Re: evolution igen

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-07-06 22:11:16

On Fri, 6 Jul 2001, Göran Uddeborg wrote:
> >   #: addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:706
> > N msgid "Business Phone"
> > N msgstr "Företagstelefon"
>
> Man säger nog oftare "Arbetstelefon" (telefon till arbetet).

Okej, ändrar till "arbetstelefon".


> >   #: addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:708
> > N msgid "Company Phone"
> > N msgstr "Företagets telefon"
>
> Och då blir det dessutom tydligare skillnad till den här.

Ja.


> >   #: calendar/gui/dialogs/event-editor.c:141
> > N msgid "Reminder"
> > N msgstr "Påminnare"
>
> Påminnelse.  "Påminnare" skulle bli "reminderer".

Hoppsan. Tack.


> >   #: calendar/gui/dialogs/recurrence-page.glade.h:19
> > N msgid "week(s)"
> > N msgstr "vecka"
>
> Eller "veckor".  Svårt att kombinera.

Ändrar till "veckor".


> >   #: my-evolution/metar.c:99
> > N msgid "Shallow drizzle"
> > N msgstr "Tunt duggregn"
>
> Vad är det tro?

Fråga inte mig...


> > N msgid "Shallow snow"
> > N msgstr "Tunnt med snö"
>
> "Tunt"

Okej. Ändrar på alla ställen där det står "tunnt". Tack.
Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/gnome/evolution.sv.po
Du ska ha tack.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.