Re: New PO file for `lynx-2.8.4.pre2'

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-06-25 16:31:46

> Hmm, går det att dressera den där saken att skicka det direkt till mig som
> översättare?

Du menar den nya po-filen?  Ja det går.  Sist jag kollade var dock
själva "dressyren" manuell.  D.v.s. det krävdes ett manuellt ingrepp i
registret hos TP.  Det har talats om att automatisera inställningen så
att man kan göra den själv, men vad jag vet har det inte hänt ännu.
Skicka ett brev till translation@iro.umontreal.ca och be att du får
po-filerna automatiskt i framtiden.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.