Re: Namn på spel?

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-06-29 22:02:28

Christian Rose writes:
> Den heter "Kungen".
> 
> Göran Uddeborg wrote:
> > Den heter i så fall "Napoleon på S:t Helena" på svenska.
> 
> Jasså?

Som sagt: Patienser har många namn.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.