Re: Webmail?

From: Martin Sj|gren (md9ms_at_mdstud.chalmers.se)
Date: 2001-07-19 07:53:39

On Thu, Jul 19, 2001 at 07:20:54AM +0200, peter karlsson wrote:
> Christian Rose:
> 
> > Någon som har bra förslag på översättning av "webmail"?
> 
> Tja, duger inte "webbpost" eller "vävpost"?

Webbpost tycker jag är helt okej, vävpost låter lite tillkrystat.

Martin

-- 
Martin Sjögren
  md9ms@mdstud.chalmers.se       ICQ : 41245059
  Phone: +46 (0)31 405242        Cell: +46 (0)739 169191
  GPG key: http://www.mdstud.chalmers.se/~md9ms/gpg.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.