gwvedit

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-07-20 23:57:06

> #: src/callbacks.c:182
> msgid "Enter name for duplicate service:"
> msgstr "Ange namn på duplicerad jänst:"
                 ^ t

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.