Re: Språklista

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-07-01 20:33:51

peter karlsson writes:
> Finns nu på http://www.softwolves.pp.se/misc/spraklista.html

Bra!  Jag har uppdaterat hemsidan, och installerar den inom kort.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.