hello igen

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-06-24 22:06:24

>   #. --option
>   #: src/getopt.c:768
>   #, c-format
>   msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
> G msgstr "%s: okänd flagga \"--%s\"\n"
> N msgstr "%s: flaggan \"--%s\" är okänd\n"
>   
>   #. +option or -option
>   #: src/getopt.c:772
>   #, c-format
>   msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
> G msgstr "%s: okänd flagga \"%c%s\"\n"
> N msgstr "%s: flaggan \"%c%s\" är okänd\n"

Det kanske inte är hela världen i ett program som "hello".  Men
allmänt tycker jag det är bra att ha de viktiga bitarna antingen i
början eller slutet som de har på engelska i de här fallen.

Så den här ändringen tycker jag var till det sämre.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.