Re: Namn på spel?

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-06-30 00:10:09

Johan Dahlin wrote:
> > "Clock"
> Klockan
> > "Elevator"
> Hissen
> > "Fortunes"
> Idioten
> > "Klondike"
> Klondike (som i windows)
> > "Thirteen"
> Trettonpyramiden

Tackar!


Göran Uddeborg wrote:
> Det jag hittade var
> 
> > "Beleaguered castle"
> 
> Liknar, men är ej identisk med, en som heter "Napoleonpatiensen".

"Napoleonpatiens" får väl duga då.


> > "Canfield"
> 
> Två olika namn (i två olika böcker): "Canfields Saloon" och "Varvet runt".

"Varvet runt" låter bra. Den kör jag på.


> > "Fortunes"
> 
> Idioten

Ok


> > "Klondike"
> 
> Klondyke

Ok


> > "Scorpion"
> 
> Skorpionen

Okidok


> > "Spider"
> 
> Spindeln

Jupp


> Dessutom har jag i 1.2.0 en patiens "Freecell".  Den finns inte med i
> din lista.  Har den plockats bort, eller glömde du det?  Den heter i
> så fall "Napoleon på S:t Helena" på svenska.

Den får heta så då.

Du ska ha många tack!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.