Språklista

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-06-30 21:59:54

> Här är förresten språklistan jag jobbade på förut (ISO-kod och namn,
> inom parentes är gamla koder som inte längre är i bruk):

Den kan ju vara bra att ha med i min hemsida.  Har du den på nätet
någonstans så att jag skall länka till den?  Eller skall jag kopiera
in den istället?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.