Re: New PO file matrix

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-06-21 23:09:28

Magnus Jonsson writes:
> Göran, fetchmail till mig...

Så trevligt!  Den skall väl inte vara död hoppas jag!  Jag anmäler.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.