Re: gimp-freetype

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-07-09 22:02:58

Göran Uddeborg wrote:
> > #: src/interface.c:977
> > msgid "Create Bezier Outline"
> > msgstr "Skapa bezierram"
> 
> Är inte "outline" snarare "kontur"?

Hmm, jag vet inte, jag ser inte någon stor skillnad. Tycker du jag ska
ändra?


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.