Re: VICE 1.7

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-06-24 11:23:58

On Sun, 24 Jun 2001, peter karlsson wrote:
> > Kanske "de nuvarande inställningarna"?
>
> Tja. Smaksak, egentligen. "Nuvarande inställningar" är mer kompakt.

Förvisso, men så länge det är under 80 tecken brukar jag själv sällan bry
mig om sådant...


> > >   #: src/arch/unix/c128ui.c:280
> > > N msgid "Function ROM image"
> > > N msgstr "Funktions-ROM-avbildning"
>
> > Kanske "avbild" bara?
>
> När jag tänker på avbild tänker jag mig en JPEG med ett inskannat foto
> av kretsen :-)

Och vad blir skillnaden mot "avbildning"? Jag tycker "avbild" är helt
synonymt med "avbildning", och avbild är vad jag använder i GNOME
exempelvis.


> > Kanske kan man skriva om; "Avbild av funktions-ROM"?
>
> "Avbildning av funktions-ROM" får det bli.

Se ovan.


> > > N "Could not load function ROM image\n"
> > > N "Kunde inte ladda funktions-ROM-avbildning\n"
> > Kanske "ladda"->"läsa in"?
>
> Nej, jag gillar ladda :-)

Hugaligen, bara du inte skjuter skarpt... :)


> > Kanske en liten omskrivning; "Kunde inte läsa in avbild av
> > funktions-ROM"?
>
> "Kunde inte ladda in avbildning av funktions-ROM"

Se det där tidigare.


> > > N msgid "Internal Function ROM name..."
> > > N msgstr "Internt funktions-ROM-namn..."
> > Jag tycker det är klumpigt med ord som är sammansatta med flera
> > bindestreck... man kanske skulle kunna skriva om: "Internt namn för
> > funktions-ROM..."
> > ev. s/för/på/
>
> Det är inte namnet som är internt, utan funktions-ROM:et, så jag ändrar
> till "Namn på internt funktions-ROM" (d:o externt)

Okej.


> > > N msgid "RAM Expansion Unit"
> > > N msgstr "RAM-expansion"
> > Inte expansionsenhet?
>
> Smaksak. Jag tycker mig minnas att varianten utan "enhet" är vanligast
> på svenska.

Därom haro jag icke någon uppfattning... men jag tycker "expansionsenhet"
är vanligt i andra sammanhang, så jag antog att det var samma när det
gällde Commodore.


> > > N msgid "REU image name"
> > > N msgstr "Filnamn för minnesexpansionsavbild"
> > Här kallar du det för "avbild". =)
>
> Jag ser det. Dumt. Egentligen borde jag skriva
> "Minnesexpansionsavbildningsfil"... :-)

Det blir förvisso ett ganska långt ord, som känns lite knepigt... det är
delvis därför jag gillar "avbild" bättre, det blir kortare i
sammanskrivningar. "Minnesexpansionsavbild" tycker jag var helt ok, det är
ungefär där smärtgränsen går tror jag för sammansatta ord.


> Jag har "diskettavbildningsfil" för diskimage, så det får bli
> "...minnesexpansionsavbildning" där.

Hmm, jag tycker "fil" är redundant när det gäller avbilder. Man kan inte
direkt avbilda på fler sätt, och engelska originalet är ju inte heller
"image file", så det finns väl ingen tvetydighet på det sättet.

Kör du på "avbild" tycker jag.


> > > N msgid "Successfully forked DGA\n"
> > > N msgstr "Lyckades grena av DGA\n"
> > Behövs "av"?
>
> Tja... Jag vet inte. Tyckte grena såg så ensamt ut annars.

Man grenar någonting, tycker jag. Jfr "vägen grenar sig". Jag tycker inte
man behöver ha med "av".


> > Jag tycker "helskärmsläge" är att föredra framför "fullskärmsläge".
> > Det gäller på många andra ställen också isf.
>
> Själv föredrar jag fullskärmsläge, så om du inte kan komma med
> övertygande argumentation så behåller jag.

1) "Fullskärm" tycker jag låter som en taskig direktöversättning av "full
screen", och ger lite bilden av onyktra skärmar.

2) I "full screen mode" täcker inte bilden fulla skärmen, den täcker hela
skärmen. Något ritas ut på *hela* skärmen, inte *fulla* skärmen.
Därför tycker jag också att man bör använda "hel" i det svenska uttrycket,
och inte "full".

3) "Helskärm" är vad som används i Windows. Man må tycka vad man vill om
Windows, men det är bra om vi använder samma termer. I detta fall tycker
jag att översättarna av Windows har gjort rätt, av anledning 1) och 2).
Jag vet tyvärr inte vad som används i MacOS.

4) Vi använder "helskärm" i GNOME. :)


Övertygad?


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.