "Orbit should decay."
> msgstr "Orbit ska avtyna."

"Omloppsbana ...".

> #: control-center/gnomecc.glade.h:9
> msgid "Put control panels in the control center's window"
> msgstr "Visa kontrollpaneler i Kontrollpanelens huvudfönster"

Behöver du versalt "k"?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.